Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at en række ordninger med hjælp til udsatte grupper og forældre til hjemsendte børn forventes at blive forlænget frem til den 31. marts i det nye år.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I en pressemeddelelse fortæller Beskæftigelsesministeriet, at der er vedtaget en forlænget hånd til udsatte grupper og forældre til hjemsendte børn. En række ordninger forventes at blive vedtaget og træde i kraft den 31. december 2020 og vil gælde frem til den 31. marts 2021.

 

Tre ordninger, der forlænges

Herunder får du Hjertelinjens socialrådgiver, Malene Stærmoses, udlægning af, hvilke ordninger du med fordel kan bemærke:

  • Den første ordning giver lønmodtagere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus (COVID-19), og som derfor er forhindret i at udføre deres arbejde, en midlertidig ret til sygedagpenge i perioden. Ordningen omfatter også lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko ved smitte med coronavirus.
  • Den anden ordning giver arbejdsgivere en udvidet ret til refusion fra medarbejderens første fraværsdag. Det gælder for arbejdsgivere til lønmodtagere, der er smittet eller antaget smittet med coronavirus samt personer i selvisolation, fordi de er nær kontakt til en smittet. Selvstændige i samme situationer får ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.
  • Den tredje ordning giver forældre til børn, der som følge af et eller flere konkrete coronasmittetilfælde i dagtilbud, skole eller institution mv. hjemsendes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19, ret til dagpenge efter barselsloven.

Malene Stærmose fortæller, at Folketinget desuden har vedtaget en lov, hvor retten til sygedagpenge er forlænget med tre måneder fra og med den 1. november 2020.

– Det betyder, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021. Loven har betydning for flere af de hjertepatienter, som uden loven ellers ville overgå til et jobafklaringsforløb og en anden ydelse, som i langt de flestes tilfælde er lavere end sygedagpenge.

Nyhed om forlængelse på star.dk

Læs mere herom på retsinformation.dk 

Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00 med spørgsmål

 

Lettelse blandt patienter

På Hjertelinjen er socialrådgiver Malene Stærmose glad på patienternes vegne.

– Selv om mange igen er sendt på hjemmearbejde i forbindelse med stigningen i antallet af personer konstateret positive med coronavirus, vil epidemien også i det nye år have indvirkning på arbejdsmarkedet, hvor der vil være grupper, som af forskellige årsager ikke kan passe deres arbejde, siger Malene Stærmose.

– På Hjertelinjen har jeg oplevet en lettelse blandt patienterne over, at de ikke skal overgå til jobafklaringsforløb i en periode, hvor coronavirus har stor indflydelse på beskæftigelsesindsatsen, og hvor der for manges vedkommende er tale om sparsom telefonisk og digital kontakt til jobcenteret.

– Det er rigtig glædeligt, at de personer, som er i risiko for et langstrakt forløb ved smitte med coronavirus, og som derfor er forhindret i at udføre deres arbejde, kan få forlænget perioden, hvor der kan udbetales sygedagpenge, siger Malene Stærmose.

Hun forklarer, at ordningen som hidtil også omfatter lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko ved smitte med coronavirus. Arbejdsgivere, som udbetaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det er som hidtil et krav, at der ikke kan ske tilpasning af arbejdsopgaver eller af arbejdspladsen, og at arbejdet ikke kan laves hjemmefra.

 

Forældre ringer til Hjertelinjen

Rådgiverne på Hjertelinjen får også henvendelser fra patienter, som oplever udfordringer med at passe både deres arbejde og deres børn som følge af coronakrisen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

– Forældrene spørger for eksempel til, hvordan de er stillet i forbindelse med hjemsendelse af børn, som enten er smittet med coronavirus eller hjemsendt på grund af nær kontakt. Aktuelt er det typisk henvendelser, som omhandler de mindre børn op til 5. klasse, da de store skoleelever lige nu er sendt til hjemmeundervisning. Det er derfor rigtig glædeligt, at også denne ordning forlænges.

Malene Stærmose forklarer, at der er mulighed for ti dages barselsdagpenge pr. barn til og med det fyldte 13. år, som er smittet med coronavirus eller hjemsendt på grund af nær kontakt, i perioden 1. januar – 31. marts 2021.