Der kan være flere forskellige symptomer på en blodprop i hjertet, som er vigtige at kende. Hjerteforeningens sygeplejerske og rådgiver på Hjertelinjen, Melina Autrup Christoffersen, giver dig en håndfuld gode råd til, hvordan du bør handle, hvis du mistænker en blodprop i hjertet.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Trykken for brystet og smerter, som stråler ud i venstre arm.

Det er nogle af de symptomer på en blodprop i hjertet, de fleste nok har hørt om.

Men der er ifølge sygeplejerske, Melina Autrup Christoffersen, en række andre symptomer, der også er vigtige at kende.

Symptomerne på en blodprop i hjertet kommer ofte pludseligt.

Ifølge Hjertelinjens sygeplejerske er det ikke noget, du skal gå rundt og bekymre dig om. Men det er godt at kende de mest almindelige tegn og vide, hvad du skal gøre, hvis du pludselig mærker symptomer på en blodprop i hjertet.

Symptomer på blodprop i hjertet

Når man får en blodprop i hjertet, begrænser det blodtilførslen til selve hjertemusklen. Når hjertemusklen mangler blod, mangler den også ilt og det kan hjertet ikke tåle i længere tid ad gangen.

Iltmangel til hjertet kan give varige skader på hjertet og i værste tilfælde føre til død. Men hvis du kender symptomerne og får den rigtige behandling, kan du sagtens få et godt og almindeligt liv efter en blodprop i hjertet.

 

Undersøgelse og vigtig behandling starter allerede i ambulancen

Hurtig og korrekt behandling er altafgørende for at mindske varige skader, når man får en blodprop i hjertet.

Derfor bliver de første undersøgelser allerede foretaget, når ambulancen ankommer. Der bliver taget et EKG (elektrokardiogram), som kan vise, om der er tegn på en blodprop i hjertet. Er der en blodprop i hjertet, bliver behandlingen startet med det samme.

– Den første behandling er at give blodfortyndende medicin samt ilt og nitroglycerin – alt sammen for at øge blodtilførslen til hjertet, forklarer Melina Autrup Christoffersen.

– EKG’et kan sendes direkte til en hjertelæge ved et hjertecenter, som vurderer, om blodproppen i hjertet kræver akut behandling, der skal sikre mindre skade på hjertet.

Akut behandling af blodprop i hjertet

Ved behov for akut behandling kører ambulancen direkte til nærmeste hjertecenter, hvor hjertets kranspulsårer oftest vil blive undersøgt (KAG).

– Ved undersøgelsen vurderer lægen, om der skal laves en ballonudvidelse (PCI) med det samme. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en bypassoperation, siger sygeplejersken.

 

Blodprop i hjertet uden akut behandling

Ved en mindre blodprop i hjertet er den første behandling ofte medicinsk, og foregår på det nærmeste hospital.

– Udover den medicinske behandling tages blodprøver ved ankomsten til hospitalet og igen efter 6 til 12 timers indlæggelse, siger Melina Autrup Christoffersen.

– Blodprøverne viser mængden af nogle bestemte stoffer, der findes i hjertet, og som frigøres til blodet ved en blodprop. Oftest kan den endelige diagnose stilles, når der er svar på blodprøverne.

Er det en blodprop i hjertet, vil der ifølge sygeplejersken typisk blive tilbudt en undersøgelse af hjertets kranspulsårer og evt. ballonudvidelse inden for nogle dage. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en bypassoperation.

Har du tidligere haft en blodprop i hjertet

Hvis du tidligere har fået konstateret åreforkalkning i hjertets kranspulsårer eller har haft en blodprop i hjertet, så har du formentlig fået udleveret nitroglycerin ved udskrivelsen fra hospitalet.

– Nitroglycerin fås som spray eller som smeltetabletter, der begge bruges under tungen, forklarer Hjertelinjens sygeplejerske.

– Begge former forbedrer hurtigt blodtilførslen til hjertet, ved at udvide hjertets kranspulsårer og derved aflaste hjertet.

 

 

Husk altid straks at ringe 112 ved symptomer på blodprop i hjertet. Du må ikke selv køre på skadestuen, da du kan blive dårlig undervejs.