Nye hjertepatienter får ikke hjælp til at håndtere svære følelser og bekymringer. Og det på trods af at mere end hver fjerde patient har dårlig trivsel. Undtagelsen er Region Syddanmark, hvor man er i færd med at tilknytte psykologer til hjerteafdelingerne. Den første er netop startet på Odense Universitetshospital.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Nye hjertepatienter har brug for al den hjælp, de kan få.

At få konstateret hjertesygdom kan være en overvældende oplevelse.

En oplevelse, der sætter ens mentale trivsel på alvorlig prøve.

Ud over chokket fra diagnosen skal du pludselig forholde dig til et væld af vigtige oplysninger om din hjertesygdom, og hvordan du fremover skal leve dit liv:

  • Hvad må du spise og drikke?
  • Hvordan og hvor meget skal du røre dig?
  • Hvilken medicin skal du tage? Og hvornår?

Strømmen af informationer på hospitalet kan være voldsom.

Og så er du pludselig udskrevet og hjemme igen, hvor du skal finde hoved og hale i din nye situation.

Men hvem spørger du om hjælp, når de tunge tanker trænger sig på?


Udfordringer i sundhedsvæsenet

Hjerteforeningen sætter i den kommende tid fokus på hjertesyges udfordringer i sundhedsvæsenet. Mange nye hjertepatienter kæmper med dårlig mental trivsel efter udskrivelsen fra hospitalet, og der mangler kompetent psykologhjælp over hele landet. Det kæmper Hjerteforeningen for at ændre.


Hver fjerde har dårlig trivsel

Hjerteforeningens landsdækkende undersøgelse ”Livet med en hjertesygdom” viser, at mange hjertepatienter ikke får hjælp til at håndtere de svære følelser forbundet med deres sygdom.

Hver femte fortæller, at vedkommende manglede hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet til at håndtere svære følelser, bekymringer eller følelsesmæssige problemer i forbindelse med hjertediagnosen.

Og mere end hver fjerde hjertepatient har dårlig trivsel.

Mange hjertepatienter har mange bekymringer om fremtiden, har dårlig søvn, er ensomme eller slås på andre måder med mental mistrivsel i forbindelse med livet som hjertesyg, fortæller Sidsel Grove, der er psykolog på Hjertelinjen.

Det er et stort chok for mange at få en diagnose med hjertesygdom eller blive akut opereret.

Og det kan give voldsomme psykiske følgevirkninger. Når nye hjertepatienter sendes hjem efter en operation, er de overladt til sig selv og deres egne tanker.

– Det kan udvikle sig til depression og angst, og vi ved fra forskningen, at angst og depression hos hjertepatienter giver en dårligere prognose, siger Sidsel Grove.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi sørger for, at denne gruppe kan få professionel hjælp til deres mentale trivsel lige med det samme, forklarer hun.

Første psykolog på hjerteafdeling ansat

Hjerteforeningen har i mange år arbejdet politisk på at få fokus på og mere støtte til den mentale trivsel hos hjertepatienter.

Det har bl.a. resulteret i udspillet ”20 slag for hjerterne”, hvor Hjerteforeningen anbefaler en lang række tiltag til fremtidens sundhedsvæsen.

I Region Syddanmark har man fulgt Hjerteforeningens anbefalinger og har som den første region i landet tilknyttet psykologer til hjerteafdelingerne.

På Odense Universitetshospital, der hører hjemme i Region Syddanmark, har man den 1. april ansat psykolog Victoria Bonderup Steffensen på Hjertemedicinsk Afdeling B.

Her skal hun fremover hjælpe hjertepatienter og pårørende med at håndtere bekymringer og andre svære følelser, som kan opstå efter en hjertediagnose.

Hjertesygdomme lægger ud over den fysiske belastning også et stort pres på psyken. Derfor kan det være svært for patienter og pårørende at slippe bekymringerne, og de kan udvikle sig til angst og depression – også selvom alle målte værdier ser fine ud.

Vækker begejstring

Stillingen på afdelingen udspringer direkte af Region Syddanmarks nye hjerteplan, der bygger på Danske Regioner og Hjerteforeningens udspil ”20 slag for hjerterne”.

Tiltaget er et konkret resultat af dette samarbejde, og politisk er der begejstring for initiativet.

Formanden for Danske Regioner og Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), glæder sig over de første resultater fra tiltaget.

I Region Syddanmark kommer man til at mærke følgevirkningerne af det her i et godt stykke tid, siger Stephanie Lose, der håber, at tiltaget bliver bredt ud til de andre regioner.

Stor mangel på psykologer

Noget tyder desværre på, at det kan blive en udfordring for regionerne at få besat psykolog-stillingerne i den nærmeste fremtid.

For nylig viste en opgørelse nemlig, at regionerne har meget svært ved at finde psykologer, når de skal ansætte.

Opgørelsen omhandlede psykologer med ydernummer ansat af regionerne.

Det er dé psykologer, man skal bruge, når man får en henvisning af sin læge.

Sidst, der blev slået stillinger op, var der 78 i hele landet, men kun 44 endte med at blive besat.

Ventetiden på behandling for depression og angst hos psykolog er også en stor udfordring i sundhedsvæsenet.

Afhængigt af hvor i landet du bor, kan ventetiden være mellem to en halv og fem måneder fra henvisningen, til du rent faktisk kommer til samtale med en psykolog.

Det viser bare, at der er et meget stort behov for hjælp til mental trivsel i vores samfund. Ikke kun blandt hjertepatienter. 

Det er en fælles opgave for os alle sammen, slutter Sidsel Grove.

Få gratis hjælp på Hjertelinjen

Vidste du, at det er muligt at få tilskud til psykologhjælp?

Det kan du læse mere om her.

Hjerteforeningens psykologer, hjertesygeplejersker og socialrådgivere er også klar til at rådgive dig, hvis du oplever bekymringer eller har spørgsmål i forbindelse med din hjertesygdom.

Ring gratis til Hjertelinjen på 70 25 00 00 alle hverdage fra 9-16.