Hjertepatienter og pårørende lever fortsat i et samfund præget af risiko for smitte og restriktioner som følge af coronavirus (COVID-19), selvom vaccinen er på vej og yderligere genåbning nærmer sig. Hjerteforeningen har igen spurgt sit brugerpanel om livet under coronakrisen, og hvad der fylder. Få al viden på siden her.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Coronavirus har været i samfundet i lidt over et år, hvilket sætter sit præg på danskernes adfærd, holdninger og ikke mindst trivsel – også blandt hjertepatienter, der udgør en sårbar målgruppe.

Hjerteforeningen foretog derfor i juni 2020 en stikprøvemåling af hjertepatienters behov og udfordringer i relation til coronakrisen. Der er er nu gået et halvt år med fortsatte nedlukninger og fortsat smitterisiko. Hjerteforeningen undersøgte derfor igen i februar 2021, hvordan pandemien påvirker hjertepatienter og pårørende.

Én ting står klart fra rundspørgen, og det er, at ensomheden er blevet mere markant for deltagerne i brugerpanelet bestående af 1.500 hjertepatienter og pårørende. Således oplever hver fjerde af de adspurgte hjertepatienter i februar 2021 svær ensomhed under coronakrisen. Andelen er 25 procent, mens samme andel sidste sommer var nede på 15 procent.

LÆS: 3 gode råd til at undgå, at ensomheden styrer dit liv under coronakrisen

– Andelen af svært ensomme er steget markant, kan vi desværre se. Ti procentpoint stigning over en så kort periode er meget bekymrende. Vi skal huske på, at det er personer, som i forvejen kæmper med en livstruende sygdom, som nu også rammes hårdt på deres mentale helbred, siger teamleder for Hjerteforeningens analyseteam, Poul Dengsøe Jensen.

– Det afspejler sig også i at livskvaliteten er faldet en smule, når vi beder hjertepatienterne om selv at vurdere den. Bl.a. vurderer færre, at livskvaliteten er 'særdeles god'. Og vi ser samtidig, at mange fortsat bekymrer sig under krisen.

Konkret peger tallene på, at 35 procent af hjertepatienterne og 48 procent – næsten halvdelen – af de pårørende i rundspørgen har bekymringer som følge af pandemien, der er begyndt at styre livet. For hjertepatienterne er det væsentligt flere end i sommer, hvor 24 procent oplevede den type bekymring. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør man overveje at søge hjælp, når denne bekymring opstår.

GODE RÅD: Få her vores gode råd om angst og bekymringer

 

Ja til vaccinen og gåturen

På den positive side viser rundspørgen i Hjerteforeningens brugerpanel, at der er en udbredt ja tak-holdning til vaccinen.

– Næsten alle af de adspurgte siger ja til vaccinen, siger Poul Dengsøe Hensen.

LÆS: Ja til vaccine coronavirus, men usikkerhed om hvornår man stikkes

– Det synes vi, er positivt, fordi vi netop opfordrer folk til at sige ja til den vaccination, de bliver tilbudt. Vi skal stole på, at myndighederne tager alle forholdsregler for at passe på os og kun frigiver vacciner, vi kan være trygge ved. Så lige hér vender tommelfingeren opad, selvom vi gennemgående kan se, at livet under coronakrisen virkelig sætter sit præg på hjertepatienternes trivsel.

En anden positiv tendens er, at de mange adspurgte, der lige nu oplever udfordringer med at deltage i træning eller rehabiliteringstilbud for deres hjertesygdom, svarer, at de i stedet benytter naturen til at gå ture i. Cirka syv ud af ti af hjertepatienterne fortæller således, at de går ture. Og det er der brug for, fordi nedlukningen ifølge deltagernes svar er den primære årsag til udfordringer i forhold til træning og rehabilitering, der aflyses. I rundspørgen siger cirka halvdelen af hjertepatienterne, at de – måske derfor – har besluttet sig for selv at træne hjemme.

– Der er virkelig mange, der har benyttet eksempelvis naturens gangstier og grønne områder til at gå sig en tur, og det viser lidt om, at folk finder alternativer, når nu genoptræningen aflyses, og kroppen alligevel skal motioneres. Vi skal huske på, at kroppen uanset coronakrise netop har godt af at blive rørt, og hjertets sundhed hænger tæt sammen med ens aktivitet. På samme vis ved vi, at kroppens immunforsvar har gavn af motion.

LÆS: Hjertepatienter går og går: Nye tal peger på, at genoptræning er flyttet udendørs

MOTION: Få vores gode råd om fysisk aktivitet under coronakrisen her

Herunder kan du læse alle nøgletallene fra rundspørgen og få uddybet nøgletemaerne. Husk, at du altid får vores gode råd og viden her på Hjerteforeningens coronaside og altid kan følge med her i de artikler, vi løbende skriver med gode råd om coronavirus.

Ensomhed

Andelen af ensomme er steget støt gennem pandemiens udvikling

%

af hjertepatienterne følte sig ensomme i sommer

%

af hjertepatienterne følte sig ensomme i februar

%

BEKYMRER SIG OM CORONAKRISEN, OG AT DEN STYRER LIVET

Mange hjertepatienter (35 %) og pårørende (48 %) har bekymringer som følge af pandemien, som er begyndt at styre livet.

Cirka seks ud af ti pårørende er også bekymrede for at smitte deres pårørende (63 %).

%

BEKYMRER SIG OM VARIGHED, PÅRØRENDE OG AFSTAND

Hjertepatienter (70-75 %) og pårørende (68-81 %) er fortsat bekymrede for, hvor længe pandemien vil vare, hvordan det vil gå, hvis de selv eller deres pårørende bliver smittet, og hvorvidt andre mennesker overholder retningslinjerne om at holde afstand.

%

BEKYMRER SIG OM VACCINE, MUTATIONER OG SÅRBARHED

Bekymringer om vaccination mod coronavirus fylder hos cirka 25-50 % af hjertepatienterne og cirka 30-60 % af de pårørende.

Eksempelvis er omkring 50 % af hjertepatienterne bekymrede for, om de vurderes som særligt sårbare, og om vaccinen vil virke på mutationer.

Peg med musen

ÆNGSTELSE

Cirka halvdelen af hjertepatienterne oplever symptomer på coronaængstelse (49 %)*. Det er lidt flere end i sommer (cirka 45 %). For pårørende oplever cirka seks ud af ti symptomer på coronaængstelse.

BEKYMRINGER

Mange hjertepatienter (35 %) og pårørende (48 %) har bekymringer som følge af pandemien, som er begyndt at styre livet.

Hjertepatienter (70-75 %) og pårørende (68-81 %) er fortsat bekymrede for, hvor længe pandemien vil vare, hvordan det vil gå, hvis de selv eller deres pårørende bliver smittet, og hvorvidt andre mennesker overholder retningslinjerne om at holde afstand.

%

Flere hjertepatienter (56 %) end før (42 %) oplever udfordringer med at holde sig på afstand af andre mennesker og leve et isoleret liv.

Peg med musen

JA TIL VACCINEN

Næsten alle hjertepatienterne i rundspørgen ønsker at tage imod vaccinen (98 %).

UTYDELIGHED

Langt størstedelen af hjertepatienterne er ikke enige i, at retningslinjerne for vaccinationsindsatsen er klare og tydelige.

Værd at vide om rundspørgen

I juni 2020 deltog 256 hjertepatienter, mens hele 824 hjertepatienter og 120 pårørende deltog i februar måneds rundspørge i Hjerteforeningens brugerpanel. Begge gange med høje svarprocenter. Flere detaljer om den anvendte metode kan ses i den fulde rapport via linket nedenfor.

Deltagerne blev spurgt om emner som livskvalitet, ensomhed, ængstelighed, rehabilitering, vacciner og meget andet.

Hjerteforeningens brugerpanel består af cirka 1.500 hjertepatienter og pårørende, der selv har tilmeldt sig panelet. Det kan ikke siges med sikkerhed, om brugerpanelet er repræsentativt for alle hjertepatienter, og resultaterne skal tages med dette forbehold

 

*Corona-ængstelse er defineret af Sundhedsstyrelsen som tilstedeværelsen af bekymringer, der som følge af pandemien er begyndt at styre hverdagslivet, påvirke sociale relationer og søvn og give fysiske symptomer, eller som betyder, at nødvendig kontakt til læge eller sygehus undgås. Disse symptomer på  coronaangst/-ængstelse skal man være opmærksom på og overveje at søge hjælp til.

Læs rapporten

Klik herunder på e-bogen og læs rapporten.