På Hjerteforeningens årlige repræsentantskabsmøde søndag 7. maj på Nyborg Strand fremlagde formand Anne Kaltoft resultaterne af foreningens arbejde i 2016.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Formand Anne Kaltofts formandsberetning:

I 2016 har Hjerteforeningen opnået et bruttoresultat, som er højere end nogensinde. I alt havde Hjerteforeningen indtægter på 169 mio. kr. Udgifterne ved den indtægtsskabende virksomhed har i 2016 andraget i alt 61 mio. kr. Samlet set er der således 108 mio. kr. til disposition til anvendelse til Hjerteforeningens formål.

Anne Kaltoft oplyste, at der i 2016 i alt er anvendt 80,6 mio. kr. til Hjerteforeningens formålsbestemte aktiviteter. Det vil sige forskning, patientstøtte, oplysning, forebyggelse og lokalt arbejde.

– Jeg vil specifikt nævne forskning, som omfatter både uddelte forskningsmidler samt Hjerteforeningens egen forskningsafdeling. Her har vi i alt i 2016 anvendt 39,8 mio. kr., sagde Anne Kaltoft i sin formandsberetning.

Hun kunne samtidigt oplyse, at Hjerteforeningen således kom ud med et overskud på 27,4 mio. kr.

– I rigtig mange kommercielle virksomheder i Danmark vil man være overlykkelig over et sådan resultat. Men det er vi egentlig ikke i Hjerteforeningen. For vores indsamlede midler skal bruges til formålet. Så vi har ingen intention om at forøge vores egenkapital yderligere. Derfor har vi budgetteret med et underskud for 2017, fortalte Anne Kaltoft.

Nye medlemmer af bestyrelsen
Næstformand Peter Højland, Torben Lindholm og Christian Zohnesen blev genvalgt til bestyrelsen.
Desuden blev Susanne Lis Larsen, Else Smith og Kresten Schultz Jørgensen valgt til de tre bestyrelsespladser, der var ledige.

– Det er en stor glæde, at Hjerteforeningen hele tiden kan tiltrække så stærke kræfter til bestyrelsesarbejdet. Med de tre nye medlemmer er vi i høj grad rustet til de store opgaver, som ligger foran os i de kommende år. Her skal vi blandt meget andet arbejde på at få etableret en national hjerteplan til gavn for hele landets hjerte-kar-patienter med stort fokus på det sammenhængende patientforløb, siger Anne Kaltoft.

– Der er virkelig brug for Hjerteforeningen som en kraftfuld faktor, der på mange fronter kan forbedre vilkårene for landets hjerte-kar-patienter. Dette vigtige arbejde vil jeg med stor glæde bidrage til, siger Kresten Schultz Jørgensen.

Efter repræsentantskabet konstituerede bestyrelsen sig med Anne Kaltoft som formand og Peter Højland som næstformand.

Blå bog om de nye bestyrelsesmedlemmer
Else Smith

Vicedirektør, ph.d., speciallæge i samfundsmedicin, Amager og Hvidovre Hospital
Tidligere administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen

Engagement i andre organisationer:
Medlem af bestyrelsen for Helsefonden
Medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed
Formand for Forebyggelsesudvalget i Kræftens Bekæmpelse

Kresten Schultz Jørgensen
Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet og University of California
Stifter og medejer af LEAD Agency
Ekstern underviser CBS

Engagement i andre organisationer:
Medlem af bestyrelsen for PR Branchen
Medlem af bestyrelsen for KreaKom
Medlem af bestyrelsen for Schmidt Hammer Lassen

Susanne Lis Larsen
Praktiserende læge i Borup.

Engagement i andre organisationer:
Medlem af DSAM
Medlem af PLO