Det seneste år med coronavirus har lært os at navigere i en verden, hvor afstand er et grundvilkår. Det har bl.a. givet den telefoniske samtale en ny dimension, hvilket rådgiverne på Hjertelinjen har mærket på allertætteste hold. Uvished og ensomhed blev coronaens tro følgesvend – og Hjerteforeningen har nu taget temperaturen på brugernes oplevelse af rådgivningstilbuddet. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjerteforeningen har spurgt et udsnit af de hjertepatienter og pårørende, der ringer til Hjertelinjen, hvordan de oplever samtalen og den rådgivning, de modtager på Hjertelinjen. Brugerundersøgelsen viser, at mere end 9 ud af 10 af de adspurgte oplever, at rådgiveren lytter, har forståelse og tager sig tid til samtalen. Og over 95 procent oplever at blive mødt i forhold til deres behov.

Derudover taler tilfredshedsgraden sit tydelige sprog, når 98 procent tilkendegiver, at de godt kunne finde på at kontakte Hjertelinjen igen, og 97 procent af de adspurgte ville anbefale Hjertelinjen til andre.

Pernille Ibsen Hauge, der er leder af Hjertelinjen, er selvfølgelig begejstret for de positive tilbagemeldinger og understreger:

– Vi er stolte af hvert eneste tal, men det vigtigste for os, er, at brugerne oplever, at Hjertelinjen er en god støtte og livline. Det er afgørende, at brugerne i høj grad oplever at få den rådgivning, de har brug for, og at de får viden og afklaring, som gør det lettere for dem at komme videre med deres udfordringer.

 

Hjertelinjen er et frirum for hjertepatienter og pårørende

Telefonerne bimler og bamler. Det er hjertepatienter og pårørende, der ringer til Hjertelinjen, fordi de har brug for rådgivning og støtte i livet med en hjertesygdom.

For det er ganske normalt, at spørgsmålene hober sig op, når man har hjertesygdom tæt inde på livet. Det kan både være konkrete spørgsmål vedrørende sygdomsforløb og behandling, der fylder – eller det kan være tunge tanker og bekymringer, som der er behov for at få vendt med en fagperson.

– Hjertelinjen er et frirum, hvor der er plads til både store og små spørgsmål – det kan være alt fra kost, motion, rettigheder, jobsituation til medicin, angst og meget andet, fortæller Pernille Ibsen Hauge.

På samme måde viser brugerundersøgelsen, at noget af det, der fylder allermest hos hjertepatienter og pårørende, foruden at få viden om sygdom, netop er behovet for at få konkret vejledning fra relevante fagpersoner samt viden om, hvor de skal søge hen i systemet.

– Vi oplever, at mange hjertepatienter og pårørende ringer ind og har svært ved at finde ud af, hvor de skal finde svar på alle deres spørgsmål. Der er jo desværre en del, der føler sig tabt i systemet, og som derfor mangler overblik over, hvilke muligheder de har, og hvem de skal gå til. På Hjertelinjen gør vi hver dag vores bedste for at være den udstrakte hånd, de mangler. Vi guider og hjælper hjertepatienter og pårørende, så de føler sig klædt på til at kunne navigere i livet med en hjertesygdom, understreger Pernille Ibsen Hauge.

I den sammenhæng viser brugerundersøgelsen, at 9 ud af 10 af de adspurgte oplever, at de kunne bruge den vejledning, de fik, og at rådgiverne på Hjertelinjen har den efterspurgte viden om hjertesygdom og de relaterede udfordringer, der fylder for hjertepatienter og pårørende.

Læs mere, og kontakt Hjertelinjen

 

Om brugerundersøgelsen

Resultaterne er baseret på svar fra 306 hjertepatienter og pårørende, der modtog rådgivning på Hjertelinjen i perioden 9. november til 22. december 2020. Alle 843 brugere af Hjertelinjen i denne periode, blev inviteret til at deltage i brugerundersøgelsen. Af dem gav 412 samtykke til at de måtte kontaktes ang. deltagelse i brugerundersøgelsen, hvoraf i alt 306 har deltaget og besvaret et elektronisk spørgeskema, der handlede om deres oplevelse af rådgivningssamtalen på Hjertelinjen (svarprocent 74 %).