Ny undersøgelse peger på, at to store diagnosegrupper har stor risiko for at udløse ensomhed for de danskere, der er ramt. Vi kan alle være med til at bekæmpe ensomhed, og vi har stor erfaring i at give gode råd, så vi oplever fællesskab og socialt samvær, siger rådgiver fra Hjertelinjen. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjertepatienter er særligt udsatte, når det kommer til ensomhed.  

Rigshospitalet har i en tidligere undersøgelse vist, at risikoen for at dø af sin hjertesygdom er dobbelt så stor, hvis hjertepatienten er ensom. Og nu kortlægger en ny undersøgelse med titlen ”Ensomhed i Danmark”,  gennemført af DEFACTUM for Folkebevægelsen mod Ensomhed og MaryFonden, at danskere, der har oplevet blodprop i hjertet og hjertekrampe, har halvanden gang større risiko for ensomhed i sammenligning med resten af den raske befolkning. 

11,5 procent af de danskerw, der har haft blodprop i hjertet, føler sig ensomme. Og 16,6 procent af de danskere, der har haft hjertekrampe, føler sig ensomme. Til sammenligning føler 8 procent af alle danskere over 16 år sig ensomme.  

– Alt for mange danskere føler sig ensomme, og ensomhed er et alvorligt problem. For føler man sig ensom over en længere periode, kan det have store konsekvenser for en som menneske. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at vende udviklingen og bekæmpe ensomheden, siger Anne Sofie Bæk-Sørensen, der er seniorkonsulent på forebyggelsesområdet i Hjerteforeningen, og tilføjer: 

– Danskerne har deltaget i undersøgelsen før coronakrisen, så vi frygter, at antallet af ensomme lige nu er endnu større. 

I Danmark er 380.000 mennesker ensomme ifølge DEFACTUM. Data til undersøgelsen er indsamlet i fire ud af fem danske regioner som en del af Danskernes Sundhed 2017.  

 

Få vores råd til at komme sundt igennem coronakrisen 

Hjerteforeningen undersøgte i juni, hvor mange hjertepatienter der følte sig ensomme. Rundspørgen blandt 256 hjertepatienter viste, at 15 procent oplevede svær ensomhed.  

I  Hjerteforeningen taler Hjertelinjens erfarne og dygtigere rådgivere løbende med danske hjertepatienter. Også om ensomhed. En af rådgiverne er Sidsel Grove. Hun har bidraget til en ”overlevelsesguide” om kost, motion og ikke mindst mental sundhed, hvorom hun som psykolog siger: 

– Den mentale sundhed er utrolig vigtig for vores hjerte, og jeg håber, at du både kan genkende dig selv i svarene og kan få et par tips til, hvordan din hverdag under coronakrisen kan blive lidt lettere, siger Sidsel Grove og henviser til ”overlevelsesguiden”. 

 

Læs mere 

Hjertelinjens gode råd om kost, motion og mental sundhed 

Hjerteforeningens holdning til ensomhed, og hvad vi som samfund bør gøre for at bekæmpe den 

Adm. direktør Anne Kaltofts deltagelse i DR for at sætte fokus på ensomhed 

Hjertelinjen modtager mange opkald fra danske hjertepatienter, der er ensomme