Forside > Ny blodprøve kan afsløre hundredevis af blodpropper
Behandling Blodprop Forskning

Ny blodprøve kan afsløre hundredevis af blodpropper

Med ny målemetode i ambulancerne vil næsten halvdelen af alle patienter med mindre blodpropper blive udredt og behandlet langt hurtigere. Det minimerer risici for efterfølgende blodpropper og genindlæggelser

Tekst madslo - Dato november 4, 2018

I foråret 2017 startede et landsdækkende forskningsprojekt i ambulancer, hvor patienter med blodpropper, som EKG-udstyret ikke kan måle, bliver transporteret direkte til undersøgelse og behandling. Forsøget, som er støttet af Hjerteforeningen, viser, at den nye målemetode ved hjælp af en blodprøve fanger lige knap halvdelen af alle mindre blodpropper, som den oprindelige undersøgelsesmetode – EKG – der måler hjertets elektriske impulser, ikke opfanger.

– Den nye målemetode betyder i praksis, at de patienter, der udviser tegn på en blodprop, nu bliver kørt direkte til behandling på et hospital med specialkompetencer, i stedet for at skulle risikere at vente for længe på udredning og videre overflytning til hjertecenteret, forklarer forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

Hurtig udredning og behandling

Region Midtjylland var det første sted i verden, hvor man i forbindelse med forskningsforsøget indførte den nye blodprøve i ambulancerne. Det sidste halve år er den nye målemetode også blevet anvendt i ambulancerne i Region Hovedstaden som led i forskningen. Det nye ved metoden består i, at man ved hjælp af en blodprøve måler blodets indhold af troponin, der er et hjerteenzym, som frigives til blodet, når hjertemusklen har iltmangel. Ved at være i kontakt med førende kardiologer on-line, får sundhedspersonalet i ambulancen straks en lægefaglig vurdering, og kan køre patienten til det nærmeste hospital med specialkompetencer.

– Hurtigere undersøgelse betyder også, at patienter med mindre blodpropper har lavere risiko for at blive ramt af senere blodpropper og for at skulle indlægges igen. Det vil derfor være en rigtig god idé at indføre den nye målemetode permanent i ambulancerne som supplement til EKG-undersøgelsen, dér hvor man har mistanke om en mindre blodprop, forklarer forskningschefen.

– Patienter med større blodpropper bliver sendt til hospitalerne som hidtil, men med den nye forbedrede målemetode vil vi kunne opdage hundredevis af de mindre blodpropper allerede i ambulancen, siger Gunnar Gislason.

FAKTA om den nye målemetode 

  • Den nye blodprøveanalyse måler stoffet Troponin i blodet.
  • I Region Hovedstaden får ca. 3.400 borgere hvert år blodprop i hjertet, heraf ca. 2.000 mindre blodpropper.
  • Prøven tages fra en blodåre og analyseres i ambulancen på alle patienter med brystsmerter eller pludselig opstået åndenød (uden kendt lungesygdom). Analysen tager ca. 15 minutter.
  • Hvis prøven er positiv, det vil sige mere end 40 ng/L, og der mistænkes en mindre blodprop, vil ambulancen konferere patienten med kardiologisk vagthavende på Rigshospitalet. Det sker med henblik på en visitation til enten Gentofte Hospital eller Rigshospitalet for at få lavet en nærmere hjerteundersøgelse.
  • Er prøven negativ, vil patienten køre til nærmeste akuthospital til videre undersøgelse.
  • 50 gange dagligt får borgere i Region Hovedstaden taget den nye blodprøveanalyse i ambulancen.