Der var ikke megen faglig hjælp at hente for Henrik, efter han var blevet bypass-opereret. Men med en opsøgende tilgang, venner, god kollega og Hjertelinjen har Henrik nu fået retning på sin rehabilitering og vægttab

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Kampen tilbage til livet var hård for 66-årige Henrik (anonymiseret af hensyn til privatliv). Efter hans bypassoperation følte han, at sundhedssystemet slap ham, og at han selv måtte klare det videre forløb.

– Som patient blev jeg efterladt efter operationen, mens jeg mentalt hang ude i tovene. Jeg manglede efter min operation information, samtaler, empati og hjertelighed. Uvidenhed skaber angst. Angst skaber dårligt liv, og jeg tror ikke, at et dårligt liv er særligt helbredende, fortæller Henrik, der henvendte sig til Hjertelinjen med sin historie et år efter operationen.

– Der var ingen, som kom og satte sig ved min side og fortalte om det videre forløb, fx hvad der herefter skal ske, om mulige smerter og ting, som er normale i forbindelse med en operation. Jeg havde ikke prøvet sådan en operation før.

Henriks oplevelse er i dag, at der manglede en faglig opfølgning med en kompetent fagperson målrettet netop det, som han havde gennemgået.

– Faktisk synes jeg at det er dybt ærgerligt, at dette ikke sker. At vi selv ligesom i blinde må spørge ind til og finde ud af, om dette er normalt. Skal det gøre ondt, når jeg bevæger mig? Skal der inde i mig være de lyde som noget, der skurrer mod en betonflade?

 

Tog skeen i den anden hånd

Henrik bestilte en times samtale hos en rådgiver i Hjerteforeningen.

– Der er jo tale om et voldsomt indgreb, hvor tanker og bekymringer efterfølgende pludselig dukker op. Vel at mærke tanker og bekymringer, som kræver svar, så det ikke sætter sig som angst eller frygt. Og det mål må jo siges lykkedes. Selve samtalen var behagelig og rar. Jeg blev mødt med venlighed, empati og faglighed. Jeg kørte glad hjem, for der var én, der havde lyttet, fortæller Henrik.

I dag betaler Henrik selv for en diætist, som han kalder både ”skrap og imødekommende”.

– Hun kan det der med at møde mig der, hvor jeg er, og kan tage udgangspunkt i den mad, jeg kan lide og givet mig nogle retningslinjer ud fra det.

RING: Hjerteforeningen har bl.a. diætister, motionseksperter og sygeplejersker på Hjertelinjen, du kan ringe til på 70 25 00 00 alle hverdage mellem kl. 9 og 16

Henrik går også til fysisk træning, ligesom han løbende taler med venner og en kollega om sin kamp tilbage efter operationen.

– Min diætist spørger til, hvordan jeg har det, og stiller gode uddybende spørgsmål uden at trække sine egne råd ned over hovedet på mig. Og bakker op når jeg fortæller, hvad jeg har tænkt mig at gøre.

 

Rådgiver: Henriks sag er klassisk

Da Henrik ringede til Hjertelinjen, var det rådgiver og hjertesygeplejerske Birgitte Brage Stevens i den anden ende. Han oplevede at blive mødt med empati og venlighed, hvilket i dag han er taknemmelig for. Birgitte Brage Stevens taler hver dag med hjertepatienter og pårørende. Og løbende taler hun med mennesker i samme situation som Henrik.

– Henrik sag er klassisk. Vi oplever ofte, at folk ringer og er bange og usikre. De ved ikke, hvem der skal samle dem op, efter de er blevet opereret og har fået hjerte-kar-sygdom ind på livet, forklarer Birgitte Brage Stevens.

– Mit råd er kort fortalt: Tag kontakt til os. Vi er her for det samme og kan guide dig, hjælpe med at skabe overblik og sende dig den rigtige vej. På den måde kan vi hjælpe med at lukke gabet mellem udskrivelse og opfølgning, som nogle gange kommer forholdsvis sent, selvom man fra systemets side har en ambition om at hjælpe inden for 14 dage efter udskrivelse.

Birgitte Brage Stevens har været aktiv sygeplejerske på hjerteområdet i 15 år, før hun kom til Hjerteforeningen. Hun oplever at forløbene, som patienterne indgår i, er blevet komprimerede, og at informationerne på samme måde er blevet mere koncentrerede. Ofte får patienten beskeden én gang, fordi tiden ikke er der til flere gange, selvom sygeplejerskerne godt ved det og gerne så det anderledes.

– Systemet er også underlagt stort pres og leverer alligevel en eminent behandling. Men når det kommer til informationsniveauet, så kører systemet så hurtigt, at det ikke altid matcher patientens lytte-situation, så at sige. Ofte er patienten nemlig så stresset og bange, at han eller hun simpelthen ikke formår at høre alle beskeder, selvom både patienten og sygeplejersken eller lægen måske ønsker det samme, nemlig et forløb hvor alle forstår hinanden, og hvor patienten er tryg. Dér kan vi så hjælpe på Hjertelinjen.

Tiden efter udskrivelsen rummer ifølge Birgitte Brage Stevens ofte også stor usikkerhed og mange bekymringer, noget som kommer bag på en del.

– Det hjælper dem at høre, at det er helt normalt at reagere efterfølgende, og at der kan være brug for ekstra støtte og rådgivning i en periode, siger Birgitte Brage Stevens forklarer, at rådgiverne på Hjertelinjen er med til at gentage budskaber, der måske er gået tabt i kommunikationen, og sætte noget retning på patientens forløb. Ligeså ofte er vi ”bare” den empatiske lytter, som kan skabe tryghed i situationen. For dét er lige så vigtigt.

RING: Du kan kontakte os på Hjertelinjen alle hverdage mellem kl. 9 og 16 på 70 25 00 00