Lørdag den 16. maj samledes Hjerteforeningens frivillige fra de mange lokalforeninger og klubber til det årlige repræsentantskabsmøde. For første gang nogensinde foregik repræsentantskabsmødet online, fordi coronaepidemien har udelukket et almindeligt fremmøde.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

– Jeg er faktisk glad for og imponeret over, at vores mange bestyrelsesfrivillige har vist evne og vilje til at koble sig på og deltage i vores online-repræsentantskabsmøde, sagde Hjerteforeningens formand, Christian Hassager.

I sin beretning fremlagde Christian Hassager, at Hjerteforeningen i 2019 havde 150,2 millioner kroner til disposition til foreningens formål. Det har bl.a. gjort det muligt at etablere én samlet og styrket gratis telefonrådgivning, Hjertelinjen.

– Hjertelinjen har i den grad bestået sin test under coronakrisen, hvor antallet af henvendelser har været ekstraordinært stort, sagde Christian Hasager.

Desuden fremhævede han, at 2019 bød på et nyt initiativ med brugerinddragelse i forskning, hvor patienter og pårørende deltog i en workshop. Her valgte udvalgte man de fokusområder, der ifølge deltagerne er vigtigst at give forskningsstøtte til.

– Valget faldt på psykiske følger af hjertesygdom, som fx angst og depression, og Hjerteforeningen uddeler derfor 4 millioner kroner til forskning i psykiske følger ved uddeling af forskningsstøtten her i 2020, fortalte Christian Hassager.

 

Sådan så mødet ud på computerskærmene. Foto: Hjerteforeningen.

 

Nyt medlem af bestyrelsen fra Hjerteforeningens børneklubber

Som nyt medlem af Hjerteforeningens bestyrelse blev Toke Halskov Kristensen valgt. Han er aktiv i Børneklubben, Region Hovedstaden og cand.oecon. og administrationschef hos Azets.

Han afløser Christian Zohnesen, der er formand for Hjerteforeningen Rudersdal. Christian Zohnesen kunne ikke genvælges, da han har været bestyrelsesmedlem i de maksimale 12 år i træk. Christian Zohnesen modtog formandens dybfølte tak for et stort og engageret arbejde for Hjerteforeningen – og ”tak for indsatsen” fra mange af de delegerede på chatforummet.

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt: Torben Lindholm (mandat: aktiv i lokalforening/klub), Susanne Lis Larsen (mandat: sundhedsfaglig) og Peter Højland (mandat: samfundslivet bredt).

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig. Christian Hassager og Peter Højland blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

 

Læs Hjerteforeningens årsberetning her