Trods skrappere regler for tobak og nikotin falder andelen af unge rygere kun meget lidt, og reglerne bliver ikke overholdt. Det viser ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Andelen af unge tobaks- og nikotinbrugere har ikke rykket sig meget det seneste år.

I 2023 brugte 35,9 procent af unge mellem 15 og 29 år et tobaks- eller nikotinprodukt – et svagt fald i forhold til året før.

Dog ses en svag stigning i antallet af rygere blandt de 15-17-årige.

Tallene stammer fra femte udgave af rapporten §Røg, som Statens Institut for Folkesundhed har udgivet i samarbejde med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

§Røg måler på tobaks- og nikotinforbruget blandt børn og unge i aldersgruppen 15-29 år og er støttet af TrygFonden.

Pulser løs i skoletiden

Rapporten viser, at to ud af tre unge rygere pulser løs i skoletiden trods det forbud mod røg og nikotin på grundskoler og ungdomsuddannelser, som trådte i kraft i juli 2021.

Og 83 procent af dem, der bruger røgfrie nikotinprodukter, gør det også i skoletiden.

Det springer i øjnene, at forbuddene mod røg og nikotin tilsyneladende slet ikke overholdes ude på skolerne, og at vi ikke er i stand til at skabe røgfrie miljøer i skoletiden, siger chefkonsulent i Hjerteforeningen, Mads Lind.

– Det er stærkt bekymrende, og jeg synes, der er behov for politisk handling her, der kan sikre, at reglerne bliver overholdt i langt højere grad end i dag.

Mads Lind peger desuden på to øvrige, bekymrende tendenser i rapporten.

Ifølge rapporten er rygning steget en anelse blandt de yngste i alderen 15-17 år, og 62 procent af de unge i den seneste måned har set tobaks- eller nikotinprodukter synligt fremme i butikker, selvom det i 2021 blev forbudt.

Hjerteforeningen: Højere priser virker

En af årsagerne til, at andelen i den brede gruppe af unge tobaks- og nikotinbrugere trods alt ikke er steget, kan være den prisstigning på tobak, som er blevet indfaset.

En stor del af de unge angiver netop prisen som en årsag til, at de ønsker at kvitte tobaks- eller nikotinprodukterne.

 – Der er ingen tvivl om, at de forhøjede priser har en positiv indvirkning på antallet af især unge brugere af tobaks- og nikotinprodukter.

– Vi ved, at de unge er mere prisfølsomme end de ældre generationer, så prisforhøjelser er helt klart en af de vigtigste veje at gå, siger Mads Lind, chefkonsulent i Hjerteforeningen.

Organisationerne bag rapporten anbefaler, at prisen på cigaretter skal op over 100 kr. for en pakke, og andre tobaks- og nikotinprodukter skal stige tilsvarende.

Mere information om stoptilbud

Men det er ikke kun i forhold til prisen, der skal sættes ind.

Der skal også være hjælp til dem, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge nikotinprodukter, siger Mads Lind.

– Der er rigtigt mange rygere, der gerne vil stoppe, men har utroligt svært ved at gøre det ved egen hjælp. Dem skal vi komme langt mere i møde.

– Der findes mange hjælpemidler til rygestop som faktisk virker ret effektivt, men ikke bliver brugt nok. Rygestopkurser, apps, rådgivning, you name it. Det bør vi fremhæve og informere om i langt højere grad, end vi gør i dag.

Vil du kvitte tobakken? Få gratis hjælp og rådgivning

Er du klar til at sige farvel til cigaretterne? Hjertelinjens rygestoprådgivere hjælper dig med at tage det første skridt mod en røgfri tilværelse.

Vi tilbyder: 

  • Gratis og fortrolig rådgivning om rygestop 
  • Hjælp til at finde den bedste metode til dig 
  • Støtte og motivation i din proces 
  • Henvisning til Stoplinjen for yderligere hjælp

Ring til os på 70 25 00 00 og tag en snak med en af vores rygestoprådgivere.