Der har været udbetalt for lidt i erstatning til patienter, der har søgt erstatning for skader, lyder dom om ulovlig beregning af renter hos patientskademyndighederne. Dommen, som er principiel, kan have stor betydning for patienterne, siger socialrådgiver fra Hjerteforeningen. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

En ny højesteretsdom har betydning for patienter, der har fået anerkendt en patientskade eller en lægemiddelskade af patientskademyndighederne, siger socialrådgiver fra Hjerteforeningen. 

Konkret drejer dommen fra 4. december 2020 sig om, at der har været anvendt en forkert praksis i beregningen af renter hos Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen – og at patienternes erstatninger derfor i årevis har været for små. 

Man anslår, at der i de seneste tre år er blevet udbetalt omkring 300 millioner kroner for lidt til patienterne, fortæller socialrådgiver og rådgiver på Hjerteforeningens Hjertelinje, Malene Stærmose. 

– Vi skal tænke på, at sygdomsforløbet i sig selv ofte er meget krævende for de danske hjertepatienter. Patienterne regner med og forventer at få den hjælp fra myndighederne, som de er berettigede til, og når det ikke sker, opleves det som et svigt, og derfor er det glædeligt, at vi får rettet op og nu får indført en korrekt praksis, siger Malene Stærmose. 

 

Genoptagelse af erstatningssager 

Højesteretsdommen udspringer af en sag, som blev anlagt af en kvindelig patient. Sagen havde været for byretten og landsretten før den nåede til Højesteret i december. Ved alle tre instanser blev det vurderet, at patientskademyndighedernes mangeårige praksis for renteberegning er forkert, og at kvinden i den konkrete sag derfor havde fået for lidt udbetalt i erstatning. 

Cancer.dk skriver, at man ifølge Højesteret som patient ”skal have renter for sit erstatningskrav fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen var i stand til at indhente de nødvendige oplysninger til brug for udmåling af erstatning – og ikke fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen rent faktisk havde indhentet oplysningerne. I den konkrete sag betyder det, at kvinden skal have renter for sit krav for næsten yderligere to år”. 

– Fordi vi har en principiel dom her, som gør op med en myndigheds mangeårige praksisforbedrer dommen alle patienters retsstilling hvad angår erstatning – det gælder også hjertepatienter. Med dommen får patienterne krav på, at deres erstatningssager skal genoptages, forklarer Malene Stærmose, der rådgiver og besvarer spørgsmål på Hjertelinjen på telefon 70 25 00 00. 

Fremadrettet skal patientskademyndighederne beregne renter efter Højesterets anvisning. Det er i forbindelse med sagen blevet skønnet, at dette vil medføre op til 90 mio. kr. ekstra om året til patienterne, skriver cancer.dk.  

 

Mere information 

Læs dommen på domstol.dk 

Læs nyhed om dommen på tv2.dk 

Læs omtalen på cancer.dk