Med støtte fra Hjerteforeningen er forskere fra Aarhus Universitetshospital i gang med at undersøge, om en ny type MR-scanning kan afsløre, om hjertets stofskifte er forstyrret hos patienter med hjertesvigt. Den nye viden kan være afgørende for at udvikle ny og mere skræddersyet behandling til den enkelte patient og dermed mindske risikoen for at dø.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

En patient med hjertesvigt får foretaget en MR-scanning.

Resultatet viser, hvordan patientens hjerte er i stand til at omsætte energi, og dermed også om patienten har gavn af bestemte typer af hjertemedicin.

Herefter kan lægerne skræddersy behandlingen, så den passer til lige netop den patient.

Dermed mindskes risikoen for, at patienten får hjertesvigt.

Ovenstående er endnu ikke virkelighed, men en gruppe forskere fra Aarhus Universitetshospital i Skejby med overlæge, dr.med. Henrik Wiggers i spidsen har sat sig for at undersøge, om en ny scanningsmetode kan forbedre behandlingen og mindske dødeligheden for patienter ramt af hjertesvigt.

Hjerteforeningen har bevilget 500.000 kroner til forskningen i den nye metode.

Gavnlig virkning af hjertemedicin

Henrik Wiggers forklarer, at patienter med hjertesvigt ofte får de samme typer af medicin.

– Den medicinske behandling skal nedsætte hjertets energibehov. Det kan mindske symptomer og risikoen for, at patienterne bliver indlagt igen.

– Men desværre er det ikke alle, som opnår en gavnlig virkning, og som det har været hidtil, har vi ikke på forhånd kunnet forudsige, hvilke patienter som vil få gavn af behandlingen. Det tager tid, ofte måneder, at tilpasse behandlingen til den enkelte patient, siger han.

Undersøgelser har vist, at når hjertet svigter, så ændres dets evne til at omsætte næringsstoffer til energi.

Kan man finde ud af forandringer i hjertets produktion af energi hos den enkelte patient, kan man også finde ud af, hvordan patienten reagerer på medicin.

Kan MR-scanning forudse effekt af medicin?

Det er her, at en helt ny type MR-scanning kommer ind i billedet.

Den har nemlig vist sig lovende i forhold til at kunne synliggøre forandringer i hjertets energiproduktion.

– Indtil videre er der kun lavet ganske få forsøg på menneskers hjerter med den nye scanningsmetode, så vores forskningsprojekt er det hidtil største af sin art på mennesker, fortæller Henrik Wiggers.

Han og forskningskollegerne fra Aarhus Universitetshospital er godt i gang med at teste den nye metode.

Efter først at have kørt vellykkede forsøg på rotter og grise er indtil videre 12 patienter med hjertesvigt blevet scannet med den nye MR-scanningsmetode.

Alle patienterne skal så i behandling med hjertesvigtsmedicin, og herefter foretages en ny MR-scanning for at se, hvordan deres hjerte har reageret.

Det er den fase af forsøget, som er i gang nu.

Effekten af medicin hos diabetikere

I den kommende tid vil forskerne fra Aarhus – ud over at følge op på flere af de patienter, som første gang har fået scannet deres hjerte – også undersøge effekten af en ny type medicin til patienter med diabetes, der også har et svigtende hjerte.

Det skal også ske ved hjælp af den nye måde at scanne hjerter på.

– Har du diabetes, har du 50 procent større risiko for at dø, hvis du også har et hjerte, der svigter.

– Det har vist sig, at risikoen for at dø af hjertesvigt for diabetikere kan bringes væsentligt ned ved brug af en ny type medicin.

– Vi vil undersøge, om MR-scanningen kan forklare, hvorfor det er tilfældet, siger Henrik Wiggers.

Han håber, at den banebrydende forskning på sigt vil føre til, at den nye MR-scanning bliver en fast del af hjertebehandlingen i Danmark, og at det kan fremme brugen af personlig medicin målrettet den enkelte hjertepatient.

– Samtidig er det også målet at få en bedre forståelse af, hvad der præcis sker i et svigtende hjerte, slutter Henrik Wiggers.

Ny scanningsmetode skal opdage åreforsnævringer

Henrik Wiggers’ projekt er ikke det eneste danske forskningsprojekt, der skubber grænserne for, hvordan scanning af hjertet kan forbedre fremtidens behandling af hjertepatienter.

På Aarhus Universitetshospital har man taget en ny scanningsmetode i brug, der gør det nemmere at opdage åreforsnævringer ved hjertet ved brug af radioaktivt vand.

Det kan du læse meget mere om her.