Patienter med stor blodprop i hjertet udskyder i gennemsnit tiden til en ny blodprop eller død med over et år, hvis de behandles med ballonudvidelse frem for blodpropopløsende medicin.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har på den europæiske hjertekongres i Paris fremlagt resultater, som viser, at ballonudvidelse fortsat er bedre end blodpropopløsende medicin ved akut stor blodprop i hjertet, selv 16 år efter at behandlingen er udført.

Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, siger:

– Vi glæder os på patientens vegne over, at studiet her viser, at patienter, der er blevet behandlet med en ballonudvidelse,  på den lange bane har en mindre risiko for at få en ny blodprop, hvis man sammenligner dem med de patienter, som er behandlet med blodpropopløsende medicin.

Endvidere viser studiet, at andelen af hjerterelateret dødelighed er 23 procent ved blodpropopløsende medicin mod kun 18 procent ved ballonudvidelse. Det er første gang, at man kan påvise denne effekt af ballonudvidelse frem for blodpropopløsende medicin i et enkelt studium.

Artikel fortsætter under boks…

– Vi rykker processen fra hospitalet helt ud i ambulancen og til danskernes bopæl

Artikel fortsat…

Bedre behandling af patienter under forskernes lup

Det landsdækkende såkaldte DANAMI-2-studie undersøgte ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital, om patienter med stor blodprop i hjertet kunne opnå et bedre behandlingsresultat ved at blive transporteret til et hjertecenter i forhold til behandling med blodpropopløsende medicin på et lokalt sygehus.

Aarhus Universitetshospital skriver, at DANAMI-2 viste, at der var markant færre, som fik en ny blodprop i hjertet inden for de første 30 dage, hvis de blev transporteret til ballonudvidelse på et hjertecenter. Dette banebrydende resultat var årsag til, at diagnostik, transport og behandling af akutte blodpropper i hjertet blev ændret både i Danmark og internationalt.

DANAMI-2-studiet efterfulgtes af en revolution i behandlingen af blodpropper i hjertet, fremgår det af pressemeddelelsen.

I Danmark udviklede lægerne og forskerne metoder til at stille diagnosen allerede i hjemmet eller i ambulancen. Dette betød, at man kunne spare kostbar tid ved at køre ambulancen uden om lokalsygehusene og direkte til den livreddende behandling på hjertecentre. En efterfølgende amerikansk vurdering af den danske behandling af blodprop i hjertet gav det svar, at den danske behandling af blodpropper er blandt de allerbedste i verden.

 

Langsigtet perspektiv på risikoen for at dø

Gennemsnitsalderen var 63 år, da patienterne deltog i DANAMI-2. En opfølgning på, hvordan det er gået patienterne 16 år efter blodproppen, kan derfor give et langsigtet perspektiv på risikoen for at dø eller få en ny blodprop ved sammenligning af de to behandlingsstrategier.

– Studiet viser, at gevinsten ved ballonudvidelse ved stor blodprop i hjertet er større, end man kunne forvente. Selv efter 16 år udlignes effekten ikke mellem de to behandlingsstrategier, og vi finder både en øget forekomst af nye blodpropper og en øget hjerterelateret dødelighed hos patienter behandlet med blodpropopløsende medicin i forhold dem, der er behandlet med ballonudvidelse, siger overlæge på Aarhus Universitetshospital Michael Mæng.

– I flere lande er der fortsat en dårlig organisering af transport og behandling ved stor blodprop i hjertet. Vores resultater understreger, at lande og regioner, hvor hurtig adgang til et hjertecenter er muligt inden for en totimers tidsramme, bør implementere en strategi med hurtig transport til ballonudvidelse ved stor blodprop i hjertet.

Hjerteforeningen har støttet DANAMI-2-projektet økonomisk.