Hjerteforeningen lancerer i dag en ny politisk hjemmeside. Målet at skabe en overskuelig og tilgængelig platform, hvor både fagfolk og andre interesserede kan blive klogere på Hjerteforeningens politiske arbejde.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

den nye hjemmeside finder man bl.a.:

  • Mærkesager: Hjerteforeningens politiske mærkesager
  • Politiske notater: foreningens holdninger til en række sundhedspolitiske temaer
  • Politiske udspil: de mest centrale politiske udspil fra Hjerteforeningen
  • HjerteTal: centrale tal om hjerteområdet
  • Ekspertdatabase: en oversigt over foreningens dygtige fagfolk og deres vidensområder.

Ønsker du at se mere, så klik herunder.

Gå til ny hjemmeside om politik

Politik