Databasen HjerteTal er blevet relanceret med ny brugervenlig flade og viser, at der for første gang nogensinde er over en halv million danskere med hjerte-kar-sygdom. Hjerte-kar-sygdom rammer flere og flere, og de har brug for vores hjælp, siger forskningschef i Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

– Det er en øjenåbner, at vi faktisk har over en halv million danskere med hjerte-kar-sygdom. Vi har forbedret opgørelsesmetoden, så den er blevet mere præcis, og vi kan nu med endnu større sikkerhed sige, at hjerte-kar-sygdom rammer flere og flere danskere. Personer, der alle har brug for vores hjælp. Derfor kæmper vi med moderne forskning og mange støttetilbud for at hjælpe denne voksende gruppe af danskere, der er vores ægtefæller, børn, naboer, venner og kolleger, siger forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

 

Træk tallene selv med nylanceret brugerflade

Hjertetal indeholder informationer om forekomst, dødelighed og antal indlæggelser for en lang række hjerte-kar-sygdomme, ligesom der findes information om behandlinger og medicin. HjerteTal viser, at antallet af danskere, der lever med iskæmisk hjertesygdom er steget fra 134.362 til 166.426 tilfælde fra 2004 til 2016, mens også antallet af personer med forkammerflimren er steget – fra 72.939 til 138.365. Den store stigning i forekomsten af forkammerflimren (atrieflimren) skyldes bl.a., at der er kommet øget fokus på diagnosen og på vigtigheden af blodfortyndende behandling til at forebygge blodpropper i hjernen, som er en alvorlig komplikation til forkammerflimren. Samtidig lever folk længere, og flere lever med anden hjertesygdom.

Der ses også en stigning i antallet af danskere med apopleksi – fra 76.465 til 91.509 – samt af danskere med hjerteklapsygdom. Her er tallet steget fra 17.056 til 49.268.

Endelig viser tallene også, at antallet af nye indlæggelser på grund af hjerte-kar-sygdom er stort set uændret – fra 135.842 i 2014 til 134.507 årligt i 2017.

 

Samler og deler viden

Alle tallene kan nemt trækkes af såvel forskere som borgere generelt i den nylancerede og mere brugervenlige HjerteTal-database.  Som noget nyt er det nu også muligt at downloade figurer, der viser hjertetallene.

– Vi ved, at hjertesagen optager danskerne, og derfor er vi meget optaget af at samle og dele viden om hjertesygdom, så flest muligt kan få indblik i, hvor mange der rammes, og alle de andre informationer, som HjerteTal formidler, siger Gunnar Gislason.

Tallene er fortsat fra 2017, som Hjerteforeningen nu selv har analyseret, og bl.a. er der indført en ny måde at trække data på.

 

Medfødt hjertesygdom med for første gang

Et helt nyt afsnit om medfødt hjertesygdom er blevet tilføjet. Det viser, at 39.100 personer har en medfødt hjertefejl, og heraf er 23.100 voksne over 18 år.

– Flere danskere, end vi havde troet, lever med en medfødt hjertesygdom. Det giver stof til eftertanke og bekræfter os i, at vi skal være opmærksomme på de patienter, der lever med medfødt hjertesygdom, så de får den bedst mulige hjælp og behandling senere i deres liv, hvis behovet opstår, siger Gunnar Gislason.

HjerteTal er også tilgængelig på engelsk.

 

10 Nøgletal fra HjerteTal

  1. Mere end halvdelen af alle danskere over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom.
  2. Omkring 515.100 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom.
  3. Hvert år rammes ca. 59.300 danskere af en hjerte-kar-sygdom.
  4. Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er halveret fra 1995 til 2018.
  5. Hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom. Det er 12.300 danskere i løbet af et år.
  6. Åreforsnævring i hjertet er den enkeltsygdom, som flest danskere dør af.
  7. Danskere, hvis højest fuldførte uddannelse er på grundskolen, har to til tre gange så stor risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom sammenlignet med deres jævnaldrende med en lang videregående uddannelse. Forskellen er størst for kvinder.
  8. Det estimeres, at ca. 500 børn årligt bliver født med en medfødt hjertefejl. Nogle medfødte hjertefejl opdages først efter fødslen.
  9. I 2017 blev i alt 1.400 personer således diagnosticeret med en medfødt hjertefejl.
  10. I 2017 har 39.100 personer en medfødt hjertefejl, heraf 23.100 voksne over 18 år. Medfødt hjertesygdom hos voksne kaldes også for GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease).

 

BESØG HJERTETAL