Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Corona: Bliv opdateret på hjerteforeningen.dk/corona

Informationerne i vores artikler om coronavirus er skrevet på baggrund af den eksisterende viden på udgivelsestidspunktet (se dato nederst på siden). Du kan altid finde vores opdaterede viden om coronavirus (COVID-19) og hjerte-kar-sygdom på www.hjerteforeningen.dk/corona. Du er også velkommen på Hjertelinjen (70 25 00 00). Pas på dig selv - og hinanden.

Intensitet er et udtryk for den belastning kroppen arbejder med. Intensitet kan måles på flere måder. Når du har en hjertekarsygdom anbefaler Hjerteforeningen, at du bruger borg-skalaen til at vurdere den belastning du oplever under fysisk aktivitet, og til at finde den rette intensitet.

Borg-skalaen er et subjektivt redskab til vurdering af intensitet. På en skala fra 6–20 vurderes det, hvor anstrengende den fysiske aktivitet/træningen opleves, baseret på åndedrættet. Når sundhedsstyrelsen og Hjerteforeningen anbefaler, at du motionere med moderat intensitet 30 minutter om dagen, svarer det til 12-14 på borg-skalaen.

Ved denne intensitet opleves åndedrættet noget anstrengt, men tale er fortsat muligt. Træning ved denne intensitet, giver god effekt på kondition og sundhed for de fleste.

For nogle er det motiverende eller hjælpsomt at måle pulsen under træning. Det kan være interessant at følge med i pulsen og f.eks. se fremskridt efter en periode med træning. Når du kommer i bedre form, kan du præstere det samme arbejde ved en lavere puls. Du kan også bruge pulsen til at sikre at du arbejder ved den ønskede intensitet.

Når du arbejder med pulsen under træningen, er det hensigtsmæssigt at have et pulsur med måler omkring brystkassen. Nogle nyere pulsure har indbygget pulsmåler i uret, der måler pulsen i håndleddet.

Hvis du får medicin som nedsætter blodtryk og puls (Betablokker) kan det være svært at anvende pulsen som et udtryk for den faktiske intensitet, da medicinen holder pulsen nede. I stedet kan du med fordel bruge borg-skalaen.