Hjerteforeningen indgår partnerskabsaftale med VELUX FONDEN om støtte til aktiviteter, der organiseres af frivillige i 88 lokalforeninger fordelt over hele landet. Få her en oversigt over tilbud til dig og dine pårørende

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Ny partnerskabsaftale mellem VELUX FONDEN og Hjerteforeningen betyder, at vi lokalt kan tilbyde hjerte-kar-patienter og deres pårørende støtte og relevante aktiviteter. Sådan lyder det fra frivilligchef Betina Egede Jensen.

– Vi ønsker at give hjertepatienter og pårørende medmenneskelig støtte og inspirere dem til at leve et sundt og aktivt liv med større livskvalitet – med eller uden hjertesygdom, siger Betina Egede Jensen.

Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN, siger:

– Via partnerskabet med Hjerteforeningen får vi i VELUX FONDEN kontakt til en stor mængde frivillige med interesse for hjertesagen. En stor del af de ældre frivillige er selv hjertepatienter eller pårørende, og de har derfor en naturlig interesse i aktiviteterne. Vi ser frem til at følge med i indsatsen og glæder os til at følge med i udfoldelsen landet rundt i 2019.

Formålet med partnerskabet er at støtte og anerkende lokale aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for andre. Programmet har også som formål at fremme aktiviteter inden for Hjerteforeningens og medlemmernes interesseområder.

Frivilligchef i Hjerteforeningen, Betina Egede Jensen, siger:

– Vi ser en vækst i vores frivillige engagement, og det giver os et godt et fundament for at kunne styrke og udvikle den betydningsfulde indsats som også Hjerteforeningens aktive ældre frivillige driver lokalt.

 

5 aktiviteter til hjertepatienter og pårørende

Her får du listen over aktiviteter, som partnerskabet mellem VELUX FONDEN og Hjerteforeningen skal styrke. Listen er i ikke-prioriteret rækkefølge.

  

Hjertemotion

I mange af landets kommuner koordinerer og organiserer Hjerteforeningens frivillige Hjertemotion, hvor hjerte-kar-patienter hjælpes til et trygt og aktivt liv med større livskvalitet. Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjerte-kar-patienter har påbegyndt i regioner og kommuner. Et hjertemotionsforløb varer 32 uger. I Hjerteforeningen vil vi gerne hjælpe patienterne godt tilbage i livet efter at være blevet ramt af hjerte-kar-sygdom, og vi vil gerne give dem mod til at motionere. På et hjertemotionsforløb arbejdes med dette via motion, faglige input og socialt samvær En væsentlig faktor i forhold til patienternes deltagelse på motionsholdene er, at de foregår i patienternes lokalområder.

Læs mere om Hjertemotion ved at klikke her

 

Foredrag og hjertecaféer

Hjerteforeningens frivillige afholder hvert år hundredvis af foredragsarrangementer og hjertecaféer med oplæg i hele landet. Både foredrag og hjertecaféer er primært målrettet hjerte-kar-patienter og pårørende. Faglig relevant viden og medmenneskelig støtte og opmuntring øger livskvaliteten og gør det nemmere at få inspiration til en hjertesund livsstil. Ydermere er tanken bag en hjertecafé at skabe et trygt miljø, hvor man kan stille personlige og faglige spørgsmål og dele erfaringer med andre om det at leve med hjerte-kar-sygdom. Ofte vil der på hjertecaféerne være faglige oplæg fra diætister, læger, psykologer eller sygeplejersker. Det samme gør sig gældende ved større foredragsarrangementer, hvor der også kan være tale om inspirationsforedrag og oplæg fra kendte personer.

Se om der er kommende foredrag og hjertecaféer i dit nærområde ved at klikke her

 

Børnebørnenes Madværksted

Børnebørnenes madværksted er et sjovt og sundt madkursus for børnebørn og bedsteforældre. Man deltager på kurset i ’par’, det vil sige, at man tilmelder sig sammen som barn og bedsteforælder. Man behøver ikke være i familie med hinanden for at tilmelde sig. Børnenes alder svarer til 4.-6. klassetrin.

På kurset er der plads til 16 deltagere på et hold (otte par). Man mødes over fire kursusgange, hvor madlavning, dialog og hyggeligt samvær er i centrum. Hver kursusgang afsluttes med fællesspisning. Madværkstederne fremmer maddannelse, madglæde og madmod hos deltagerne, og læringsprincipperne bygger på læring gennem leg. Udviklingen og udbredelsen af Børnebørnenes madværksted er støttet af Nordea-fonden, og VELUX FONDEN støtter videreførelsen af de lokale madværksteder.

Læs mere om Børnebørnenes madværksted her

 

Hjertehøjskoler

I 2019 afholder hhv. Hjerteforeningen Aarhus og Hjerteforeningen Rebild hjertehøjskoler.

På disse livsstilshøjskoler får deltagerne inspiration til hjertevenlig levevis og viden om at leve med en hjerte-kar-sygdom gennem dagsprogrammer, som både indeholder motion, faglige oplæg og inspirationsoplæg. For mange hjerte-kar-patienter er det vigtigt med denne støtte og inspiration, så man bedre kan mestre sin sygdom og genoptræning. Når man som hjertepatient først er ude af det regionale og kommunale behandlings– og genoptræningssystem, vil det for mange være en stor hjælp at komme på højskole for bedre at kunne fastholde bl.a. livsstilsændringer. Ydermere er det sociale islæt på disse højskoler en rigtig god sidegevinst, som ofte rækker ud over selve højskoleopholdet.

Hold jer orienteret via de lokale hjemmesider:

 

Livreddende førstehjælpskurser

En vigtig dimension i forhold til at få flere danskere til at overleve hjertestop udenfor hospitalet er, at få flere danskere til at træde til, når de ser en person falde om. Derfor har Hjerteforeningens frivillige i mange år planlagt og afholdt lokale 4 timers kurser i livreddende førstehjælp. De frivillige står for koordinering, planlægning og afholdelse af kurserne.

 

Nysgerrig på det at være frivillig i Hjerteforeningen?

Så læs mere på vores digitale frivillignet.

Du er også velkommen til at kontakte os på 70 25 00 00.