Socialrådgiver på Hjertelinjen gør dig her klogere på den såkaldte henstandsordning, der – hvis betingelserne er opfyldt – kan give dig bedre råd til din hjertemedicin. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

“Nej, den har jeg aldrig hørt om”. Sådan lyder svaret overraskende tit til socialrådgiver Malene Stærmose, når snakken falder på udgifter til medicin, og hun som den erfarne rådgiver på Hjertelinjen nævner henstandsordningen som en mulighed for patienten.

– Få kender ordningen. Jævnligt taler jeg med hjertepatienter, som har store udgifter til medicin og svært ved at få råd til den, men som ikke har hørt om henstandsordningen, fortæller Malene Stærmose, som derfor ser et stort potentiale i at udbrede kendskabet. 

Kort fortalt gør henstandsordningen, at du som bl.a. hjertepatient – såfremt du opfylder betingelserne – kan få råd til den medicin, du har brug for. 

Du har ret til en henstandsordning, hvis:  

  • Du i den forudgående tilskudsperiode har haft så stort et forbrug af tilskudsberettiget medicin, at du har opnået 100 % i tilskud til din medicin
  • Der inden for den igangværende tilskudsperiode forventes et så stort forbrug af tilskudsberettiget medicin, at du opnår 100 % i tilskud til din medicin.

Det er apoteket, du skal i dialog med for at få en henstandsordning, hvis du har svært ved at betale din egenbetaling til medicin. Helt enkelt er en henstandsordning en aftale mellem dig som borger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede lægemidler betales i 12 lige store dele svarende til årets måneder. Du deler så at sige din udgift ud over året i lige store dele.  

– Det er ofte en hjælp i sig selv, at man som patient ved, hvor stor ens udgift er, og hvornår pengene skal betales, forklarer Malene Stærmose.  

– For patienterne betyder det nemlig, at de ikke på en gang skal betale et større beløb, når det fordeles ud på 12 måneder i lige store betalinger.  

Medicintilskudssystemet er indrettet sådan, at man i løbet af et år har en egenbetaling, som er det maksimale beløb, man som patient kommer til at betale.

I 2021 er den årlige egenbetaling ifølge Malene Stærmose på 4.270 kroner. Det vil sige, at den månedlige udgift til apoteket bliver på 356 kroner, hvis der aftales en henstandsordning. Dette beløb er uden de eventuelle gebyrer, apoteket måtte have.  

 

Meget relevant for netop hjertepatienter 

Malene Stærmose peger på, at lige præcis hjertepatienter ofte har store udgifter til medicin. 

– Så ordningen kan være meget relevant for hjertepatienter, hvor medicin løbende indgår i behandlingen. Det giver en tryghed, når patienterne ikke skal leve med ubehagelige økonomiske overraskelser, og med denne henstandsordning kan patienterne så altså undgå store udsving i deres egenbetaling til medicin. Faktisk kan det gøre, at hjertepatienter, der normalt ikke ville få deres medicin, vil få den. 

Malene Stærmose glæder sig over, at man fra myndighedernes side arbejder på at udbrede kendskabet til henstandsordningen, så flere kan få glæde af den. 

  

3 gode råd om henstandsordningen 

Malene Stærmose har tre gode råd til dig, der ønsker at vide mere om henstandsordningen og muligheden for et benytte den  

  1. Læs om henstandsordningen her, hvis du som hjertepatient har store medicinudgifter.
  2. Opfylder du formalia, så forhør dig på apoteket om at få en henstandsordning.
  3. Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00, og brug socialrådgiveren, som kan hjælpe dig.

 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside