Der er social ulighed i sundhed på stort set alle områder i Danmark. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Det er de samme borgere i dag som for ti år siden, som bliver mere syge og dør tidligere end øvrige borgergrupper. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om ulighed i sundhed:

”Personer med kortere uddannelse oplever mere sygdom, mærker større konsekvenser af sygdommen og dør tidligere end personer med en lang videregående uddannelse”, skriver Sundhedsstyrelsen om resultaterne i rapporten “Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017”.

Ingen politiske planer på området

I en nyhed skriver Sundhedsstyrelsen, at ”rapporten sætter fokus på, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet, og at social position og levevilkår har betydning for menneskers sundhed, sygdom, levetid og sundhedsrelateret livskvalitet”.

– Desværre viser de nye tal, at der ikke er sket større ændringer i uligheden i sundhed i de seneste ti år. I kommunerne med den højeste dødelighed på grund af hjerte-kar-sygdom dør næsten dobbelt så mange af hjerte-kar-sygdom, sammenlignet med kommunerne med den laveste dødelighed på grund af hjerte-kar-sygdom. Og det tragiske er, at der heller ingen aktuelle politiske planer er, som ser ud til for alvor at kunne reducere den sociale ulighed, siger adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft.

Uligheden begynder tidligt

Sundhedsstyrelsen konkluderer ud fra rapporten, at ulighed i sygdom og sundhed starter allerede tidligt i livet, og opfordrer derfor til, at ”fokus på social ulighed i sundhed starter allerede tidligt i livet”.

– Den sociale arv slår igennem i sundheden. Der er stor social ulighed med hensyn til børnesundheden, og mange undersøgelser har peget på at det forfølger børnene hele livet igennem, siger Anne Kaltoft, som opfordrer til fortsat øget fokus på forebyggelse af sygdom også hos de yngste årgange.

 

FAKTA OM RAPPORTEN
Rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom” er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med bistand fra Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe inden for social ulighed i sundhed. Statusrapporten vil fremover udkomme hvert fjerde år, så det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed i Danmark. Der er udarbejdet et faktaark med udvalgte hovedresultater, som er vedlagt pressemeddelelsen.

Rapporten er den første af sin art og giver på tværs af en lang række parametre en status på den sociale ulighed i sundhed i Danmark. Rapporten indeholder analyser af 67 indikatorer, der er blevet krydset med befolkningens uddannelsesbaggrund. Resultaterne giver indblik i den sociale ulighed i både årsager, forekomst og konsekvenser af sygdom.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.