65 procent af rygerne vil gerne stoppe, og mange gør forsøget. Men det er de færreste, der bruger de anbefalede hjælpemidler.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Sundhedsstyrelsens tredje delrapport om Danskernes Rygevaner 2019 viser, at 65 procent af dem, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, ønsker at stoppe, og blandt dem, der ryger dagligt, er det 71 procent, der ønsker at stoppe. Inden for de seneste 12 måneder har 35 procent af alle, der ryger, forsøgt at holde op med at ryge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man anvender en kombination af professionel rygestoprådgivning og godkendt rygestopmedicin, da det giver den største sandsynlighed for et varigt rygestop. Alligevel svarer 60 procent af dem, der har forsøgt rygestop, at de ikke brugte nogle hjælpemidler eller hjælp i forbindelse med deres rygestop.

Til det siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø:

– Vi synes, at det er rigtig ærgerligt, at mange ikke bruger de muligheder, der er for at få hjælp, fordi vi ved, at de virker. I Danmark har vi en rigtig god model, hvor du kan deltage i et rygestoptilbud i din kommune. Her kan du få professionel rådgivning om, hvordan du bedst når i mål med dit rygestop. Du kan fx få råd om, hvordan du håndterer både den fysiske og sociale afhængighed.

I Hjerteforeningen opfordrer seniorkonsulent Mads Lind til en national plan:

– Man har op til fem gange bedre chance for at blive røgfri, når man får den rigtige hjælp. Der bør laves en ambitiøs national plan for at hjælpe flere hen til de kommunale rygestop. Der skal være endnu flere tilbud og meget mere kommunikation og flere kampagner om, hvor hjælpen kan hentes. Der er virkelig plads til forbedring, siger Mads Lind.

De unge vil gerne stoppe

Det er særligt den yngre aldersgruppe, de 15-29-årige, der har været i gang med et rygestop. Over halvdelen (51 procent) af dem har forsøgt at stoppe. Det er blandt de 15-29-årige, at der er flest, der ryger, og derfor er det positivt, at der er mange i denne gruppe, der forsøger at stoppe.

Der er stor forskel på den form for hjælp, der bliver brugt til rygestop. De 15-29-årige bruger i højere grad end de andre aldersgrupper apps, og ligesom blandt de 30-59-årige bruger 10 procent e-cigaretter i forbindelse med rygestop. De 60+-årige bruger rygestoprådgivning dobbelt så meget som de 30-59-årige, som til gengæld bruger nikotinsubstitution (fx plaster eller tyggegummi) ca. tre gange så meget som de 15-29-årige.

– Det er vigtigt med målrettede tilbud til alle, når det gælder rygestop. Forskellige aldersgrupper kan have brug for forskellig hjælp i forbindelse med rygestop, og det skal der tages højde for i viften af rygestoptilbud. Ligesom det er vigtigt at gøre opmærksom på de tilbud, der findes, siger Niels Sandø.

Undersøgelsen Danskernes Rygevaner 2019 er foretaget på en anden måde end tidligere undersøgelser. Derfor kan denne undersøgelse ikke sammenlignes med tidligere undersøgelser.