Forside > Selvbetjening

Selvbetjening

Du kan her selv rette i dine oplysninger om dit medlemskab af Hjerteforeningen.

Fradragsregler

Fradrag for dine bidrag - træk gaverne fra i SKAT

Når du oplyser dit CPR-nummer, bliver din støtte automatisk indberettet til SKAT. Du er fradragsberettiget for donationer til velgørende foreninger på beløb op til 18.300 kr. årligt i 2024 (17.700 kr. i 2023).

Bemærk at medlemskontingent, varekøb, lotterisedler og konkurrencebetingede SMS’er ikke giver skattefradrag.

Du skal oplyse dit CPR-nummer, hvis du vil have glæde af dit skattefradrag. Så sørger vi for, at din donation automatisk bliver indberettet til SKAT ved årets afslutning.

Hvis du mener, at din årsopgørelse indeholder fejl eller mangler fra tidligere donationer, er du velkommen til at kontakte vores medlemsservice.

For at få skattefradrag for MobilePay donationer, skal du indtaste transaktions-ID’et her.

Følg guiden nedenfor, hvis du er i tvivl om, hvordan man finder transaktions-ID’et.

  • Gå ind i din MobilePay
  • Tryk på “Aktiviteter” ikonet øverst i højre hjørne på første skærm.
  • Tryk på den pågældende donation i listen over dine donationer
  • Tryk på “Transaktionsoplysninger” nederst på skærmen
  • Nu står transaktions-ID’et nederst på skærmen

Giver du et bidrag til forskning finansieret af Hjerteforeningen, er der ingen maksimum-grænse, og du har fuldt fradrag uanset beløbets størrelse jf. Ligningslovens §8 stk. H.

Bidraget kan trækkes fra i din skattepligtige indkomst, som udgøres af både din personlige indkomst og din kapitalindkomst.

Fradragsregler for virksomheder

Når du støtter Hjerteforeningen med et bidrag til forskning finansieret af Hjerteforeningen, har du fuld fradragsret uanset beløbets størrelse. Fradragsretten er ikke begrænset af et minimums- eller et maksimumsbeløb. Jfr. ligningslovens §8H.

Andre gaver end forskningsgaver er i 2024 fradragsberettigede op til 18.300 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A.

Vi indberetter indbetalte gavebeløb til SKAT på virksomhedens CVR-nr. Indberetning er en betingelse for fradrag efter ovenstående to regler.

Når der i forbindelse med et sponsorat indgår et element af reklameydelse, har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift.
Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jfr.statsskattelovens § 6.

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)