Hjerteforeningens holdning til, at lærere ryger foran elever i København, er utvetydig: yderst problematisk og bekymrende. Lærerne er rollemodeller for de unge – også når det gælder sundhed, siger adm. direktør.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

”Københavnske lærere ryger for øjnene af elever”. Sådan skriver Folkeskolen om en ny undersøgelse, der peger på selvsamme faktum, nemlig at københavnske folkeskoleelever jævnligt oplever lærere ryge i skoletiden, selvom det kan have negative konsekvenser for børnene.

Problemet er nemlig, at adfærden giver større risiko for, at flere vil begynde at ryge, fordi lærerne er rollemodeller.

– Det er yderst problematisk og bekymrende, at det alligevel ikke er lykkedes at fjerne rygningens synlighed, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

– Lærerne er rollemodeller for de unge – også når det gælder sundhed – så når vi nu ved at deres sundhedsadfærd smitter af på eleverne, er det vigtigt også at indtænke røgfri skoletid for de ansatte.

I undersøgelsen svarer 83 procent af udskolingseleverne i København, at de ser skolens ansatte ryge i skoletiden.

– Hvis elever ser den her type rollemodeller ryge, så er det helt sikkert, at det vil øge sandsynligheden for, at man selv får lyst til at ryge, det er der slet ingen tvivl om, siger formanden for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk, der er direktør for Statens Institut for Folkesundhed, til folkeskolen.dk

 

Indfør røgfri skoletid på alle grundskoler

Informationen om den synlige rygning fremgår af en ny undersøgelse af rygevaner blandt udskolingselever i 7., 8. og 9. klasse i København, skriver Folkeskolen. 7.609 elever har givet deres svar i undersøgelsen, som er lavet af kommunens Center for Sundhed for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Københavns Kommune arbejder således med en vision om et fuldstændig røgfrit København.

– Det er positivt, at Københavns Kommune går længere end lovgivningen og forbyder eleverne at ryge i skoletiden. Men når vi så i undersøgelsen kan læse, at både elevernes og lærernes rygning er synlig, så tyder det på, at der er for lidt kontrol og håndhævelse af reglerne. Der er samlet set brug for en mere målrettet indsats, især for at få lærergruppen med, siger Anne Kaltoft.

– Vi mener i Hjerteforeningen, at der nationalt bør indføres røgfri skoletid på alle grundskoler, så vi ikke ser disse lokale tiltag, der har de bedste intentioner, men som i sidste ende ikke understøtter målsætningen om en røgfri generation i 2030, fordi der mangler sammenhæng og ikke mindst fokus på lærergruppen, som er kulturbærerne for skolens rygekultur.

LÆS: Det mener vi om rygning