Man regner med, at hvis vi kunne sænke vores gennemsnitlige indtag af salt med bare 3 gram om dagen, ville 400.000 færre danskere få forhøjet blodtryk, og 3.000 danskere ville undgå at få hjertesygdomme. Hvert år. Såkaldt saltreduktion blev derfor undersøgt i et nyt forskningsprojekt, hvor 89 danske familier deltog, og resultatet kom bag på forskerne.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Bruger du for meget salt i maden?

Og ved du godt inderst inde, at du burde skære lidt ned?

Så trøst dig med, at du ikke er alene.

Man regner med, at 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet.

Den gennemsnitlige danske mand indtager 9-11 gram salt per dag.

Den gennemsnitlige danske kvinde 7-8 gram.

Det er for meget.

Fører til forhøjet blodtryk

De officielle anbefalinger er 5-6 gram salt per dag, men i virkeligheden har din krop ikke brug for mere end 1,5 gram om dagen.

Og for meget salt er skadeligt for kroppen.

Det ved de fleste.

Det fører til forhøjet blodtryk, hvilket igen fører til øget risiko for hjerte-kar-sygdom.

Alligevel drysser vi lystigt de hvide krystaller ud over aftensmaden.

Og fødevareproducenterne fylder salt i de forarbejdede madvarer, vi indtager i kantiner, på restauranter og derhjemme.

Hvorfor?

Fordi det øger holdbarheden, påvirker konsistensen og får maden til at smage bedre.

Det sidste synes vi selv, i hvert fald.

Bliv klogere på salt og hjertesygdom

816x544_salt_paa_skrift

Tag vores test:
Har du gode saltvaner?

Bliv klogere på dine vaner med vores salttest, og få tips til, hvordan du nemt kan spise mindre salt i din hverdag.

Different Types of Salt

Derfor skal du spise mindre salt

Et højt saltindtag er skadeligt for sundheden, og danske forbrugere får generelt for meget salt i kosten. Læs mere her.

4 gode råd fra hjerteforskeren om salt

Brugerne mærkede ikke forskel

Men passer det overhovedet?

Ikke ifølge hjerteforsker Ulla Toft, professor ved Københavns Universitet og forskningsleder på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

– Flere tidligere studier har vist, at saltindholdet i fødevarer kan sænkes betydeligt, uden at forbrugerne oplever en forskel, fortæller hun.

Og Ulla Toft ved, hvad hun taler om.

Hun står i spidsen et forskningsprojekt, som Hjerteforeningen i 2017 støttede med 500.000 kr. og igen i 2018 med knap 1 mio. kr.

Her blev der undersøgt stofskifteændringer og adfærds- og sundhedsmæssige konsekvenser af at reducere indtaget af salt.

Saltreduceret brød smagte bedre

89 danske familier (309 personer) deltog i projektet og blev ved lodtrækning inddelt i tre grupper.

Én gruppe modtog saltreduceret brød over en periode på fire måneder.

En anden gruppe modtog saltreduceret brød og kostvejledning, mens den sidste gruppe modtog brød med normalt saltindhold.

Da forsøgsperioden var overstået, stod forskerholdet tilbage med en klar konklusion.

– Vores resultater bekræftede, at det var muligt at sænke saltindholdet i brød en del, uden at forbrugerne oplevede, at brødet smagte dårligere.

– De familier, der fik saltreduceret brød, kunne bedre lide brød med et lavt saltindhold, sammenlignet med dem, der havde spist brød med et almindeligt saltindhold.

Sundheden blev forbedret

Det var ikke kun smagen i det saltreducerede brød, der var bedre.

Deltagernes sundhed blev også forbedret.

– Vi så også, at et lavere saltindtag havde gavnlig effekt på bl.a. blodtrykket, kolesteroltallet og fedtprocenten, siger Ulla Toft.

– Og vi så ikke nogen negative effekter af et lavere saltindtag, hvilket ellers har været diskuteret i danske medier.

Resultaterne glæder hjerteforskeren, der ser store perspektiver for folkesundheden i Danmark.

– Jeg var især overrasket over de positive effekter med hensyn til bl.a. kolesterol, stresshormoner og fedtprocent, selv i den gruppe, der kun modtog saltreduceret brød.

– Den gruppe sænkede faktisk kun saltindtaget med i gennemsnit 0,8 gram om dagen, og det tyder på, at der kunne opnås meget, hvis vi alle sænkede vores saltindtag bare lidt.

Skal være en øjenåbner for fødevareindustrien

Ulla Toft håber, at projektet kan være med til at åbne fødevareindustriens øjne for problematikken.

– For at sænke saltindtaget nok til, at vi kan følge kostanbefalingerne – og dermed sænke risikoen for hjerte-kar-sygdom – er der brug for, at saltindholdet i flere fødevarer sænkes, siger hun.

– Jeg håber derfor især, at resultaterne kan medvirke til, at industrien i højere grad arbejder for at sænke saltindholdet i dens produkter.

– Op til 80 procent af det salt, vi spiser, kommer nemlig fra forarbejdede fødevarer og kantiner eller restauranter.

– Derudover håber jeg, at danskerne vil blive mere bevidste om de skadelige effekter af et højt saltindtag og i højere grad gå efter produkter, der har et lavere saltindhold.

– Og i sidste ende håber jeg, at resultaterne kan være med til at forebygge hjerte-kar-sygdom i befolkningen, slutter hjerteforskeren.

Hjerteforeningen arbejder politisk for sundere kost

Ved forebyggelse af hjerte-kar-sygdom spiller den kost, du indtager, en hovedrolle.

Derfor arbejder Hjerteforeningen politisk for at gøre sundere kost lettere tilgængelig og mere udbredt i Danmark.

Ét af midlerne hertil er foreningens deltagelse i Fuldkornspartnerskabet og Fødevarepartnerskabet.

Fuldkornspartnerskabet er et partnerskab mellem Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen samt en række fødevarevirksomheder.

Fuldkornspartnerskabet arbejder sammen om at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn.

Det gøres ved at øge tilgængeligheden af fuldkornsprodukter og udbrede kendskabet til fuldkorn.

Partnerskabet har givet flere flotte resultater, som du kan læse mere om her.

I Fødevarepartnerskabet arbejdes der bla. med saltreduktion i fødevarer gennem produktinnovation og øget tilgængelighed og udbud af fødevarer med det såkaldte Nøglehulsmærke – et ernæringsmærke, der gør det nemmere for forbrugerne at vælge de sundere madvarer.

Det kan du læse nærmere om her.