Patientforeninger gik fredag til sundhedsminister Magnus Heunicke, fordi de oplevede, at danskerne har et stort behov for rådgivning. Hjerteforeningen deltog  i dialogen, og havde fokus på et styrket samarbejde til gavn for patienterne

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Danske patientforeninger er enige – rådgivningen under coronakrisen er nødvendig og skal være endnu bedre. Det beskriver dr.dk.

For selvom de fleste af os kan glæde sig over igen at kunne gå til diverse motionsaktiviteter og på café, er der også mange danskere, som fortsat er i selvvalgt isolation på grund af coronakrisen og smittefaren.

Nogle af disse er hjertesyge, danskere med gigt og med diabetes.

Hos Hjerteforeningen arbejder man målrettet på at styrke de digitale muligheder for patienterne, oplevelsen er den samme som hos de andre patientforeninger – danskerne har brug for rådgivning.

– Som patientforening har vi oplevet, at vores medlemmer og pårørende har efterspurgt forståelig viden om corona. Mange har haft svært ved at forstå hvad myndighedernes retningslinjer konkret betød for dem, hvilket vi har forsøgt at hjælpe med. Derfor er det blevet tydeligt for os som patientforening, at vi har et stort ansvar for at omsætte brede retningslinjer til noget mere forståeligt og konkret til vores patienter, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

– Samtidig har corona understreget, at delingen af data er afgørende for, at vi sammen kan blive klogere i en krisetid. Forskning har kunne finde sted samtidig med krisen, hvilket har bidraget med vigtig viden om vores patienter og hvordan de skal agere i forhold til coronavirus (COVID-19, red.).

Anne Kaltoft peger på, at Hjerteforeningens og de andre patientforeningers rådgivning bliver bedre af at gøre samarbejdet mellem myndigheder og patientforeninger bedre. På den måde skabes ny og relevant viden, der kan kommunikeres til danskerne.

– Samarbejdet har været godt, men kunne sagtens blive endnu mere omfattende. For eksempel med øget koordination ved kampagner, inddragelse i udviklingen af tiltag og analyse af data. På samme måde vil vi gerne have mere fokus på at gøre retningslinjer mere præcise og letforståelige for patienterne. Det vil lette vores formidlingsopgave mærkbart og give bedre rådgivning af den vej.

Hjerteforeningen deltager således i dialogen med ministeren, hvor vi gør opmærksom på de områder, hvor samarbejdet kan blive bedre.

 

Stort pres på Hjerteforeningens rådgivning

Fra coronakrisens første dag oplevede Hjerteforeningen et stort behov for sin telefonrådgivning, Hjertelinjen. Her modtog rådgiverne op imod 200 opkald om dagen – mod normalt 20 – fra bekymrede og utrygge hjertepatienter og pårørende. Samme tendens viste sig i de fleste patientforeninger i de dage og uger.

– Ét spørgsmål gik igen: Hvad betyder corona konkret for mig? Hjertepatienterne og deres pårørende var usikre og uvisse i en situation, hvor anbefalingerne skiftede, og udmeldingerne kom hurtigere, end de fleste kunne følge med til. Her blev det tydeligt, at vi som forening blev set som garant for at skulle skaffe og videreformidle den relevante viden for vores patientgruppe, siger Anne Kaltoft.

– Det en kerneopgave at indhente og oversætte information, så den bliver til brugbare redskaber for hjertepatienter og pårørende. Og dét arbejde vi vil gerne sætte endnu mere i centrum, så vi vedbliver med også at være bindeleddet mellem hjertepatienten og myndighederne.