Rapporter

Viden er fundamentet i vores kamp for at redde liv. Få her et udvalg af vores rapporter skabt med støtte fra dig.

Livet med en hjertesygdom

Vores store nationale patient- og pårørendeundersøgelse, der sætter fokus på livet med hjertesygdom og oplevelser i sundhedsvæsnet. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital, og skal sikre et unikt og solidt vidensfundament for Hjerteforeningens fremtidige arbejde med at forbedre forholdene og livskvaliteten for personer med hjertesygdom og deres pårørende.

Gå til temaside

 

Livet med en hjertesygdom (pårørende)

Over 500.000 danskere lever med en hjertekarsygdom, og det betyder at næsten alle i Danmark i fremtiden vil komme i berøring med hjertesygdom – ­enten som patient eller pårørende. Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende, og for at sikre opdateret viden om hjertepatienters hverdag og deres oplevelser i sundhedsvæsenet besluttede Hjerteforeningen derfor i 2018, at den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ’Livet med en hjertesygdom’  skulle gentages og denne gang også inkludere pårørende.

Læs pårørenderapport

Ungdomslivet med en hjertesygdom

Denne rapport præsenterer fund fra anden del af undersøgelsen ”Ungdomslivet med en hjertesygdom”, en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt unge med hjertesygdom i Danmark. Rapporten er tænkt som et opslagsværk, der beskriver erfaringer og udfordringer for unge med hjertesygdom. Rapporten kan anvendes direkte af Hjerteforeningen, sundhedsprofessionelle og fagpersoner i skole- og uddannelsessystemet med det mål at igangsætte initiativer for unge med hjertesygdom, eller til at arbejde med udvalgte aspekter af deres trivsel.

Læs rapport

 

Livet som hjertebarn

I Danmark bliver der hvert år diagnosticeret over 1.000 børn og unge med medfødt hjertesygdom, også kaldet medfødte hjertefejl, og mere end 16.000 børn og unge lever med en medfødt hjertesygdom (Hjerteforeningen, 2021). I Hjerteforeningen ønsker vi at støtte hjertebørnene og deres familier bedst muligt, uanset hvor de er i deres sygdomsforløb. Formålet med denne undersøgelse er at generere kvalitativ viden om de udfordringer og behov, som hjertebørn i alderen 8-16 år oplever relateret til hjertesygdommen. Undersøgelsen skal bl.a. bidrage til den løbende udvikling af Hjerteforeningens tilbud og indsatser målrettet hjertebørn og deres familier, så de bedst muligt understøtter udfordringer og behov hos målgruppen og derigennem fremmer livskvaliteten.

Læs forundersøgelse

 

Usund digital markedsføring

Vi har undersøgt effekten af digital markedsføring af fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker på børn og unges fødevarevalg. Det har vi gjort ved at gennemføre en kortlægning af den videnskabelige evidens i samarbejde med Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Denne rapport er baseret på en litteraturgennemgang om effekten af digital markedsføring af mad og drikke med højt indhold af fedt, salt og sukker (HFSS-produkter) på børn og unges indtag af og præferencer for HFSS-produkter. Kvalitative og kvantitative studier, publiceret fra 2010-2021, blev inkluderet. På tværs af studier og digitale medietyper var der en klar tendens: Børn og unge, der blev eksponeret for digital markedsføring af HFSS-produkter, havde en større præference for og et større indtag af HFSS-produkter.

Læs rapport