I en ny kampagne opfordrer Sundhedsstyrelsen ledere i private virksomheder til at tage stilling til mere røgfri arbejdstid i deres virksomhed. Hjerteforeningen giver gode råd til at komme i gang.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Otte ud af ti ansatte i private virksomheder mener, at arbejdsgiveren har et ansvar for at sikre sunde rammer for sine medarbejdere i arbejdstiden. Og over halvdelen mener, at lederne har et medansvar for at sikre sunde medarbejdere.

Det viser en ny holdningsundersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har lavet i forbindelse med kampagnen Røgfri arbejdstid. Kampagnen skal få flere ledere i private virksomheder til at tage stilling til at indføre mere røgfri arbejdstid i deres virksomheder.

– Det er helt centralt, at man som ansvarlig virksomhed skaber rammer, som understøtter medarbejdernes sundhed. Vi ved, at vi mennesker bliver påvirket af det miljø, vi færdes i. Derfor er det så vigtigt, at man gør, hvad man kan, for at tilbyde sine medarbejdere sunde rammer uden røg. Det gavner både medarbejderne og virksomheden, siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen har udarbejdet en værktøjskasse, der kan guide virksomheder gennem processen mod mere røgfri arbejdstid.

 

Røgfri arbejdstid betaler sig for virksomhederne

Røgfri arbejdstid er en del af Sundhedsstyrelsens strategi for at nedbringe antallet af rygere i Danmark, bl.a. ved at skabe flere røgfri miljøer. Der er nemlig dokumentation for, at røgfri miljøer bidrager til at forebygge rygestart blandt unge, ligesom de mindsker risikoen for tilbagefald blandt tidligere rygere og fremmer rygestop hos nuværende rygere.

– Hver tredje offentligt ansatte i vores undersøgelse siger, at vedkommende har røgfri arbejdstid. Det er godt, men kunne være bedre. Men det er kun 9 % af de privatansatte, der har røgfri arbejdstid. Det er ikke godt nok. Arbejdsgivere og ledere i private virksomheder har et betydeligt ansvar at løfte for at skabe sunde rammer for deres medarbejdere,” siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Det kan godt betale sig for virksomhederne at understøtte mindre rygning blandt medarbejderne. I gennemsnit har rygere otte flere sygedage om året end ikkerygere. Ved at indføre røgfri arbejdstid kan lederne altså mindske antallet af sygedage og samtidig beskytte medarbejderne mod sundhedsskadelig tobaksforurenet luft.

Ifølge undersøgelsen mener en fjerdedel af de privatansatte tilmed, at virksomhederne sender et godt signal ved at have røgfri arbejdstid. Kun 3 procent svarer, at det vil gøre det modsatte. Samtidig giver flere udtryk for, at en røgfri arbejdsplads skaber en mere ens pausekultur for alle ansatte.

Kampagnen kører fra uge 46 til 49 og henvender sig primært til ledere i mellemstore og store private virksomheder.

Læs mere om kampagnen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Find Hjerteforeningens værktøjskasse til røgfri arbejdstid her.

 

FAKTA: Gode råd til at indføre mere røgfri arbejdstid

 • Inddrag arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd i implementeringen. Afhold eventuelt workshops med alle relevante aktører, hvor lokale behov og barrierer kan blive hørt og håndteret.
 • Anerkend de ansattes frustrationer, og sørg samtidig for, at de orienteres om den nye rygepolitik.
 • Sørg for at tilbyde rygestopkurser. Hvis muligt, så gør kurserne så fleksible som muligt, og placer dem gerne i arbejdstiden, så medarbejderne kan deltage sammen med kollegaer og ikke skal bruge deres fritid på kurserne.
 • Hav fokus på de gode argumenter for røgfri arbejdstid.
 • Find ud af, hvilke støttemuligheder der er behov og interesse for.
 • Informer om Røgfri arbejdstid, når I ansætter nye medarbejdere eller får elever og praktikanter.
 • Røgfri arbejdstid er en regel, der skal sidestilles med andre regler.
 • Giv medarbejderne noget igen ved fx at investere i nye former for pauseaktivitet – fx bordfodbold, dart mv.
 • Det er samtidig en god idé at arbejde for en bedre og mere fælles pausekultur.

Kilde: Hjerteforeningens værktøjskasse om røgfri arbejdstid.

 

FAKTA: Undersøgelsens hovedresultater

Undersøgelsen blandt 2.059 personer er foretaget for Sundhedsstyrelsen af Megafon i oktober 2019.

 • 82 % af de privatansatte mener, at det er lederens ansvar at sikre sunde rammer på arbejdspladsen.
 • 54 % af de privatansatte mener, at lederen har et medansvar for at sikre sunde medarbejdere.
 • 75 % mener, at røgfri arbejdstid er en god støtte for rygere, der ønsker at stoppe med at ryge.
 • 70 % mener, at røgfri arbejdstid kan understøtte at unge ansatte i virksomheden ikke begynder at ryge. Blandt de 18-29-årige er denne andel 74 %.
 • 55 % oplever, at den passive røg, som ikkerygende medarbejdere udsættes for på danske arbejdspladser, er bekymrende.
 • 40 % bliver bekymret for deres eget helbred, når folk omkring dem ryger.
 • 63 % er bekymret for helbredet hos dem i deres omgangskreds, der ryger.
 • 40 % mener, at rygepauser forsinker ikkerygende medarbejdere i deres arbejde.
 • 73 % mener, at det ikke er rimeligt, at rygende medarbejdere tager ekstra pauser sammenlignet med medarbejdere, der ikke ryger.