Kommer du som patient med betændelse i en hjerteklap hurtigere hjem fra hospitalet og bliver behandlet med piller, klarer du dig bedre på den lange bane, viser forskning støttet af Hjerteforeningen

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjertelæger er overraskede over et nyt resultat, fortæller Rigshospitalet til Hjerteforeningen. Ny forskning viser, at hjemmebehandling øger chancerne for overlevelse for alvorligt syge hjertepatienter. Forskning, der vel at mærke er støttet af Hjerteforeningen med næsten 2,5 millioner kroner.

Kort sagt viser det sig, at hvis du som patient med betændelse i en hjerteklap overgår til at blive behandlet med piller efter den akutte fase og har en kortere indlæggelse, så klarer du dig bedre på langt sigt, end hvis du modtager den traditionelle behandling.

Forskningen kommer fra hjertecentre i hele Danmark og skaber et alternativ til den tidligere standardbehandling med indlæggelse til indsprøjtninger af antibiotika i op til seks uger. Den nye behandlingsform kan have betydning for en meget udsat gruppe af hjertepatienter, fordi betændelse i hjerteklappen (endocarditis) er en sygdom, der kan medføre alvorlige skader, hvis den ikke behandles hurtigt. Mellem 15 og 25 % af patienterne dør således af sygdommen i den akutte fase.

Netop på grund af alvoren af også denne hjertesygdom har Hjerteforeningen støttet forskningen.

– Vi er meget begejstrede over, at vores forskningsstøtte kan føre til en behandlingsform, der gør, at patienter med hjerteklapbetændelse og deres pårørende således undgår belastningen i forbindelse med en lang indlæggelse, siger forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen om forskningen, der skal hjælpe de årligt cirka 600 danske patienter, som rammes af betændelse i hjertet.

 

Sikker og bedre behandlingsform

Forskningen viser, at tabletbehandling med antibiotika og den tidlige udskrivelse ikke bare er lige så sikker som den tidligere standardbehandling med indlæggelse i op til seks uger. Den er faktisk bedre, fortæller Rigshospitalet om de opsigtsvækkende resultater, der er offentliggjort i det prestigefulde tidsskrift “New England Journal of Medicine”.

– Vi blev meget overraskede, da vi så resultaterne efter flere års opfølgning. De patienter, som fik en del af deres behandling hjemme, har en lidt bedre overlevelse. Når vi ser på risikoen for ny hjertesygdom og andre komplikationer klarer disse patienter sig også bedre, forklarer lederne af studiet, overlæge Henning Bundgaard, Rigshospitalet, og overlæge Kasper Iversen, Herlev og Gentofte Hospital.

400 danske patienter deltog i forsøget – halvdelen blev behandlet traditionelt med antibiotikaindsprøjtninger og lang indlæggelse, den anden halvdel blev udskrevet og tog medicin i hjemmet efter den akutte fase.

Forskerne har ikke nogen entydig forklaring på, at de patienter, som overgik til tabletbehandling og blev udskrevet tidligt, klarede sig bedre på langt sigt. Imidlertid henviser de til, at man ved flere andre tilstande har fundet, at det går patienterne bedre, når indlæggelsestiden afkortes.

Ud over Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital medvirkede Nordsjællands Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Roskilde Sygehus i forskningssamarbejdet.

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte

STØT FORSKNINGEN I DAG