Dansk Cardiologisk Selskab uddelte på sit årsmøde en forskerpris på 25.000 kr. til hjertelæge Emil Fosbøl fra Rigshospitalet. Prisen er sponsoreret af Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

På Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde i Nyborg fredag blev den årlige forskerpris, DCS’ Forskerpris, uddelt.

Modtageren i år var hjertelæge Emil Fosbøl fra Rigshospitalet.

Han har i en alder af 39 år allerede fået publiceret 290 forskningsartikler.

Det primære fokus har været på hjerteklapsygdomme, men han har også lavet betydningsfuld forskning inden for mange andre hyppigt forekommende hjertesygdomme.

Flere får hjerteklapbetændelse

Blandt de mange vigtige forskningsprojekter er der et, der skal forsøge at afklare, hvilken behandling der er den bedste for patienter med hjerteklapbetændelse.

Mellem 600 og 650 danskere rammes hvert år af betændelse i hjerteklappen, og tallet har været stigende over de sidste 20 år.

I dag hersker der ikke enighed om, hvorvidt patienterne skal behandles udelukkende med antibiotika, eller om operation i tillæg til antibiotika er bedre.

Det er dette spørgsmål, forskningsprojektet skal forsøge at klarlægge.

Har brug for evidens

Emil Fosbøl og hans forskerteam er gået ind i projektet med en hypotese om, at kirurgisk behandling er den bedste løsning i de fleste tilfælde af hjerteklapbetændelse.

– Vores hypotese er, at kirurgisk behandling er bedre, men vi har ingen rigtig gode data til at guide os med hensyn til, hvornår operation er bedre end medicin alene.

– Vi ved det reelt ikke. Og vi kan se, at netop denne vurdering af risici versus effekt tolkes forskelligt. Så vi har meget brug for god, solid evidens med hensyn til hjerteklapbetændelse, siger Emil Fosbøl.

Ifølge Emil Fosbøl kan forskningsresultaterne få afgørende betydning ikke kun i Danmark, men også globalt.

– Hvis det viser sig, at operation er bedre (eller omvendt ikke er bedre), så vil vi potentielt kunne målrette vores behandling langt bedre, og behandling af hjerteklapbetændelse kan tages op til overvejelse globalt, siger han.

Støttet af Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden

Projektet, som forventes at køre over fem år, blev igangsat i 2021 og er støttet af Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden.

DCS’ Forskerpris blev overrakt af formanden for Dansk Cardiologisk Selskab, Steen Dalby Kristensen, og Hjerteforeningens formand, Christian Hassager, og er på 25.000 kr.

Den uddeles én gang årligt i forbindelse med Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde og gives til et medlem af Dansk Cardiologisk Selskab.

I retningslinjerne står der, at medlemmet gennem en periode skal have bidraget væsentligt til at markere dansk kardiologisk forskning nationalt såvel som internationalt.

Ligesom der skal være tale om en person, som har en væsentlig videnskabelig produktion af international standard, og hvis videnskabelige produktion direkte eller indirekte har haft indflydelse på den lægelige behandling af patienter med hjerte-kar-sygdom.

Det er Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse, der udpeger prismodtageren blandt foreslåede kandidater.