Der er sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og coronavaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria), lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der fortsætter udrulningen af vaccinationsprogrammet mod coronavirus uden dette præparat. Vi har samlet tre svar på de vigtigste spørgsmål til dig her.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

11. marts 2021 valgte Sundhedsstyrelsen at sætte brugen af vaccinationen mod coronavirus (COVID-19) fra AstraZeneca på pause. Det skete på baggrund af meldinger om sjældne, men alvorlige bivirkninger efter vaccination med AstraZeneca fra den løbende sikkerhedsovervågning af coronavaccinerne.

Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har efterfølgende foretaget en vurdering af de sjældne, men alvorlige bivirkninger, ligesom der er gennemført en række undersøgelser i Danmark. På baggrund af de undersøgelser har Sundhedsstyrelsen pr. 14. april 2021 valgt, at AstraZeneca tages ud af det danske vaccinationsprogram.

– Samlet set må vi sige, at resultaterne viser, at der er tale om et reelt og alvorligt bivirkningssignal ved vaccinen fra AstraZeneca. Ud fra en samlet overvejelse har vi derfor valgt at fortsætte vaccinationsprogrammet for alle målgrupper uden denne vaccine, siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på styrelsens hjemmeside.

 

De enkelte lande kan selv bestemme

EMA har vurderet, at der fortsat er flere fordele end ulemper forbundet med brugen af vaccinen fra AstraZeneca. Men EMA lægger samtidig vægt på, at det er op til det enkelte land at beslutte, om man vil anvende vaccinen. Det afhænger bl.a. af smittetrykket, epidemiens karakter, og om landet har andre vacciner til rådighed.

– Det har været en svær beslutning midt i en epidemi at fortsætte vaccinationsprogrammet uden en effektiv og tilgængelig vaccine mod coronavirus. Men vi har andre vacciner til rådighed, og vi har god kontrol med epidemien. Samtidig er vi nået langt med at vaccinere de ældre aldersgrupper, hvor forebyggelsespotentialet ved vaccination er størst. Alder er den væsentligste risikofaktor for at blive alvorligt syg med coronavirus. De kommende målgrupper for vaccination har lavere risiko for et alvorligt forløb med coronavirus. Det skal opvejes mod, at vi nu har en kendt risiko for alvorlige skadevirkninger ved vaccination med coronavaccinen fra AstraZeneca, også selvom risikoen i absolutte tal er lille, siger Søren Brostrøm.

I Hjerteforeningen siger administrerende direktør Anne Kaltoft:

– Det bevirker desværre formentlig, at vaccineudrulningen forlænges. Det vil selvfølgelig skabe ængstelse hos især sårbare grupper, og vi risikerer samtidig en forlængelse af isolationen af nogle af de udsatte yngre patienter, der nu vil skulle vente endnu længere på at blive vaccineret. Det er derfor meget vigtigt med løbende information fra sundhedsmyndighederne, så alle hele tiden er opdaterede om, hvornår det er deres tur til at modtage en vaccination.

 

3 spørgsmål og svar om vaccineændringerne

Vi har samlet tre spørgsmål og vores svar til dig om de emner, du allerhelst vil høre om lige nu.

 

Hvad skal jeg nu, hvis jeg har fået første stik med AstraZeneca?

Cirka 150.000 borgere har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, men er ikke blevet færdigvaccinerede. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de bliver vaccineret færdig med en såkaldt mRNA-vaccine mod COVID-19. Vaccinerne fra Pfizer/BioNtech og Moderna er mRNA-vacciner.  

Alle, som har modtaget første stik med AstraZeneca, vil blive tilbudt at få andet stik med en anden vaccine, cirka 12 uger efter at de modtog første stik. To uger efter at man har modtaget andet stik, kan man betragte sig selv som færdigvaccineret. Beslutningen bygger på dokumentation og faglige anbefalinger fra andre lande.

Mange lande har fortsat brugen af AstraZenecas vaccine, men har indført aldersbegrænsninger. Derfor har disse lande nu også borgere, som har modtaget første stik med vaccinen, men ikke kan modtage andet stik. Foreløbig har et begrænset antal lande lavet anbefalinger om et andet vaccinationstilbud, og EMA er i gang med at afklare, om der kan komme fælles europæiske anbefalinger for disse personer. Sundhedsstyrelsen følger nøje med i arbejdet, og hvis der er behov for det, vil de danske anbefalinger blive tilpasset.  

Desuden vil personer, som er blevet inviteret til eller har fået aflyst deres første vaccination med AstraZeneca, blive indkaldt til et vaccinationsforløb med en anden vaccine. Det drejer sig om cirka 100.000 personer. Det er primært personer under 65 år, som var i målgruppe 4. Det vil sige frontpersonale i sundheds-, ældre- eller socialsektoren. De vil nu primært blive tilbudt ny vaccination efter alder.  

Sundhedsstyrelsen har den 16. april sendt brev ud via e-Boks til alle de personer, som bliver berørt af beslutningen om at ændre på vaccinationsforløbet med AstraZeneca. Det vil sige både dem, som er blevet vaccineret med første stik, og dem, som var inviteret, men endnu ikke havde påbegyndt vaccinati0nen.  

Du kan læse mere om beslutningen her

 

Vaccinationskalender: Hvornår bliver jeg så vaccineret?

Beslutningen betyder, at alle danskere på 16 år eller ældre kan forvente at få et tilbud om vaccination senest i slutningen af juni. Alle, der tager imod tilbuddet, vil kunne være færdigvaccinerede cirka fem uger efter, det vil sige omkring starten af august.

Du kan se, hvornår netop din aldersgruppe forventes at blive vaccineret, i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender, som opdateres løbende og kan findes her.

 

Hvornår ved vi mere om Johnson & Johnson-vaccinen?

De amerikanske myndigheder valgte 13. april at sætte brugen af vaccinen fra Johnson & Johnson på pause, og producenten har sat leverancerne i karantæne, så de aktuelt ikke kan anvendes i Danmark. Sundhedsstyrelsen vil nøje følge de igangsatte risikovurderinger, der foretages af bl.a. amerikanske og europæiske lægemiddelmyndigheder, og Sundhedsstyrelsen vil fortsætte samarbejdet med danske eksperter om undersøgelse af effekt og bivirkninger ved alle coronavacciner, også den nye Janssen-vaccine fra Johnson & Johnson.

 

LÆS MERE: Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens udmelding her