Hjertepatienter har dobbelt så stor risiko for at dø af deres sygdom, hvis de er ensomme. Det fastslår en ny omfattende undersøgelse fra Rigshospitalet. Hjerteforeningen kræver handling!

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Positive og nære sociale relationer har stor betydning for både vores mentale og fysiske sundhed – omvendt er ensomhed og social isolation kendte risikofaktorer for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Omkring 350.000 danskere er svært ensomme, viser de nyeste tal, hvilket svarer til ca. otte procent af den voksne befolkning. Blandt kronisk syge er andelen endnu højere.

Indtil i dag har vi ikke vidst, hvor meget ensomhed helt præcist øger risikoen for at dø, hvis du har en hjertesygdom. Det ved vi nu.

– Knap en halv million danskere lever med en hjertesygdom, og en stor andel af dem er også svært ensomme. Det nye studie viser, at risikoen for at dø er dobbelt så stor, hvis du både er hjertesyg og ensom. Det betyder, at der er rigtig mange hjertesyge danskere, som lever i farezonen for rent faktisk at dø af ensomhed, og det er vi som samfund nødt til at forholde os til, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

Netop fordi at der er så tæt en sammenhæng mellem mental sundhed, herunder ensomhed, og hjerte-kar-sygdom, er det et af de vigtige fokusområder i Hjerteforeningens forebyggende indsats. Derfor samarbejder Hjerteforeningen blandt andet med ABC for Mental Sundhed og Folkebevægelsen mod Ensomhed.

– Hjerteforeningen kan naturligvis ikke løse ensomhedsproblematikken alene. Vi har brug for et større netværk. Når vi er mange, der til dagligt arbejder med at bekæmpe ensomhed og fremme fællesskabet så kan vi samlet set gøre en forskel, siger Anne Kaltoft.

    Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed her


Resultater fra 13.463 hjertepatienter
Forskere fra det nationale sygeplejeprojekt DenHeart har for første gang undersøgt helbredskonsekvenserne af ensomhed blandt patienter med forskellige former for hjerte-kar-sygdomme, og der tegner sig et klart billede af de alvorlige konsekvenser.

– Resultaterne fra de 13.463 danske patienter med iskæmisk hjertesygdom, arytmi, hjertesvigt og hjerteklapsygdom, vi har inkluderet i studiet, viser tydeligt, at risikoen for et dårligere helbred er stærkt forbundet med ensomhed, siger førsteforfatter til studiet og ph.d.-studerende i Hjertecentret på Rigshospitalet, Anne Vinggaard Christensen

Forskningsresultaterne blev for nylig præsenteret på den internationale sygeplejekongres EuroHeartCare 2018 i Dublin, hvor Anne Vinggaard Christensen kunne løfte sløret for, at et dårligt socialt netværk blandt de hjertesyge er associeret med et dårligere helbred. Og siden har nyheden om ensomhed som risikofaktor gået verden rundt.

 

Et spørgsmål om ensomhed
I studiet blev data fra nationale registre koblet med data fra DenHeart-studiet, hvor alle patienter udskrevet fra et af de fem danske hjertecentre mellem april 2013 og april 2014 blev bedt om at besvare et spørgeskema om deres fysiske og mentale helbred, livsstilsfaktorer som fx rygning og socialt netværk. Socialt netværk blev målt ved hjælp af registerinformation om, hvorvidt patienterne bor sammen med nogen, og et spørgsmål fra spørgeskemaet:

”Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre?”

– Studiet viser, at svar på et enkelt spørgsmål om ensomhed indeholder vigtig sundhedsmæssig information, og at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem det at bo alene og føle sig ensom. Man kan bo alene og ikke føle sig ensom, mens andre føler sig ensomme, selvom de bor sammen med nogen, forklarer Anne Vinggaard Christensen.

Ensomhed var associeret med et dårligere helbred blandt alle patienter uanset deres type af hjertesygdom – selv efter at der er taget højde for alder, uddannelsesniveau, andre sygdomme, BMI, rygning, alkoholindtag, og om man tager sin medicin.

Både mænd og kvinder, der føler sig ensomme, havde op til tre gange større risiko for at rapportere symptomer på angst og depression, og de havde betydelig dårligere livskvalitet sammenlignet med dem, som ikke føler sig ensomme.

 

DenHeart
Det landsdækkende studie DenHeart er ledet af Rigshospitalet og data indsamlet på de fem store Hjertecentre i Danmark (Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital).
Her er alle patienter, som er udskrevet fra et af de fem danske hjertecentre mellem april 2013 og april 2014, blevet bedt om at besvare et spørgeskema om deres fysiske og mentale situation.
Statens Institut for Folkesundhed har deltaget i arbejdet med udforme spørgeskemaer.
Projektet er støttet af de danske Hjertecentre, Novo Nordisk Fonden, Helsefonden og Familien Hede Nielsen Fonden.