Nabokommuner påvirker hinanden til at indføre Røgfri arbejdstid, viser en ny kortlægning over de nu 50 af landets 98 kommuner, som er helt eller delvist røgfri

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I 2017 havde 19 kommuner indført røgfri arbejdstid. Pr. 1. august i år har 50 kommuner gjort arbejdstiden helt eller delvist røgfri. Det går altså i den rigtige retning, da indsatsen er et vigtigt skridt på forebyggelsesområdet. Røgfri arbejdstid betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden, hverken indendørs eller udendørs – heller ikke uden for matriklen.

– Røgfri arbejdstid er en rigtig god ramme, fordi den omfatter så mange af døgnets vågne timer, gør op med det fællesskab, der bygger på rygepauserne, og sikrer opbakning fra ledelse og kolleger, siger adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

Fredensborg var den første kommune til at indføre røgfri arbejdstid i 2012. I 2013 fulgte Allerød, Aarhus og Sorø, og siden har mindst tre nye kommuner årligt indført røgfri arbejdstid. Og som det fremgår af kortet, “smitter” indsatsen kommunerne imellem.

– Hjerteforeningen har i en årrække arbejdet systematisk med at hjælpe kommuner og private arbejdspladser med at gøre arbejdstiden røgfri, og i den proces er der altid nogen, der skal gå foran. Heldigvis ser det ud som om, de gode eksempler bliver holdt øje med og siden efterfulgt af nabokommunerne. Det glæder mig, siger Anne Kaltoft.

Ved årsskiftet blev også landets regioner røgfri. Anne Kaltoft:

– Nu skal vi have staten og det private arbejdsmarked med på vognen.

Af de 800.000 danske dagligrygere ønsker 73 procent at stoppe med at ryge. Årligt dør 12.000 på grund af rygning.