Forside > Kørekort og hjertesygdom
Gode råd Pårørende Patient

Kørekort og hjertesygdom

Hjerteforeningen får løbende henvendelser fra danskere med hjertesygdom, som har spørgsmål om kørekort, enten som privatbilister eller i forbindelse med deres erhverv. Vi har samlet vores bedste råd og viden til dig her. 

Tekst madslo - Dato december 29, 2020

Mange danskere har stor gavn af deres bil i dagligdagen. Det er et praktisk redskab, der gør det let at komme rundt, når man eksempelvis skal handle eller besøge venner og familie, og for nogle mennesker er det også et transportmiddel til og fra arbejde. Man bor måske, hvor den kollektive trafik er sparsom. Og så er der de mennesker, for hvem bilen er en del af jobbet. Et kørekort er derfor for mange mennesker et symbol på frihed og selvstændighed. Ligesom køreglæde og livskvalitet er forbundet med kørekortet.

Det kan derfor være en rigtig svær besked at få et kørselsforbud, eksempelvis som hjertepatient, siger Mia Jandrup, der er hjertesygeplejerske og rådgiver på Hjertelinjen, hvor danskerne løbende ringer til med bl.a. spørgsmål om kørekort og kørselsforbud. 

– Vi kan høre, at kørselsforbud kan føles som en stor indgriben i ens hverdag og rettigheder. Og oven i det har man måske netop fået konstateret en hjertesygdom, som man også skal forholde sig til. Pludselig kan ens nye sygdom have indgribende konsekvenser i kortere eller længere tid i forhold til kørekort – og det gør bestemt ikke ens liv lettere.  

Hjertelinjen modtager løbende henvendelser fra danskere, som ønsker at forstå reglerne om hjertesygdom og kørekort 

Det kan fx være lastbilchauffører og buschauffører, hvor et kørselsforbud har betydning for deres arbejdssituation og indkomstgrundlag. Det kan være folk, som har svært ved at forholde sig til kørselsforbuddet, fordi de umiddelbart ikke føler sig ude af stand til at køre bil. Og så får vi også henvendelser fra folk, der selv har gjort sig overvejelser over, om det er forsvarligt at de kører bil med deres hjertesygdom, forklarer Mia Jandrup. 

Fælles for alle er, at rådgivernes bedste råd er, at man tager dialogen med sin behandlingsansvarlige læge, så man får bedst mulig information om, hvorfor et kørselsforbud kan være aktuelt i lige netop i ens situation.  

– Selv om det er svært, så kig på kendsgerningerne mest muligt objektivt. Sandheden er, at patienter med specifikke hjertesygdomme har større risiko for at miste bevidstheden eller af anden årsag blive ude af stand til forsvarligt at føre et køretøj. Vi skal prøve at huske på, at når man ikke må køre bil på grund af sin hjertesygdom, så er reglerne lavet for at beskytte en selv, ens nærmeste og omgivelserne, siger Mia Jandrup. 

 

Værd at vide om hjertesygdom og kørekort  

Du får her Hjerteforeningens vigtigste viden om hjertesygdom og kørekort fra hjertelæge Jonas Bjerring Olesen, der også er rådgiver på Hjertelinjen. 

Jonas Bjerring Olesen siger generelt: 

– Vi skal huske på, at lægen har pligt til at informere patienten om kørselsforbud baseret på den sygdom, som patienten har. Den information er ikke genstand for lægeligt skøn. Det er myndighederne, der har den endelige afgørelse i forhold til kørselsforbud. Hvis du er i tvivl, om du har kørselsforbud, bør du kontakte egen læge for at få en afklaring. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fastlægger reglerne for hvem der kan erhverve og beholde et kørekort. 

I den følgende oversigt kan du læse om reglerne, der gælder for hjertepatienter med gruppe 1-kørekort, altså almindelige privatbilister med kørekort til bil med plads til højst otte personer ud over føreren, og hvor bilens maksimale totalvægt er på 3.500 kg. Dette kørekort bruges også til stor knallert eller motorcykel. Reglerne gælder også førere af traktor og motorredskab 

Du kan også læse om de skærpede regler, der gælder ved gruppe 2kørekort, altså erhvervskørekort. Reglerne for hjertepatienter med gruppe 2-kørekort berører vi kun generelt herunderog du kan finde mere information på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.  

Har du opklarende spørgsmål til informationen herunder, kan du ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00 mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 14. Vi anbefaler altid, at du har en god dialog med din læge om din hjertesygdom, herunder kørekort. 

 

 

Iskæmisk hjertesygdom 

 • Efter akut koronar syndrom og pumpefunktion (LVEF) under 35 procent: 30 dages kørselsforbud 
 • Efter bypassoperation: 30 dages kørselsforbud 
 • Ved angina pectoris (brystsmerter) i hvile: kørselsforbud 
 • Ingen øvrige indskrænkninger ved iskæmisk hjertesygdom 
 • For gruppe 2-kørekort er der altid 30 dages kørselsforbud efter akut koronar syndrom eller ballonudvidelse (PCI). Desuden tre måneders kørselsforbud efter bypassoperation og ikke mulighed for at beholde kørekortet, hvis man har symptomer ved bare let aktivitet.  

 

Besvimelse (synkope) 

 • Ved mistanke om hjertemæssig årsag til besvimelse: kørselsforbud i 12 måneder eller indtil tilstanden er behandlet, fx med pacemaker, hvis problemet er lav puls 
 • Ved enkeltstående besvimelse uden mistanke om hjertemæssig årsag er der kørselsforbud i 3-12 måneder afhængigt af bagvedliggende årsag eller mistanke til bagvedliggende årsag. Læs Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om helbredskrav til kørekort.
 • Ved besvimelse grundet lavt blodtryk i forbindelsen med stillingsskift eller følelsesmæssig påvirkning: typisk ingen begrænsninger 
 • For gruppe 2-kørekort gælder i det væsentligste samme regler som for gruppe 1.

 

Rytmeforstyrrelse (arytmi) 

 • Ved besvimelse og påvist rytmeforstyrrelse, inklusive AV-blok: kørselsforbud, indtil tilstanden er under kontrol/behandlet 
 • For gruppe 2kørekort er reglerne næsten identiske med gruppe 1, typisk kræves dog specifik lægegodkendelse inden kørsel genoptages. 

 

Pacemaker uden ICD 

 • Efter pacemakeranlæggelse: kørselsforbud i 1 uge 
 • For gruppe 2 kørekort er der kørselsforbud i 2 uger hvis indgrebet er forudgået af besvimelse 

 

Pacemaker med ICD 

 • Efter pacemakeranlæggelse: kørselsforbud i én uge 
 • Efter stød: kørselsforbud i tre måneder 
 • Det er ikke muligt at beholde gruppe 2-kørekort, efter at der er fundet indikation for ICD, ej heller efter implantation .

 

Ablation 

 • Efter ablation: kørselsforbud i én uge 
 • Samme regler for gruppe 2-kørekort. 

 

Hjertesvigt 

 • Ved åndenød i hvile: kørselsforbud 
 • Efter hjertetransplantation: kørselsforbud i én måned 
 • Efter hjerteklapkirurgi: kørselsforbud i én måned 
 • For gruppe 2-kørekort skal venstre ventrikels pumpefunktion (LVEF) være >35 procent, der må ikke være åndenød ved let aktivitet, og funktionsniveauet må ikke være meget lavt for at bibeholde kørekortet.

 

Aortasygdom 

 • Ved aortadiameter over 60 mm: typisk kørselsforbud, kan variere afhængigt af lokalisation og øvrig sygdom 
 • For gruppe 2-kørekort typisk kørselsforbud ved diameter over 55 mm.

 

Hvad kan pårørende gøre? 

Hjertesyge kan få brug for hjælp fra deres pårørende, som kan være alt fra familie til gode venner eller naboer. Her får du tre gode råd om, hvordan du og dine pårørende kan hjælpe i forbindelse med livet uden kørekort: 

1) Ud og se verden 

Du kan som pårørende hjælpe med at få den hjertesyge lidt ud og se verden. Vi skal huske på, at kørekort er lig med frihed for mange, og kan man komme ud og se lidt andet end de fire vægge derhjemme, så vil det give livskvalitet i sig selv. Prøv at sætte en dato for, hvornår du og dine pårørende kan køre en tur. 

2) Indkøbsaftaler 

Hjertesygdom betyder ikke, at livet skal stoppe. Nej, vi skal holde os i gang med hverdagen, og for mange betyder det eksempelvis også at købe ind. Prøv at se, om du og dine pårørende kan finde ud af, hvordan du kan komme med ud at købe ind, ved at arrangere indkøbsture sammen. Kan det ikke lade sig gøre, så kan det være, at dine pårørende kan hjælpe med at købe ind for dig.  

3) Undersøg alternativerne sammen 

Før du bliver udskrevet, er det godt, hvis I sammen finder ud af, hvordan hverdagen kan ændre sig, når du enten midlertidigt eller permanent ikke kan køre bil selv mere. I kan tale med det sundhedsfaglige personale, kommunen og andre relevante tilbud om de alternativer, der er for at få hjælp til dig i dit liv.