Kun halvdelen af alle hjertepatienter gennemfører i dag rehabilitering. For mange kan digital genoptræning derhjemme være en god løsning. Det viser især de seneste års coronanedlukninger, som virkelig har været med til at sætte skub i digitale konsultationer og genoptræning. Især i Region Midtjylland har det digitale været en stor succes.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

– Hvis du kan bruge en smartphone, kan du være med til digital genoptræning.

Professor Birthe Dinesen har forsket i rehabilitering siden 2007.

Ifølge hende er de digitale løsninger for alle – uanset tekniske evner.


Udfordringer i sundhedsvæsenet

Hjerteforeningen sætter i den kommende tid fokus på hjertesyges udfordringer i sundhedsvæsenet. For mange hjertesyge har økonomi og afstand afgørende betydning for, om de deltager i genoptræning. Det skaber social ulighed i rehabiliteringen af hjertepatienter. Det kæmper Hjerteforeningen for at ændre.


Det kræver altså ikke særlige tekniske færdigheder at komme i gang med de digitale tilbud, som i fremtiden skal supplere – eller måske helt afløse – de fysiske forløb.

Jeg har lavet telerehabilitering siden 2007. Og min erfaring er, at lærer man patienterne godt op og sørger for et brugervenligt software med gode vejledninger, så kan alle være med, siger Birthe Dinesen.

Selv de patienter, der i starten var skeptiske og ikke troede, de kunne finde ud af det, viste sig at kunne bruge systemet uden problemer.

Især COVID-19 har ifølge professoren været med til at opruste befolkningens digitale kompetencer.

Helt enkelt, fordi man under nedlukningen har været tvunget til at blive digital.

– Til det skal siges, at vi jo i Danmark er helt fremme med IT og nogle af dem, der er allermest digitale på verdensplan, siger Birthe Dinesen.

Halvdelen af patienterne falder fra de fysiske forløb

Undersøgelser viser, at en hindring for mange patienter er afstanden til de steder, hvor genoptræningen foregår.

For mange er den simpelthen for stor.

– Fordi de fysiske tilbud foregår i dagtimerne, hvor vores erhvervsaktive hjertepatienter også skal passe et job, bliver det hurtigt for meget.

– De falder simpelthen fra, forklarer Birthe Dinesen.

Bor man fx i Skagen, skal man køre helt til Aalborg for at få sin genoptræning.

En så lang rejse kan ifølge Birthe Dinesens erfaring virke uoverkommelig for de fleste patienter.

Også det at skulle være så tæt sammen med andre, som måske er mere syge end dem selv, eller som er meget ældre, kan for nogle patienter virke grænseoverskridende, forklarer forskeren.

Afprøver digital genoptræning 

I Region Midtjylland har Birthe Dinesen, med Hjerteforeningens deltagelse, haft stor succes med sit forskningsprojekt, ”Future Patient”.

Et projekt, som har afprøvet digital genoptræning af patienter med hjertesvigt og atrieflimren.

Her skulle 140 patienter lære at mestre deres sygdom på en mere individuel og optimal måde.

Ved hjælp af det, man i fagsprog kalder telerehabilitering.

Kort fortalt går telerehabilitering ud på, at informationer fra måling af fx

  • Blodtryk
  • Puls
  • Skridt
  • Søvn

bliver sendt fra patientens hjem via internettet til sundhedsprofessionelle, når patienter er i rehabilitering.

Ud over udveksling af data fra den enkelte patient kan patienten og sundhedspersonalet løbende kommunikere med hinanden via webcam.

Altså uden at der er behov for fysisk fremmøde.

Kan digital genoptræning afløse de fysiske tilbud?

– Ja, for rigtig mange patienter kan det, siger Birthe Dinesen.

Især for dem, der stadig er på arbejdsmarkedet, er telerehabilitering et super tilbud. Fordi det er så vigtigt, at vi får alle med.

– At hjertepatienter får den rigtige viden og tilegner sig kompetencer til at mestre egen sygdom – at man bliver bedre til at passe på sig selv, leve sundt og blive opmærksom på symptomer.

Samtidig med at man forbedrer livskvaliteten, kan man på den måde også undgå genindlæggelser, siger professoren.

Digital genoptræning kan ifølge Birthe Dinesen stå alene for rigtig mange hjertepatienter.

Dog ikke for alle:

– De allermest sårbare patienter har stadig brug for at komme ind på sygehuset og blive taget fysisk i hånden.

– Der er også nogle, der er talblinde eller ordblinde. For dem vil det være bedre at komme hen på et center og snakke med nogle mennesker og andre patienter, siger hun.

Succes i Region Midtjylland

Opskriften på succesen med ”Future Patient” og telerehabilitering skal bl.a. ses i lyset af den inddragelse af patienterne, der har fundet sted:

At vi har haft patienterne med i udviklingen helt fra start, har været afgørende.

– At patienterne har været med til at planlægge forløbene sammen med de sundhedsprofessionelle, og at de har været med i hele processen.

– På den måde har vi kunnet ramme noget, som har tiltalt størstedelen, da forløbene er sammensat med udgangspunkt i netop deres individuelle behov, siger Birthe Dinesen og fortsætter:

Kort sagt vil vi gerne flytte patienten fra bagsædet i bilen til forsædet. Så de selv kan tage føringen.

– Vi skal uddanne patienterne og møde dem der, hvor de er. Simpelthen se på det enkeltstående individ.

Og så udspringer projektet jo af årelang erfaring med rehabilitering af hjertepatienter. Så vi havde et stærkt udgangspunkt og springbræt, da vi gik i gang.

– Vi har desuden haft nogle stærke samarbejdspartnere i Nord- og Midtjylland. Det er jo vigtigt med en god “fodboldbane” at spille på, siger Birthe Dinesen.

Hør to patienter fortælle om deres oplevelser af den digitale genoptræning i denne to minutter lange video: https://vimeo.com/702837041/6e744d4d4ehttps://player.vimeo.com/video/702837041?h=6e744d4d4e.

Samme effekt som fysisk fremmøde

Efter coronakrisen er der flere undersøgelser, der peger på, at mange borgere var glade for eller ligefrem foretrak de digitale tilbud, de modtog under nedlukningen.

Samtidig peger forskning på, at der er den samme effekt af træning ved hjælp af digitale løsninger, som der er ved fysisk fremmøde.

Men er løsningen så ikke bare digital genoptræning for alle?

Vi kan i hvert fald få mange flere patienter med, hvis vi tilbyder det til alle.

– Så de kan passe deres arbejde og ikke skal ligge og bøvle med lang transport, parkering, og hvad der ellers kan være.

– Har patienterne fx en skidt dag, skal de ikke ligge og køre ind til et sundhedscenter, men kan sidde i fred og ro hjemme i stuen og lave det, de nu engang magter, siger Birthe Dinesen.

Vil du vide mere?

Læs mere om, hvorfor Hjerteforeningen mener, at digital genoptræning skal være et tilbud til alle hjertepatienter, her.

Hjerteforeningen tilbyder derfor også en lang række digitale motionstilbud, som du selv kan deltage i hjemme på stuegulvet.

Få oversigten over alle vores tilbud her.

Knud Kristiansen er en af de mange hjertepatienter, som har haft succes med digital genoptræning hjemme i stuen.

Har du lyst til at høre, hvordan en hjertepatient med stentklap kom tilbage til livet, kan du læse Knud Kristiansens historie her:

Knud genoptræner hjemme i stuen