Hjerteforeningen gennemfører omstruktureringer for at fremtidssikre foreningen og sikre økonomisk råderum.

Hjerteforeningen skaber hver dag værdi for de mange mennesker, der er berørt af en hjertesygdom, og arbejder fokuseret med strategiske målsætninger, som gør en markant forskel for hjertepatienter – børn som voksne – og deres pårørende samt de mennesker, der er i risiko for at få en hjertesygdom. 

For at fremtidssikre foreningen og sikre økonomisk råderum til at kunne investere i organisationen på sigt gennemføres en organisatorisk omstrukturering. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at sige farvel til mellem 25 og 30 medarbejdere. 

– Det er vores ansvar som direktion at sikre det rette økonomiske råderum, så vi kan investere i vores strategi og i de opgaver, vi skal løse for at lykkes med at skabe liv uden hjertesygdom – også fremadrettet. Derfor frigør vi økonomi og foretager nødvendige omstruktureringer for at ruste os til fremtiden. Som led i denne omstilling er vi desværre nødt til at sige farvel til dygtige kolleger, der har været med til at skabe flotte resultater i Hjerteforeningen, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen. 

Hjerteforeningen bestræber sig på at hjælpe berørte medarbejdere godt videre.