Fire af Hjerteforeningens aktiviteter har tilsammen modtaget 1,7 mio. kr. fra VELUX FONDEN – Stor betydning med værdifulde fællesskaber i lokalområderne, siger chef for National indsats – frivillige, patient, pårørendestøtte i Hjerteforeningen, Betina Egede Jensen

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Partnerskabsaftalen mellem VELUX FONDEN og Hjerteforeningen fokuserer på lokal støtte og aktiviteter til hjertepatienter og deres pårørende.

– Det er en bevilling, som vi er meget taknemmelige for og som har stor betydning, fordi vi med partnerskabet med VELUX FONDEN får kontakt til en stor gruppe hjertepatienter og deres pårørende, siger chef for National indsats – frivillige, patient, pårørendestøtte i Hjerteforeningen, Betina Egede Jensen.

I VELUX FONDEN man glad for at kunne bidrage til stærke relationer og fællesskaber, som kan gøre en forskel lokalt:

– Vi ønsker at støtte og anerkende lokale aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for andre. Og så ser vi en stor værdi i, at det er aktiviteter, der når ud i hele landet til glæde for så mange som muligt, siger Frank Ulmer Jørgensen, der er programchef på uddelingsområdet Aktive ældre.

Betina Egede Jensen fra Hjerteforeningen:

– Vi ved, at værdifulde fællesskaber i lokalområdet har stor betydning for mange hjertepatienter og deres pårørende. Med bevillingen kan vi tilbyde aktiviteter som Hjertecaféer og foredrag, Hjertemotion, Hjertehøjskoler og Børnebørnenes Madværksted – aktiviteter, som er drevet af vigtige frivillige kræfter, siger Betina Egede Jensen og uddyber:

– Vi ser en vækst i vores frivillige engagement, og det giver os et godt et fundament for at kunne styrke og udvikle den betydningsfulde indsats som Hjerteforeningens frivillige driver lokalt, siger Betina Egede Jensen.

 

Partnerskabet mellem VELUX FONDEN og Hjerteforeningen omfatter følgende aktiviteter:

Hjertemotion

I mange af landets kommuner koordinerer og organiserer Hjerteforeningens frivillige Hjertemotion, hvor hjerte-kar-patienter hjælpes til et trygt og aktivt liv med større livskvalitet. Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjerte-kar-patienter har påbegyndt i regioner og kommuner. Et hjertemotionsforløb varer 32 uger. I Hjerteforeningen vil vi gerne hjælpe patienterne godt tilbage i livet efter at være blevet ramt af hjerte-kar-sygdom, og vi vil gerne give dem mod til at motionere. På et hjertemotionsforløb arbejdes med dette via motion, faglige input og socialt samvær En væsentlig faktor i forhold til patienternes deltagelse på motionsholdene er, at de foregår i patienternes lokalområder.

Læs mere om Hjertemotion ved at klikke her.

 

Foredrag og hjertecaféer

Hjerteforeningens frivillige afholder hvert år hundredvis af foredragsarrangementer og hjertecaféer med oplæg i hele landet. Både foredrag og hjertecaféer er primært målrettet hjerte-kar-patienter og pårørende. Faglig relevant viden og medmenneskelig støtte og opmuntring øger livskvaliteten og gør det nemmere at få inspiration til en hjertesund livsstil. Ydermere er tanken bag en hjertecafé at skabe et trygt miljø, hvor man kan stille personlige og faglige spørgsmål og dele erfaringer med andre om det at leve med hjerte-kar-sygdom. Ofte vil der på hjertecaféerne være faglige oplæg fra diætister, læger, psykologer eller sygeplejersker. Det samme gør sig gældende ved større foredragsarrangementer, hvor der også kan være tale om inspirationsforedrag og oplæg fra kendte personer.

Se om der er kommende foredrag og hjertecaféer i dit nærområde ved at klikke her.

 

Børnebørnenes Madværksted

Børnebørnenes madværksted er et sjovt og sundt madkursus for børnebørn og bedsteforældre. Man deltager på kurset i ’par’, det vil sige, at man tilmelder sig sammen som barn og bedsteforælder. Man behøver ikke være i familie med hinanden for at tilmelde sig. Børnenes alder svarer til 4.-6. klassetrin.

På kurset er der plads til 16 deltagere på et hold (otte par). Man mødes over fire kursusgange, hvor madlavning, dialog og hyggeligt samvær er i centrum. Hver kursusgang afsluttes med fællesspisning. Madværkstederne styrker mental sundhed ved at fremme intergenerationelle relationer, og fremmer maddannelse, madglæde og madmod hos deltagerne. Læringsprincipperne bygger på læring gennem leg. Udviklingen og udbredelsen af Børnebørnenes madværksted er støttet af Nordea-fonden, og VELUX FONDEN støtter videreførelsen af de lokale madværksteder. Læs mere om børnenes madværksted her.

 

Hjertehøjskoler

I 2020 afholder hhv. Hjerteforeningen Aarhus og Hjerteforeningen Rebild hjertehøjskoler.

På disse livsstilshøjskoler får deltagerne inspiration til hjertevenlig levevis og viden om at leve med en hjerte-kar-sygdom gennem dagsprogrammer, som både indeholder motion, faglige oplæg og inspirationsoplæg. For mange hjerte-kar-patienter er det vigtigt med denne støtte og inspiration, så man bedre kan mestre sin sygdom og genoptræning. Når man som hjertepatient først er ude af det regionale og kommunale behandlings– og genoptræningssystem, vil det for mange være en stor hjælp at komme på højskole for bedre at kunne fastholde bl.a. livsstilsændringer. Ydermere er det sociale islæt på disse højskoler en rigtig god sidegevinst, som ofte rækker ud over selve højskoleopholdet.

Hold jer orienteret via de lokale hjemmesider:

Nysgerrig på det at være frivillig i Hjerteforeningen? Så læs mere på vores digitale frivillignet.