Forside > Støtte til forskning

Støtte til forskning

Du kan som forsker på hjerteområdet søge støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Se hvordan her.

Hjerteforskning redder liv – og derfor er støtter vi dig som forsker. Vi kæmper for liv uden hjertesygdom. Og for det bedste liv med.

Du kan komme i betragtning til at søge støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden ved at følge den proces, vi har tilrettelagt for at sikre, at vi kommer længst med donationerne, som danskerne har betroet os.

For at komme i gang skal du søge inden for ét af Hjerteforeningens fem forskningstemaer ved først at indsende en projektidé. Efterfølgende bliver udvalgte ansøgere inviteret til at indsende en fuld ansøgning.

Hjerteforeningen modtager projektidéer inden for fem forskningstemaer. For alle temaer gælder følgende krav for projektidéerne:

  • Forskningsprojektet er af høj international standard.
  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
  • Forskningsprojektet bidrager med ny viden. Det skal klart fremgå af projektidéen hvordan projektet adskiller sig fra andre eksisterende projekter.
  • Der kan søges om minimum 3 og maksimum 10 mio. kr. fra Hjerteforeningen.

 

Du kan læse meget mere på siden her om, hvordan du i 2024 modtager støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden.

Ofte stillede spørgsmål 

Hvilke datoer er værd at vide til?

Hvad er fristen for ansøgninger til Hjerteforeningen og Børnehjertefonden?

Hjerteforeningen 10. november 2023 kl. 14 (frist for projektidéer) og 28. februar 2024 kl. 14 (gælder kun for inviterede ansøgere).

Børnehjertefonden 28. februar 2024 kl. 14. Vær opmærksom på, at der først åbnes for ansøgningsrunden i uge 3.

Søg via Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning om forskningsstøtte?

Du får svar per e-mail i slutningen af juni. Mailen bliver sendt fra Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem (SmartSimple). Som ansøger skal du derfor være opmærksom på, at dine kontaktoplysninger i det elektroniske ansøgningssystem er opdaterede.

Hvor ofte uddeler Hjerteforeningen støtte til forskning?

Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning én gang om året. Ansøgningsfristen for projektidéer ligger typisk i midten af november, hvor ansøgningsfristen for indsendelse af de fulde ansøgninger ofte vil ligge omkring 1. marts.

Hvor ofte uddeler Børnehjertefonden støtte til forskning?

Børnehjertefonden uddeler støtte til forskning én gang om året. Ansøgningsfristen vil ofte ligge omkring 1. marts.

Fra hvornår kan jeg få mine udgifter dækket?

Hjerteforeningen og Børnehjertefonden dækker udgifter til aktiviteter fra juli i ansøgningsåret og bevillingen skal være påbegyndt senest et år efter bevillingsdatoen.

Hvad kan jeg få støtte til?

Hvad støtter Børnehjertefonden?

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødt hjertesygdom. Medfødt hjertesygdom defineres som misdannelser i hjertets opbygning, som er opstået under fosterets udvikling.

 

Kan jeg søge støtte til overhead?

Nej, Hjerteforeningen støtter ikke administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer fx ph.d.-afgifter.

 

Kan jeg søge støtte til kongresdeltagelse?

Ja, du kan søge støtte til kongresdeltagelse som del af en ansøgning om støtte til forskning. Det er ikke muligt separat at søge om støtte til kongresdeltagelse.

 

Kan jeg søge støtte til omkostninger ved brugerinddragelse i mit projekt?

Ja, du kan i ansøgninger om støtte til forskning søge om støtte til udgifter ved brugerinddragelse i forskningsprojektet.

Hvilke formalia bør jeg kende?

Der bliver angivet et maksimum antal karakter for de forskellige felter i ansøgningsskemaet – er det angivne antal med eller uden mellemrum?

Det angivne antal maks. karakter er inkl. mellemrum.

 

Skal min ansøgning være på dansk eller på engelsk?

Ansøgningen skal være på engelsk. Lægmandsbeskrivelsen og udvalgte felter skal dog være på dansk.

 

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

Du har modtaget et velkomstbrev hvor dit medlemsnummer fremgår. Vær opmærksom på, at det nummer som fremgår af kvitteringen ved indmeldingen, ikke er dit medlemsnummer. Hvis du har glemt dit medlemsnummer, kan du kontakte Hjerteforeningens medlemsservice på tlf. 70 25 00 00.

Hvem skal godkende min ansøgning?

Det er instituttets/afdelingens overordnede ansvarlige leder der skal godkende din ansøgning. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Hvordan kontakter jeg jer?

Ved spørgsmål om din bevilling kan du kontakte bevillingsadministrationen på [email protected]. Hvis du ønsker at blive ringet op, skriv det i mailen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Ved spørgsmål om hvad du kan søge støtte til, om ansøgningsprocessen og om bedømmelseskriterierne for forskningsansøgninger, skriv til [email protected]. Hvis du ønsker at blive ringet op, skriv det i mailen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Ved spørgsmål om brugerinddragelse i forskning, kan du kontakte forskningskonsulent Lisbeth Vestergaard Andersen på
[email protected].

Anfør venligst dit navn og bevillingsnummer ved alle henvendelser.

Hvis projektet planlægges omtalt i dagspressen, skal omtalen ske i koordination med Hjerteforeningen. Skriv i så fald i god tid forinden til [email protected].

Hjemmesiden

Opdager du døde links, uopdateret information, nedetid o.l., eller har du kommentarer, spørgsmål eller input til indhold eller funktionalitet på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til [email protected].

Værd at vide
Det kan du søge støtte til i år
I 2024 støtter Hjerteforeningen forskning inden for fem temaer. Børnehjertefonden støtter forskning inden for medfødt hjertesygdom.
Læs mere
Små hjerter
Forskning i de mindste hjerter
Du kan søge støtte fra Børnehjertefonden, hvis du forsker i medfødt hjertesygdom
Læs om fonden

Genveje

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)