Hvis du har to eller flere samtidige, kroniske sygdomme, er du multisyg. Det er en tilstand, som flere og flere danskere befinder sig i. Her kan du læse 9 gode råd til dig, der har multisygdom. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Mange danskere har mere end én kronisk lidelse, der ofte kræver behandling gennem hele livet.  

Måske lider du af både diabetes og nyresygdom? 

Eller har depression eller angst og samtidig hjertesygdom? 

Det kaldes multisygdom, og antallet af danskere med multisygdom er stigende. 

4 ud af 10 danskere menes at være multisyge, og 240.000 danskere er komplekst multisyge med mindst fire kroniske sygdomme. 

Multisygdom rammer ofte også socialt skævt og på tværs af aldersgrænser. 

Multisygdom kan have store konsekvenser for den enkelte, da man er i højere risiko for dårligere livskvalitet, dårligere mental trivsel og mere nedsatte funktionsevner end den gennemsnitlige dansker. 

Samtidig skal man som multisyg ofte deltage i flere forskellige behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenet. 

Det gør det svært at sikre et sammenhængende forløb og kan være ekstremt krævende at navigere i for den enkelte patient. 

Her kigger vi nærmere på multisygdom og giver 9 gode råd til dig, der lever med multisygdom. 

Deltag i rehabilitering, hvis du kan – det hjælper 

I Hjerteforeningens store, landsdækkende undersøgelse, Livet med en Hjertesygdom, spurgte man 10.000 hjertepatienter, om de i forbindelse med deres sygdom fik tilbudt rehabilitering fra sygehuset, deres praktiserende læge eller deres kommune. 

Resultatet var nedslående. 

 • 32,5 procent af hjertepatienterne svarede, at de ikke blev ikke tilbudt fysisk træning 
 • 55,3 procent svarede, at de ikke blev tilbudt undervisning i deres hjertesygdom 
 • 68,1 procent svarede, at de ikke fik tilbudt psykisk støtte 
 • Og 67,8 procent ikke blev undervist i de mulige psykiske reaktioner på hjertesygdommen 

 Det vidner om en kraftig mangel på sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb i sundhedsvæsenet. 

Især for patienter med multisygdom, der ofte skal navigere på tværs af forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. 

Det kæmper Hjerteforeningen for at ændre. 

Som multisyg er det særligt vigtigt, at man får tilbudt rehabiliteringsforløb, og derfor er opfordringen fra Hjerteforeningen også, at man så vidt muligt tager imod tilbud om rehabilitering, når man har mulighed for det. 

Og også selv efterspørger rehabiliteringstilbud, hvis man ikke får dem tilbudt. 

Uanset om det er fysisk genoptræning, psykisk støtte eller vejledning til fx din kost og medicin, så bør du deltage i rehabiliteringstilbud så vidt muligt. 

Der kan være meget hjælp at hente hos eksperterne – som vi heldigvis har mange af her i Danmark. 

Forbered dig til sundhedssamtaler 

I Livet med en hjertesygdom er det også meget udtalt, hvor mange hjertepatienter, der oplever forvirring og har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet. 

Næsten hver femte hjertepatient svarede i undersøgelsen, at der ikke var en sygeplejerske eller læge, der havde overblik over deres situation.  

Derfor er det vigtigt, at du selv forbereder dig, når du skal til samtaler i sundhedsvæsenet. 

Fx kan du gøre følgende:  

 • Skriv dine spørgsmål ned: Hvad er det vigtigste for dig – hvad skal du have svar på i samtalen?  
 • Tag en pårørende eller ven med, hvis du kan: To husker bedre end én 
 • Hav styr på næste skridt: Når du går fra mødet, skal du have tjek på, hvad næste skridt herfra er. Og hvem du skal henvende dig til, hvis du har opfølgende spørgsmål 

Hvis du skal til møde med din læge, kan det måske også betale sig at besøge dette link. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har her samlet en række spørgsmål, som kan hjælpe dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er relevante for dig. 

Kend dine rettigheder 

Hvad har du egentlig ret til i sundhedsvæsenet? 

Det er der mange, der ikke har overblik over. 

Som borger i Danmark og patient i det danske sygehusvæsen har du faktisk en lang række rettigheder. 

Dem finder du et fint overblik over her. 

Som multisyg kan det også være svært at finde ud af hvilken afdeling eller sektor i regionen eller kommunen, der skal yde hjælpen. 

Socialrådgiver på Hjertelinjen, Malene Stærmose, understreger, at myndighederne skal hjælpe dig.  

Multisyge skal i nogle tilfælde være i stand til at navigere mellem fx flere forskellige afdelinger i sygehusvæsenet, egen læge, psykolog, forsikrings- og pensionsselskaber, arbejdsgivere, jobkonsulenter og fagforeninger. 

Det siger sig selv, at det stiller store krav til patienterne om et vist overskud og overblik, da der ofte er tale om flere parallelle forløb på tværs af sektorer, som man skal begå sig i. 

Hvis du fx som multisyg sender en skriftlig henvendelse til en forvaltningsmyndighed, og henvendelsen ligger udenfor myndighedens sagsområde, så skal den så vidt muligt videresendes til den rette myndighed, siger Malene Stærmose. 

Hun har følgende råd til multisyge: 

 • Tag imod hjælp til at bevare overblik og tryghed i forløbet 
 • Søg information og spørg om dét, du ikke forstår 
 • Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Du er ikke til besvær, og har krav på at få et klart svar 
 • Tag en bisidder med til vigtige samtaler og møder 

En bisidder kan være en god ven eller et familiemedlem.  

Har du ikke en bisidder i dit netværk, findes der flere forskellige gratis bisidderordninger, alt efter hvor i landet, du bor. 

Nogle kommuner har også en borgerrådgiver, der kan vejlede om regler om klagemuligheder i din kommune. 

Hjerteforeningen har også samlet en række andre gode råd til dig i denne artikel. 

Hav styr på din kost 

Det er vigtigt, hvad du putter i din krop, når du lider af multisygdom. 

Mange kroniske sygdomme forværres, hvis du ikke spiser og drikker rigtigt. 

Lyt til rådene fra diætisterne og Fødevarestyrelsen, når du skal sammensætte din kost. 

Det kan hjælpe dig til at holde dine sygdomme i ave og forebygge forværring eller nye sygdomme. 

Hvis du mangler inspiration til at leve sundt, har Hjerteforeningen samlet en række gode råd til dig her og her. 

Og i vores store opskriftsunivers løber du heller aldrig tør for god inspiration til middagsbordet.  

Dyrk så meget motion som helbredet tillader 

Motion forebygger sygdom og styrker din krop og dit helbred. 

Mere behøves der næsten ikke at siges her. 

Nogle multisyge kan løbe lange ture og lave styrketræning, men for mange sætter sygdommene begrænsninger for, hvor aktiv, man kan overkomme at være. 

Den gode nyhed her er dog, at al motion tæller i regnskabet. 

Og at lidt er bedre end ingenting. 

Så tag trappen i stedet for elevatoren, gå i haven når vejret er til det eller gå en tur, så ofte du kan. 

Pres din krop og bevæg den, når du kan. 

Hav tjek på din medicin 

Multisyge tager ofte flere forskellige slags medicin. 

Der er også jævnligt nye fremskridt indenfor medicinering af multisyge, og derfor kan din medicinering ændre sig over tid. 

Derfor er det vigtigt at bevare overblikket her.  

Hvis du oplever bivirkninger eller føler, du mangler overblik over din medicinske behandling, er der hjælp at hente.  

Som kroniker kan du nemlig bestille en gratis medicinsamtale på dit lokale apotek. 

Du kan også altid søge råd hos din læge, når du er til konsultation. 

Tag ikke internettet for gode varer 

Ingen kender din sygdom bedre end dig selv. 

Og på internettet er der rig mulighed for at søge information om dine sygdomme, hvis du er multisyg. 

Men pas på Google: Nettet flyder desværre også over med mangelfuld eller forkerte informationer. 

Tag alt, du læser med et gran salt, og søg flere kilder til informationer, du finder på nettet. 

Og vigtigst: Det er din sygeplejerske eller læge, som altid skal være din primære kilde til information og vejledning til dine spørgsmål. 

Tal med din læge 

Din læge har adgang til din sygejournal, og kan her få overblik over din sygehistorik. 

Oftest er det også – udover dig selv – din praktiserende læge, der kender din sygehistorik bedst. 

Derfor kan lægen være en rigtig god tovholder, hvis du lider af multisygdom. 

Faktisk kæmper Hjerteforeningen politisk for, at det netop er den praktiserende læge, der skal koordinere behandlingen for den enkelte patient på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. 

Når man lider af multisygdom, får man ofte behandling for flere sygdomme samtidig. 

Jo flere sektorer og sundhedsprofessionelle, der inddrages, jo større er risikoen også for at der opstår manglende overblik og forvirring i behandlingsforløbene. 

Derfor lyder rådet: Brug din læge og hav en åben og ærlig dialog om din multisygdom. 

Det øger dine chancer for at få den bedst mulige behandling.  

Brug Hjertelinjen, hvis du er i tvivl 

Hjerteforeningen har også en rådgivningslinje, hvor du gratis og fortroligt kan modtage råd og vejledning til livet med multisygdom fra en lang række eksperter indenfor kost, motion, medicin, mental trivsel og patientrettigheder. 

Vi oplever stor tilfredshed blandt hjertepatienter og pårørende med dette tilbud, anbefaler stærkt, at du gør brug af det. 

Du kan kontakte Hjertelinjen alle hverdage mellem 9 og 16 på 70 25 00 00.