Hjerteforeningen støtter et landsdækkende 5-årigt forskningsprojekt, som sigter mod at forbedre overlevelsen og give færre indlæggelser hos hjertesvigtpatienter. Projektet er nu i gang i Aarhus og København. I 2018 udbredes projektet til hjertesvigtsklinikker i hele landet.

-Flere end 60.000 danskere lever i dag med hjertesvigt, så selv om behandlingen af hjertesvigt er blevet meget bedre end for blot 20 år siden, har vi stadig meget at vinde, siger Gunnar Gislason, Hjerteforeningens forskningschef.

Dansk Cardiologisk Selskab og Aarhus Universitetshospital har med økonomisk støtte fra Hjerteforeningen igangsat et nyt forskningsprojekt – DANHEART -, som skal afdække om to lægemidler – hydralazin/isosorbiddinitrat og metformin – har en gunstig effekt på livskvaliteten og overlevelsen hos hjertesvigtspatienter, der allerede modtager gængs behandling.

Baggrunden for DANHEART studiet
I 2004 fandt man i en amerikansk undersøgelse en yderligere 43% fald i dødelighed ved at supplere standardbehandlingen af hjertesvigt med hydralazin/isosorbiddinitrat. Disse stoffer udvider blodkarrene og sænker blodtrykket. I undersøgelsen indgik kun afroamerikanere og behandlingen er ikke siden blevet testet i stor skala hos personer af anden etnisk oprindelse. Det sker nu i DANHEART studiet.

Diabetes og diabetes-forstadier forekommer hos mere end halvdelen af hjertesvigtspatienterne og øger dødeligheden med 50%. Det vides ikke om behandling med medicin, der øger insulinfølsomheden – og dermed mindsker tendensen til sukkersyge – også forhindrer forværring i hjertesvigtslidelsen. Metformin er et velkendt stof i behandlingen af sukkersyge, og kan bremse udviklingen af diabetes. Registerstudier tyder på en gavnlig effekt ved hjertesvigt, men dette er aldrig undersøgt i et klinisk studie. Det bliver det nu i DANHEART studiet.

Noget tyder altså på, at de to præparater kan være særlig gavnlige for hjertesvigtpatienter, som på trods af behandling, stadig oplever symptomer.

-Det ville være et kæmpe fremskridt i behandlingen, hvis vi kan forbedre og forlænge livet for disse patienter, da dødeligheden desværre er meget høj, siger Finn Gustafsson, der er professor og overlæge på Rigshospitalets Hjertecenter og en af forskerne bag DANHEART.

Der skal over de næste ca. 2 år inkluderes omkring 1.500 hjertesvigtspatienter fra hele Danmark i DANHEART.  Forskningsprojektet varer i alt 5 år og koordineres fra Aarhus Universitetshospital.

Hvis du har hjertesvigt og ønsker at vide mere om mulighederne for at deltage i studiet, så klik her