Pårørende til hjertebørn ringer i disse dage til Hjertelinjen med spørgsmål om vaccinen mod coronavirus (COVID-19). Her får du svar på, hvordan du som forælder til børn og unge med medfødt hjertesygdom skal forholde dig til vaccinen. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Opdateret den 28. januar efter den officielle udmelding fra sammenslutningen af danske børnelæger (Dansk Pædiatrisk Selskab) og de danske børnekardiologer den 25. januar vedr. vaccination af børn og unge med medfødt hjertesygdom og deres pårørende.  
 

Efter et år med coronavirus ved vi nu langt mere om sygdommen, og hvordan den påvirker børn og unge med medfødt hjertesygdom. På baggrund af disse erfaringer har de danske børnekardiologer lavet en ny vurdering af risikoen for et alvorligt og langvarigt forløb for børn og unge med medfødt hjertesygdom, hvis de bliver smittet med coronavirus.  

Det børnekardiologiske udvalg under DPS understreger i sin officielle udmelding, at børn med medfødt hjertesygdom ikke har øget risiko for alvorligt og langvarigt forløb ved infektion med coronavirus 

– Der er nu et års erfaring med, hvordan infektion med coronavirus påvirker børn med medfødt hjertesygdom. Der er på baggrund af disse erfaringer lavet en ny vurdering af, hvilke børn der er i risiko for et alvorligt og langvarigt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus. Opgørelser fra en række centre i hele verden viser samstemmende, at børn med medfødt hjertesygdom ikke har øget risiko for alvorligt og langvarigt forløb ved infektion med coronavirus. Dette gælder også de børn, der har de mest alvorlige hjertesygdomme. 

Børnekardiologerne understreger, at der således ikke er nogen børn med hjertesygdom, der vurderes at være i risiko for et alvorligt eller langvarigt forløb ved COVID-19. Vurderingen stemmer i øvrigt overens med vurderingen i Norge, Sverige, Storbritannien og USA.
 

 

Hvornår er man pårørende til et barn i øget risiko? 

Udmeldingen fra de danske børnekardiologer kommer i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen har meddelt regionerneat man snart er klar til at påbegynde vaccination af prioriteringsgruppe 6, som bl.a. inkluderer pårørende til personer i særligt øget risiko, hvor personen i øget risiko ikke selv kan vaccineres.  

Da vaccinerne mod coronavirus i første omgang ikke anbefales til børn og unge under 16 år, er det naturligt, at mange forældre til børn og unge med medfødt hjertesygdom ønsker afklaring på, om de tilhører denne gruppe af pårørende. 

Ifølge sammenslutningen af danske børnelæger er der tale om pårørende til en meget begrænset gruppe af børn med særligt øget risiko for langvarig indlæggelse i tilfælde af smitte med coronavirus. Børn som hidtil har været i skole eller institutionunder de gældende hygiejneforholdsregler er generelt ikke at betragte som værende i særligt øget risiko.  

I Hjerteforeningen glæder forskningschef Gunnar Gislason sig over den nye vurdering. 

– Der er mange familier med børn og unge med en medfødt hjertesygdom, hvor der har været stor bekymring. Det er godt at kunne give familierne den tryghed, at deres børn og unge ikke er mere udsatte på grund af deres hjertesygdom. Det betyder samtidig også, at forældre til børn og unge med medfødt hjertesygdom ikke bliver tilbudt vaccination i gruppe 6, fortæller Gunnar Gislason.  

Som eksempel på pårørende, der kan visiteres til vaccination, nævner DPS forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med transplantation, børn der er indstillet til transplantation, og børn der har svært nedsat lungefunktion og hostekraft og på denne baggrund er isoleret i hjemmet. 

Du kan læse udmeldingerne fra de danske børnelæger og børnekardiologerne her 

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledninger   

Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet laver løbende vejledninger om, hvordan man som patient og forældre til børn med kronisk sygdom, herunder medfødt hjertesygdom, skal forholde sig til coronavirus. Det gælder også, hvornår ens barn kan komme i institution eller skole. 

På nuværende tidspunkt (21.1.2021) gælder det således, at alle børn, der før coronaepidemien kunne gå i skole og blive passet i daginstitution, også på nuværende tidspunkt kan komme i skole eller være i vuggestue/børnehave, i det omfang der er åbent for fysisk fremmøde.  

Du kan læse uddybende materiale fra Sundhedsstyrelsen her.

Vi gør vores yderste for, at vores lægelige vejledning altid er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning. Sundhedsstyrelsen ændrer i takt med udviklingen vejledning. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret bl.a. her.