I et ambitiøst skridt mod fremtidens sundhedsvæsen afsætter regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) 500 millioner kroner til digital hjemmebehandling.

Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen se ud?

Det er et kompliceret spørgsmål, men et vigtigt element bliver uden tvivl muligheden for at få kvalificeret og professionel behandling i eget hjem.

Særligt for hjertesvigtspatienter er dette vigtigt, da hjertesvigt ofte er en meget svær diagnose at leve med.

Mange patienter med hjertesvigt ved groft sagt ikke, hvor meget kroppen kan overkomme næste dag, når de går i seng om aftenen.

Men nu er der forhåbentlig mere tryghed og øgede behandlingsmuligheder på vej til denne gruppe danskere.

500 mio. til digital hjemmebehandling

Allerede i februar 2023 lancerede Hjerteforeningen, i samarbejde med Gigtforeningen og KL, et forslag om et digitalt tilbud til hjertesvigtspatienter.

Dette tilbud muliggør, at patienterne kan overvåge deres sygdom hjemmefra og løbende modtage sundhedsprofessionel vejledning.

Og nu er der endelig afsat midler til udrulning af dette.

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) har nemlig afsat hele 500 millioner kroner til digital hjemmebehandling.

Det initiativ åbner døren for en mere tilgængelig sundhedspleje, hvor borgerne kan vælge digital kontakt over fysisk fremmøde, hvis det er ønsket og meningsfuldt både sundhedsfagligt og økonomisk.

Klik her og kæmp for danskere med hjertesvigt - din støtte gør en forskel!


Vækker glæde

Det vækker glæde i Hjerteforeningen, som længe har arbejdet på at sikre, at borgere med hjertesvigt får adgang til telemedicinske tilbud.

– Det er vigtigt hele tiden at have patienternes perspektiv for øje, siger adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

– Og udbredelsen af hjemmemonitorering er en win-win-situation, der kan mindske presset på sundhedsvæsenet.

Anne Kaltoft uddyber det med, at hjemmemonitorering og individuel træning har potentiale til at lette hverdagen for hjertesvigtspatienter og forbedre deres livskvalitet, samtidig med at det reducerer behovet for indlæggelser.

Andre får også gavn af midler

Ud over hjertesvigtspatienter vil andre grupper af patienter også drage fordel af de afsatte midler.

Det inkluderer borgere, der modtager sygepleje, og dem, der har behov for kontrol eller opfølgning på hospitalet.

Implementeringen af et ‘digitalt først’-princip, som er blevet anbefalet af Robusthedskommissionen, vil også udvides til almen praksis.

Det betyder bl.a. flere videokonsultationer mellem læge og patienter.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), er også glad for aftalen.

– Selvom sundhedsvæsenet de senere år er blevet bedre til at tage digitale løsninger i brug, så skal vi blive endnu bedre og hurtigere til at udnytte de muligheder, som teknologien giver os, siger hun.

– Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, der giver flere, som ønsker at bruge digitale løsninger i eget hjem, mulighed for det.

Få mere at vide

Lever du selv med hjertesvigt? Eller kender én, som har hjertesvigt?

På denne side finder du Hjerteforeningens gratis e-bog, ‘Livet med hjertesvigt’, som indeholder en lang række nyttige oplysninger og råd til personer, der er ramt af hjertesvigt.

Den kan du downloade gratis.

Hjerteforeningen kæmper for et mere digitalt sundhedsvæsen, der skal komme flere til gode.

Hvad vi mener, og hvordan vi arbejder for det, kan du læse mere om på denne side, hvor du også finder Hjerteforeningens holdninger og politik inden for en lang række andre områder.