Danskerne er villige til at yde en kollektiv indsats for at skabe tryghed i de områder, hvor de bor eller færdes. De er klar til at ”gå en ekstra mil” for at være klar, hvis uheldet rammer, og en ven, en nabo, et familiemedlem eller en kollega falder om med hjertestop

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Det viser tilslutningen til et helt nyt koncept, der skaffer gratis hjertestartere til alle egne af Danmark. Nærved 700 grupper har tilkendegivet, at de ønsker at få en hjertestarter, som de selv kan bestemme placeringen af. Eneste betingelse er, at hjertestarteren skal hænge på et sted, der er offentligt tilgængeligt døgnet rundt.

Der er behov for mange nye hjertestartere i Danmark. Hvert år bliver 4.000 mennesker ramt af et hjertestop uden for hospital. Det er 11 om dagen. Én overlever.

Men når lynet slår ned, og hjertet stopper, kan det være hjertestarteren, der betyder forskellen på liv og død – og på hvilket liv, man får. Erfaringen viser, at hjertestartere skal være placeret tæt på det sted, hvor hjertestoppet sker, for at hjertestarteren bliver hentet, bliver brugt og har effekt. Derfor har Hjerteforeningen skabt det nye koncept, der har til formål at få sat så mange hjertestartere op som muligt.

Konceptet er enkelt. Hvis en gruppe mennesker tilsammen går 15 ruter, når Hjerteforeningen har dør-til-dør-indsamling den 28. april, giver Hjerteforeningen til gengæld en gratis hjertestarter. Og et varmeskab, så den kan hænge udendørs og tilgængeligt. Oveni betaler Hjerteforeningen for, at hjertestarteren bliver monteret af en autoriseret elektriker.

Overvældende tilslutning
To uger før 28. april er tilslutningen til konceptet overvældende. Der er etableret næsten 700 grupper, der ønsker at få en hjertestarter. Og 4.500 danskere har allerede sagt ja til at gå for en hjertestarter.

– Vi er meget glade for den overvældende tilslutning. Det ser ud til, at danskerne har lyst og vilje til selv at gøre noget godt for trygheden og sikkerheden i lokalsamfundene. På landet og i byerne. Og de ved, at de ikke støtter Hjerteforeningen, men støtter sig selv og andre mennesker rundt omkring i Danmark, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Anne Kaltoft.

Grupper, der har gået 15 indsamlingsruter, får en hjertestarter. Og det uanset om man har samlet tilstrækkeligt mange penge ind. Hvis en gruppe samler lidt mere ind, end hjertestarteren, varmeskab og opsætning koster, går det overskydende beløb til at sætte hjertestartere op andre steder.

– Hjerteforeningen er egentlig bare en slags motor for uddelingen af hjertestartere i hele Danmark. Alle de midler, der bliver samlet ind 28. april, går ubeskåret til opsætning af hjertestartere. Omkostningerne til at holde motoren i gang, betaler vi selv. Derfor tillader vi os at omdøbe den traditionelle landsindsamling til ”Landsuddelingen”, siger Anne Kaltoft.

– Målet med Landsuddelingen er at få så mange døgntilgængelige hjertestartere som muligt op at hænge. Med næsten 700 tilmeldte grupper er vi godt på vej. Men mange grupper kan stadig godt bruge deltagere for at nå op på de 15 ruter, der kræves for at få en hjertestarter. Så jeg vil opfordre alle til at gå for en hjertestarter den 28. april. Enten ved at koble sig på en eksisterende gruppe eller bare gå en tur selv og på den måde yde sit bidrag til, at der bliver sat hjertestartere op i hele Danmark, siger Anne Kaltoft.

Om Hjerteforeningens Landsuddeling

Der er ikke tale om en traditionel indsamling, når tusindvis af danskere går på gaden med røde indsamlingshjerter søndag den 28. april. De indsamlede penge går ubeskåret til at opsætte nye hjertestartere over hele landet. Derfor kalder Hjerteforeningen konceptet for Landsuddelingen.

  • Hjerteforeningen garanterer, at hvis en gruppe går 15 indsamlingsruter, får man en hjertestarter med varmeskab og korrekt opsætning af en autoriseret elektriker – også selv om man måske ikke får samlet det ind, som hjertestarteren koster.
  • Hvis en gruppe samler særligt mange penge ind, går det ”overskydende” beløb til at sætte andre hjertestartere op.
  • Hver en krone, der samles ind ved dør-til-dør-indsamlingen den 28. april, går ubeskåret til opsætning af de hjertestartere, som du og andre har ønsket.
  • Hjerteforeningen dækker selv alle omkostninger til produktion af indsamlingshjerter, kampagne, materialer, annoncering, administration/løn mv.
  • Indsamlingsgrupperne får tilbudt et gratis ”Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning”.

Fakta om hjertestop

  • 4.000 danskere bliver årligt ramt af hjertestop uden for hospital – det svarer til ca. 11 mennesker om dagen.
  • De fleste personer vil få varige skader eller dø, hvis de ikke får hjælp inden for 10 minutter.
  • Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10%.
  • Den mest effektive behandling af hjertestop opnås, når hjertemassage kombineres med brug af en hjertestarter.
  • Sandsynligheden for at overleve et hjertestop kan være op til 50-70%, hvis der bliver stødt med en hjertestarter inden for 3-5 minutter efter hjertestoppet.

Læs mere om Hjerteforeningens Landsuddeling på www.hjerteforeningen.dk/landsuddeling