Vi mener, at hjerterehabiliteringen skal have fokus – fordi den redder liv og livskvalitet. Forskning viser, at vejen tilbage til hverdagen bygger på god genoptræning, råd og støtte i rehabiliteringen, som dog halter flere steder i landet. Vi kæmper derfor med viden og holdning for, at rehabiliteringen i hele Danmark bliver styrket.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Vejen tilbage til livet og hverdagen skal være bedre. Det mener Hjerteforeningen.

Siden 1962 har Hjerteforeningen kæmpet for de danske patienters vilkår ved at skabe ny viden baseret på forskning og med en tæt dialog med landets politikere om, hvordan hjertepatienter og pårørende hjælpes bedst. For 25 år siden blev hjerterehabilitering for alvor en del af kampen, og det markerer vi i år.

– Vi mener, at hjertepatienter har brug for hjælp og støtte under deres sygdomsforløb. Og det gælder også, når det kommer til hjerterehabilitering. Der er nemlig dokumentation for, at livskvaliteten bliver bedre, når du tager imod og gennemfører hjerterehabilitering, siger Anne Kaltoft, der er administrerende direktør i Hjerteforeningen.

– Vi kan kun gøre en forskel, hvis vi står sammen og finder de rigtige steder at sætte ind. Det kræver viden og modet til at sætte det rigtige fokus.

LÆS: Forskningsprojektet støttet af Hjerteforeningen undersøger vejen til bedre rehabilitering

 

Du kan skabe vigtig viden, der styrker vores kamp

Vi sætter fokus på rehabilitering og vores fælles hjertesag. Dit bidrag er afgørende. Medlemmerne af Hjerteforeningen er med til at gøre vores stemme større i det politiske arbejde, og støtten til hjertesagen i form af også donationer skaber ligeledes uvurderlig vigtig viden om, hvor vi skal styrke vores samfund, og hvor vi skal rette vores politiske fokus hen. Din støtte er derfor vigtig.

 

Stor undersøgelse fra Hjerteforeningen giver viden

I Hjerteforeningens store og fortløbende undersøgelse Livet med en hjertesygdom blev patienterne spurgt, om de i forbindelse med deres hjertesygdom fik tilbudt rehabilitering fra sygehuset, hos deres praktiserende læge eller i deres kommune.

 • Her svarede 32,5 procent af hjertepatienterne, at de ikke blev ikke tilbudt fysisk træning.
 • 55,3 procent svarede, at de ikke blev tilbudt undervisning i deres hjertesygdom.
 • 68,1 procent svarede, at de ikke fik tilbudt psykisk støtte.
 • Og 67,8 procent svarede, at de ikke blev undervist i de mulige psykiske reaktioner på hjertesygdommen.

 

Flere overlever – men lever de også godt nok?

– Vi må konstatere, at det sker for ofte, at de danske hjertepatienter ikke gennemfører eller får tilbudt hurtig og god hjerterehabilitering, siger Anne Kaltoft.

Hun hæfter sig ved, at der kan være store udsving mellem de kommunale tilbud, og det går ud over især de socialt udsatte. For alle patienters vedkommende gælder det, at livskvaliteten, men også chancen for at leve godt og længe med hjertesygdom, bliver bedre, hvis du kommer rigtigt i gang med livet igen, efter du har været indlagt med hjertesygdom.

LÆS: Støttet forskningsprojekt undersøger meningsfulde liv og rehabilitering til patienter med hjertesvigt

– Flere overlever og lever med en hjertesygdom – ja, faktisk er der 524.000 danskere, der lever med hjertesygdom i dagens samfund – så det er vigtigt at sætte fokus på, hvad de overlever til. Jeg er uddannet hjertelæge, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at patienterne får den rigtige støtte til at komme tilbage til et aktivt og sundt liv med højest mulig livskvalitet. Men det kan også ærgre mig, at der i dag – selvom vi håber på at ændre dette snarest muligt – mangler nationale standarder for hjerterehabilitering. Og de aktiviteter, der er, monitoreres kun i ringe grad, siger Anne Kaltoft.

I samme åndedrag oplever flere patienter, som vi ofte får henvendelser fra på Hjertelinjen og i vores andre dialoger med patienterne, at de bliver tabt i systemet, når de overgår fra sygehus til kommune.

– Det skal vi simpelthen lave om på. Og vi har brug for alles hjælp til, at vi får kræfterne og nok viden til at lave bedre tilbud til de danskere, der skal have den livsnødvendige hjerterehabilitering.

LÆS: Hjerteforeningen støtter forskning, som undersøger digitale muligheder for rehabilitering

 

Hvad gør Hjerteforeningen – og hvad kan du bidrage med?

Vi skaber viden, og den viden bringer vi ind til beslutningstagerne, som ændrer lovgivningen. Det kommer patienterne til gavn, og vi er i fuld gang med bl.a. at gøre opmærksom på, hvordan vi mener, at kvalitetsstandarderne for rehabilitering skal være i landets kommuner. Det vil sige, at vi argumenterer for, at alle danskere skal have samme, gode pakke af tilbud, når de udskrives fra hospitalet og skal hjælpes tilbage til livet. Især med den psykiske støtte.

LÆS: Vi forsker i, hvordan vi hjælper hjertepatienter som Jan, der manglede hjælp ved udskrivelse

Herunder kan du læse, hvad vi kæmper for på rehabiliteringsområdet:

 

Vi kæmper for …

 • At der vedtages nationale standarder for rehabiliteringstilbud, så hjertepatienter får tilbud af ensartet høj kvalitet på tværs af landet.
 • At kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen monitoreres systematisk og landsdækkende på tværs af sygehuse og kommuner i en fælles database.
 • At der systematisk tilbydes og henvises til rehabilitering til alle patientgrupper, hvor der er dokumenteret effekt.
 • At rehabiliteringen tilbydes tæt på borgeren. Fx som i Region Midtjylland, hvor kommunerne varetager den ikke-medicinske hjerterehabilitering.
 • At hjertepatienter tilbydes individuelt tilrettelagte forløb, herunder med et særligt hensyn til sårbare patienters behov.
 • At flere hjertepatienter fastholdes i rehabiliteringsforløbet, ved at kommuner og regioner implementerer tilgængelig viden om, hvad der hæmmer og fremmer deltagelse i og efterlevelse af indsatsen.
 • At programmer til arbejdsfastholdelse for patienter i den erhvervsaktive alder bliver en fast del af kommuners hjerterehabiliteringsforløb.
 • At der udvikles digitale tilbud, som giver patienter, der ønsker det, mulighed for rehabilitering og monitorering i eget hjem.

 

Dit bidrag er afgørende

Vi er ikke i stand til at kæmpe for hjerterne, hvis det ikke er for den støtte, som gavmilde danskere og medlemmerne af Hjerteforeningen giver hjertesagen. Finansloven er nemlig ikke et sted, hvor Hjerteforeningen modtager midler fra – og derfor er vi beærede og glade for, hvis du vil støtte vores kamp for rehabiliteringen. Af hjertet tak!

 

Læs også om

Rehabilitering handler om mange områder, og vi har formuleret en række holdninger, som vi kæmper for, og du kan læse dem her: