Forside > Støtte til forskning > Søg støtte fra Børnehjertefonden

Søg støtte fra Børnehjertefonden

Her kan du læse mere om, hvordan du kan søge støtte til forskning fra Børnehjertefonden.

Børnehjertefondens støtte til forskning følger samme retningslinjer og regler som Hjerteforeningens. Nedenfor præciseres særlige forhold for Børnehjertefondens støtte. Derudover henvises der til Hjerteforeningens retningslinjer og regler.

Ved spørgsmål kan du kontakte Børnehjertefonden.

Det er kun betalende medlemmer af Hjerteforeningen (ikke prøvemedlemskaber), der kan søge støtte til forskning fra Børnehjertefonden.

 

Hvad støtter Børnehjertefonden?

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødt hjertesygdom. Medfødt hjertesygdom defineres som misdannelser i hjertets opbygning, som er opstået under fosterets udvikling.

Læs mere om Børnehjertefondens støtte i 2024 og proceduren for at søge

Børnehjertefondens støtte bliver uddelt som projektbevillinger i form af støtte til aflønning og/eller drift ifm. projektet. Læs mere om projektbevillinger.

Vær opmærksom på følgende:

  • det er kun muligt at modtage én bevilling per forskningsprojekt per ansøgningsrunde. Det betyder, at Børnehjertefonden i et givent år kun modtager én ansøgning per forskningsprojekt. Derudover er det i et givent år kun muligt at være hovedansøger på én ansøgning.
  • for bevillinger fra Hjerteforeningen gælder at man kun kan have én aktiv bevilling per hovedansøger (for bevillinger opnået i 2022 eller herefter). Denne regel gælder dog ikke bevillinger i Børnehjertefonden.

Hvad støtter Børnehjertefonden ikke?

Børnehjertefonden støtter ikke forskning uden for forskningsområdet Medfødte hjertesygdomme.

Børnehjertefonden giver heller ikke støtte til:

  • IT-udstyr, computere og almindelig forekommende software. Du kan dog søge støtte til IT-udstyr som er specifikt og relevant for forskningsprojektet fx specialiseret software, tablets til patienters/borgeres inddragelse i projektet.
  • Administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer ph.d.-afgifter og publikationsgebyrer. Du kan dog søge støtte til gebyrer til videnskabelige Open Access tidsskrifter.
  • Kongresdeltagere, som er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.
  • Ifm. løn til læger, følgende tillæg: tillæg for at være indskreven på ph.d.-studiet, ph.d. klinisk assistent tillæg, funktionstillæg, ph.d.-vejledertillæg, decentrale tillæg, ulempetillæg

Hvem støtter Børnehjertefonden?

Du skal være ansat på en dansk forskningsinstitution for at modtage støtte fra Børnehjertefonden.

Forskning Børnehjertefonden tidligere har støttet

Her finder du en oversigt over de forskningsprojekter, Børnehjertefonden har støttet i 201620172018, 2019, 2020 , 2021, 2022 og 2023.

 

Frist for ansøgninger

  • Du kan søge støtte til forskning fra Børnehjertefonden én gang om året.
  • Næste ansøgningsfrist er 28. februar 2024 kl. 14.00. Ansøgningsrunden åbnes i uge 3 af 2024. Du kan forvente svar på din ansøgning slut juni 2024.

 

Kriterier for bedømmelse

Læs mere om de kriterier som indgår i bedømmelsen af din ansøgning, om bedømmelseskriteriet ’brugerinddragelse i forskning’ og om Hjerteforeningens brugerudvalg for forskningsstøtte og Hjerteforeningens forskningsudvalg.

 

Ansøgningsprocessen

Når der søges om støtte fra Hjerteforeningen skal der indsendes en projektidé, hvorefter udvalgte ansøgere modtager en invitation om at indsende en fyldestgørende ansøgning. Børnehjertefondens forskningsstøtte er dog åben for al forskning inden for medfødt hjertesygdom, og der skal således hverken indsendes en projektidé eller forlægge en invitation til en ansøgning, for at kunne søge om støtte.

Læs mere om ansøgningsprocessen fra start til slut eller gå direkte til det elektroniske ansøgningssystem.

Søg via Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem.

Vær opmærksom på at der i det elektroniske ansøgningssystem er obligatoriske felter, der skal være udfyldt, og at du først kan sende ansøgningen, efter at ansøgningen og budgettet er godkendt af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Til forskningsprojekter hvori der skal indgå data fra registre, der kræver tilladelse til datatræk, som fx Dansk Register for Medfødte Hjertesygdomme, indhentes tilladelse inden ansøgning om støtte. Tilladelsen indsættes i ansøgningen.

 

Vilkår for bevilling

Læs om de generelle vilkår og betingelser, der gælder, når du har modtaget en bevilling fra Børnehjertefonden.

Når du har aflagt rapport og hvis Børnehjertefonden vurderer, at forskningsresultaterne er interessante for Børnehjertefondens private støtter mv., bliver rapporten offentliggjort på Børnehjertefondens hjemmeside.

Ved enhver form for omtale af forskningsprojektet i en publikation, herunder artikler, posters, præsentationer og ved interviews, skal du anføre, at projektet er støttet af Børnehjertefonden (The Danish Children Heart Foundation). Ved publikation i form af artikler, posters og lignende skal du angive bevillingsnummeret, fx 2023-54321-23100.

Børnehjertefonden forventer, at du i rimeligt omfang står til rådighed for Børnehjertefondens kommunikation og er villig til at holde foredrag.