Stor dansk undersøgelse viser, at lukning af hjerteøret har liges å god effekt som medicin med hensyn til risikoen for blodpropper, men i forhold til medicin ser behandlingen ud til at sænke risikoen for blødninger og død, oplyser Aarhus Universitetshospital.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Ca. 120.000 danskere har forkammerflimren, som giver en øget risiko for blodpropper i hjernen. Under forkammerflimren kan der dannes blodpropper i den fingerlignende udposning på hjertet, som hedder hjerteøret eller auriklen.

Blodpropper i auriklen kan rive sig løs og transporteres til hjernen og medføre stroke. Blodpropper kan forebygges effektivt med blodfortyndende medicin, men medicinen har den bivirkning, at den øger risikoen for blødninger betydeligt.

De senere år er der udviklet en anden behandling til patienter, som har særlig stor risiko for blødninger. Hjertespecialister kan med et indgreb under lokalbedøvelse lukke hjerteøret, så blodet ikke kan stå og klumpe sig sammen i udposningen og ende som blodpropper i hjernen.

En lille, sammenfoldet lukker føres ved hjælp af et kateter op til hjertet via en blodåre i lysken. Lukkeren foldes ud og sætter sig fast i venstre forkammer, så indgangen til hjerteøret blokeres.

I en ny, stor undersøgelse har forskere fra Aarhus Universitetshospital i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitetshospital og universiteter i London og Essen sammenlignet resultater ved lukning af hjerteøret med medicinsk behandling.

Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

 

Tusindvis af patienter har deltaget globalt

Data om 1.071 patienter fra hele verden, der i perioden juni 2015 til september 2016 havde fået foretaget en lukning af hjerteøret på grund af forkammerflimren, blev sammenlignet med en gruppe på 1.184 danske patienter med forkammerflimren, som var i behandling med blodfortyndende medicin. Grupperne var matchet, så patienterne i de to grupper havde samme gennemsnitlige alder og sygdomsprofil og samme gennemsnitlige risiko for blodpropper og blødninger.

– Der var samlet set markant flere tilfælde af blodpropper, større blødninger og død i gruppen, der fik medicin, end i gruppen, der havde fået lukket hjerteøret, og forskellen blev større og større gennem de to år, patienterne blev fulgt, siger professor Jens Erik Nielsen-Kudsk.

Samlet set var forekomsten af blodpropper, større blødninger og død 43 % lavere i gruppen, der havde fået lukket hjerteøret. Risikoen for blødninger var 38 % lavere, og dødeligheden var 47 % lavere i denne gruppe. Forekomsten af blodpropper var lav og næsten ens i begge grupper, og det skyldes formentlig, at begge behandlinger forebygger blodpropper effektivt.

– Resultaterne viser, at kateterbaseret lukning af hjerteøret er lige så godt til at forebygge blodpropper som medicinsk behandling med blodfortyndende medicin, og at aurikellukning er overlegen med hensyn til at formindske risikoen for blødning og død, siger Jens Erik Nielsen-Kudsk.

I forlængelse af de lovende resultater har forskerne ved Aarhus Universitetshospital igangsat en stor undersøgelse (“Occlusion-AF”) i Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor patienter med forkammerflimren efter lodtrækning bliver behandlet enten med lukning af hjerteøret eller med blodfortyndende medicin. Forskerne håber med dette randomiserede forsøg at kunne bekræfte de foreløbige resulter og bevise, at aurikellukning er bedre end blodfortyndende medicin ved forkammerflimren.

Den videnskabelige artikel kan læses her.