Nyt studie om risikoen for selvmord, hvis du har en medfødt hjertefejl, viser, at tidligere teorier kan afvises. Sammenlignet med resten af befolkningen har du ikke en øget risiko for selvmord, hvis du har en medfødt hjertefejl.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Dansk forskning peger som den første af sin art på, at mennesker med medfødt hjertefejl ikke oftere end andre mennesker begår selvmord.

– I modsætning til teorien om, at patienter med medfødt hjertefejl har højere risiko for selvmord og selvskade end resten af befolkningen, viser dette studie, at patienter med en medfødt hjertefejl ikke har højere risiko for selvmord og selvskade sammenlignet med resten af befolkningen, siger Sebastian Udholm, der er ledende forsker på studiet og til daglig ansat på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

For første gang er det således blevet undersøgt, hvordan risikoen for selvmord og selvskade potentielt hænger sammen med, at en person har en medfødt hjertefejl.

Forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen forklarer, at tidligere studier har vist, at patienter med en medfødt hjertefejl har risiko for at få psykiske følger som fx angst og depression som følge af det at leve med medfødt hjertefejl. Man har førhen antaget at, eftersom psykiske sygdomme er forbundet med højere risiko for selvmord og selvskade, så var der en sammenhæng mellem medfødt hjertefejl og risiko for selvmord og selvskade.

– Derfor er det meget meningsfuldt, at dette forskningsstudie undersøger risikoen for selvmord og selvskade blandt patienter med en medfødt hjertefejl. Fra Hjerteforeningens side er vi altid interesseret i at undersøge livet med hjertesygdom. Når vi taler om selvmord, er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vilkårene for denne specielt udsatte gruppe af danskere med medfødt hjertesygdom påvirker deres liv og deres trivsel. Vi skal ikke kun overleve, vi skal også leve. Og helst et godt liv, siger Gunnar Gislason.

Han håber på, at resultaterne fra dette studie, som har inkluderet data fra alle danskere diagnosticeret med en medfødt hjertefejl mellem 1977 og 2017, vil bidrage til tryghed, trøst og støtte for patienter og forældre.

– Vi ser også gerne, at denne nye viden hjælper læger til at vejlede patienter med en medfødt hjertefejl endnu bedre, siger Gunnar Gislason.

 

Fakta om studiet

Her får du de vigtigste fakta fra forskningsstudiet.

  • Data kommer fra flere danske registre, bl.a. Landspatientregistret, Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister og Dødsårsagsregistret. Alt er anonymiseret og overholder alle retningslinjer for persondata.
  • 433 patienter i alle aldre har deltaget.
  • Den gennemsnitlige deltager var 33 år, og halvdelen var kvinder.
  • Deltagerne havde fået diagnosticeret en hjertefejl i perioden 1977-2017 i Danmark
  • Forskerne har fulgt patienterne i gennemsnit 21,3 år via registrene og set på dødsårsag, og om de har haft kontakt med psykiatrien på grund af selvskade.
  • Forskerne har brugt en referencegruppe bestående af data fra 143.606 danskere, der var sammenlignelige med hensyn til alder og køn med patienterne med en medfødt hjertefejl.
  • Forskerne fandt ingen større risiko for selvmord hos personer med medfødt hjertesygdom, men studiet fandt dog, at forekomsten af selvskade var højere (2,7 procent) hos dem med en simpel medfødt hjertefejl end hos dem med en kompleks medfødt hjertefejl (1,2 procent).