Flere skal hjælpes til et rygestop, og derfor danner Hjerteforeningen nu fælles front med Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen om tre anbefalinger, der skal sikre en bedre rygestopindsats i fremtiden 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Hjerteforeningen har sammen med Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse lavet tre anbefalinger til, hvordan fremtidens rygestopindsats bedst indrettes. 

Den første anbefaling går ud på, at der skal indføres årlige nationale rygestopkampagner samt sikres systematisk henvisning af patienter, der ryger. 

Den anden handler om, at de bedste rygestoptilbud skal finansieres nationalt, samt at der skal sikres gratis rygestopmedicin til særlige grupper. 

Den tredje anbefaling er, at rygestop skal være en central del af behandlingen for patienter, hvor det er af afgørende betydning for behandling, overlevelse eller rehabilitering. 

LÆS UDSPILLET HER: 

Rygestop ligeså vigtigt som medicin

Det fælles udspil kommer for at sætte fokus på rygestop, som for hjertepatienter kan være lige så vigtig en del af behandlingen af sin sygdom som ens medicin, forklarer chefkonsulent i Hjerteforeningen, Mads Lind. 

– Rygning gør intet godt for sundheden. Der er faktisk kun dårlige ting at sige om tobaksprodukter. Og når vi samtidig ved, at tre ud af fire danskere, som ryger dagligt, faktisk ønsker at kvitte cigaretterne, så skylder vi dem, at vi hjælper dem på vej på bedst mulige vis, siger Mads Lind.

Undersøgelser viser ifølge Sundhedsstyrelsen, at 20-30 procent bliver røgfri, hvis de får hjælp til et rygestop. Uden hjælp er det kun fire procent, der lykkes. Derfor er der meget at hente, fastslår Mads Lind: 

– Effekten ved at bruge et rygestoptilbud er rigtig god. Så vi skal hjælpe med at udbrede kendskabet til de mange gode tilbud, siger Mads Lind.

Partnerskabet Røgfri Fremtid, som blandt andet inkluderer Sundhedsministeriet, kommuner, regioner og en række organisationer, har sat et fælles mål om, at mindre end fem procent af den voksne befolkning skal ryge i 2030.  Men det er man et godt stykke fra at nå. Således er der i dag knap 20 procent af danskerne, der ofte tænder cigaretten. Dermed skal 80.000 rygere stoppe hvert år, hvis man skal nå målet om kun fem procent af den voksne befolkning, der ryger, skal nås.  

Men andelen af befolkningen, der ryger, er faktisk slet ikke faldet over de seneste to år, viser den seneste opgørelse fra Danskernes Rygevaner, som Hjerteforeningen udgiver sammen med Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Desuden viser de seneste data, at antallet af rygere, som får hjælp, er faldet markant fra 2020 til i dag, og ifølge Mads Lind skal der derfor sættes ind med en skarp rygestopindsats og øget oplysning om tilbuddene.  

– Der er et kæmpe potentiale at hente i en bedre rygestopindsats. Et rygestop er ikke bare en sundhedsgevinst for den enkelte borger, men faktisk også for den generelle folkesundhedstilstand. Men hvis folk skal deltage, skal de jo også kende til tilbuddene. Det håber vi, vi kan være med til at understøtte med de her anbefalinger, siger Mads Lind.