Danskernes såkaldte bevægelsesadfærd er blevet undersøgt af forskere fra Syddansk Universitet i en større undersøgelse, der peger på, at coronakrisen har betydet et markant fald med hensyn til, hvor meget danskerne rører sig fysisk.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I starten af april gennemførte Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet en omfattende spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, om danskernes bevægelsesadfærd er blevet påvirket af nedlukningen. 1.802 danskere fra 15 år og op deltog i undersøgelsen. Det skriver sdu.dk.

Undersøgelsen viser ifølge Syddansk Universitet, at danskerne bevæger sig 20,6 procent mindre under nedlukningen. Især er det andelen af danskere over 60 år, som bevæger sig mindre; deres fysiske aktivitet er faldet med 26,6 procent.

Tallene viser, at faldet i fysisk aktivitet ikke kun er skævt fordelt på alder. Faldet blandt de kortest uddannede er på hele 41,8 procent, hvorimod faldet blandt de højst uddannede blot er på 1,5 procent.

Geografisk er der ligeledes en markant forskel i fysisk aktiv adfærd. De danskere som bor i småbyer og landområder har et fald i fysisk aktivitet på 30,9 procent, mens andelen af danskere i mellemstore byer bevæger sig 21,4 procent mindre, og i storbyerne er faldet kun på 13,5 procent.

– For Hjerteforeningen at se er det bekymrende perspektiv ved undersøgelsen, at fysisk inaktivitet både øger risikoen for at få hjertesygdom og gør det sværere at leve godt med sin hjertesygdom. Undersøgelsen viser, at det specielt er de danskere, som i forvejen rører sig mindst, som bliver ramt af corona-inaktivitet. Det vil sige de danskere, der har færrest ressourcer og dårligst helbred, og som er ældre, siger chefkonsulent på forebyggelsesområdet Mads Lind fra Hjerteforeningen.

– På mange måder er resultaterne desværre forventelige. De viser, hvor vigtigt det er, at vi handler proaktivt, når der bliver lagt så stor en omvæltning ned over os, som coronakrisen må siges at være. Vi ved, at de sårbare bliver påvirket mere negativt – og i dette tilfælde rører sig mindre. Derfor skal vi hjælpe med både ideer, motiverende information og muligheder for at deltage i bevægelse på de nye præmisser, og det skal vi målrette og kommunikere til de vigtige grupper.

Undersøgelsen ser også på, hvilke barrierer danskerne oplever for at bevæge sig under nedlukningen. Næsten hver fjerde dansker (24 procent) svarer, at de savner at lave de aktiviteter de plejer at lave, 22,5 procent savner adgang til idrætshaller og -faciliteter, og 14,5 procent savner nogen at være fysisk aktive sammen med.

 

Kender du Hjertemotion og Hjertetræning?

Hjerteforeningen har to nye motionstilbud til dig, som er hjertepatient, men også til dig, der bare gerne vil røre dig lidt mere. Hjertemotion er live motion via Facebook, og bagefter gør vi optagelserne tilgængelige på vores hjemmeside. Hjertetræning er gode råd til træning og træningsprogrammer.