Et amerikansk forsøg testede effekten af at stoppe blodtrykssænkende behandling af patienter, der blev indlagt med COVID-19 og i forvejen tog blodtrykssænkende medicin. Konklusionen var klar: Man skal fortsætte med at tage blodtrykssænkende medicin, selv om man bliver indlagt med COVID-19.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

I starten af coronapandemien var der teorier om, at COVID-19 hang sammen med blodtrykssænkende medicin.

Adskillige observationelle studier afviste hurtigt teorien – herunder ét fra overlæge Emil Fosbøl fra Rigshospitalet, som Hjerteforeningen tidligere har omtalt.

På trods af dette eksisterede teorien fortsat.

Derfor iværksatte man i USA et lodtrækningsforsøg, der giver en højere evidens at forholde sig til i forhold til observationelle studier.

Her testede man effekten af at stoppe blodtrykssænkende behandling af patienter, der blev indlagt med COVID-19.

Patienter, der vel at mærke i forvejen tog blodtrykssænkende medicin.

152 deltog i forsøg

152 forsøgsdeltagere, der blev indlagt med COVID-19 i USA, var med i forsøget.

De tog alle sammen blodtrykssænkende medicin ved indlæggelsen. Der blev så trukket lod om, hvem der skulle stoppe med medicinen, og hvem der skulle fortsætte.

Halvdelen af gruppen stoppede med medicinen, mens den anden halvdel fortsatte.

Patienterne blev herefter fulgt med hensyn til mange forskellige parametre for at vurdere effekten af at stoppe med medicinen.

Ingen statistisk fordel

Det viste sig, at 18 procent af dem, der stoppede med deres blodtrykssænkende medicin, kom på intensiv. Det samme gjorde sig gældende for 21 procent af dem, der fortsatte.

13 procent af dem, der stoppede med deres blodtrykssænkende medicin, døde mod 15 procent af dem, der fortsatte.

Der var ingen statistisk forskel på nogen af delene.

Derfor kunne man konkludere, at der ingen fordele er ved at stoppe med sin blodtrykssænkende behandling.

Det passer med den øvrige viden, der er kommet frem, konkluderer forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

— I starten af coronapandemien var der historier fremme om negative virkninger fra blodtryksmedicin i forbindelse med indlæggelser med COVID-19. De blev relativt hurtigt manet i jorden, og forsøget her bekræfter, at der ingen sammenhæng er.

— Vi anbefaler derfor stadig kraftigt, at man fortsætter med at tage sin blodtrykssænkende medicin, selv om man bliver indlagt med COVID-19, siger han.

— Fordelene ved at sænke et forhøjet blodtryk er meget veldokumenterede, så medmindre man har aftalt andet med sin læge, skal man fortsætte med sin blodtryksmedicin.

Blodtrykssænkende medicin reducerer bla. risikoen for hjerteinfarkt, blodprop i hjernen og tidlig død.