Hjerteforeningen hilser landets nye regering velkommen og ser frem til samarbejdet. Det nye fælles forståelsespapir indeholder mange gode visioner, men er dog blottet for konkrete indsatser og mål, pointerer Hjerteforeningens adm. direktør Anne Kaltoft.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Kommende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet har netop præsenteret et fælles forståelsespapir, hvor hendes parti sammen med SF, De Radikale og Enhedslisten præsenterer en ny regerings politiske retning.

Det fælles forståelsespapir har et overordnet fokus på at mindske ulighed i samfundet, også på sundhedsområdet.

– Dette er en dagsorden, der er helt centralt for hjerteområdet, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

– Vi ved, at hjerte-kar-sygdom rammer socialt skævt. Har du højest en uddannelse på grundskoleniveau, har du over dobbelt så høj risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom sammenlignet med jævnaldrende med en lang videregående uddannelse.

For Hjerteforeningen er det ifølge Anne Kaltoft helt afgørende, at den sociale ulighed i sundhed bliver mindsket.

– Derfor er der behov for en målrettet indsats i forhold til forebyggelse, så færre rammes af en hjerte-kar-sygdom. Første skridt er en markant stigning af afgifter på tobak. Derfor er det positivt, at netop tobaksforebyggelse er nævnt i det fælles forståelsespapir, siger hun.

 

Uacceptabelt med varierende behandlingstilbud

Ulighed i behandling er en anden udfordring, som Hjerteforeningen ønsker, at regeringen prioriterer.

– Det er uacceptabelt, at behandlingstilbuddet varierer så meget. Der er kæmpe udfordringer med rekruttering af speciallæger på landets mindre sygehuse. Det går ud over behandling af patienterne, siger Anne Kaltoft. 

Derfor opfordrer Hjerteforeningen også den nye regering til at læse Danske Regioner og Hjerteforeningens fælles udspil med titlen ”20 slag for hjerterne – vores vision for bedre hjertesundhed”. 

– Vi har med tilfredshed noteret os, at en ny regering vil oprette et behandlingsråd. Vi i Hjerteforeningen har længe arbejdet for oprettelse af et behandlingsråd, så vi får en mere gennemsigtig, retfærdig prioritering i sundhedsvæsnet, siger Anne Kaltoft.

– Med det nye fælles forståelsespapir er rammen sat, men på sundhedsområdet skal man lede langt for konkrete forslag og bindende mål. Uden handling er det kun ord og visioner, så Hjerteforeningen glæder sig til at hjælpe regeringen med at fylde konkrete forslag på visionerne. Det er der behov for.